Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Badanie migracji i transformacji form glinu w procesie transportu glinu i jego ligandów z gleb do liści drzew na podstawie dwóch odmiennych typów środowisk

2012/07/D/NZ8/01030

Słowa kluczowe:

glin komplkesy glinu gleba liście specjacja

Deskryptory:

 • NZ8_2: Ekologia
 • NZ9_3: Naukowe podstawy leśnictwa

Panel:

NZ8 - Podstawy wiedzy o życiu na poziomie środowiskowym: biologia ewolucyjna, biologia populacyjna, biologia środowiskowa, systematyka

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Marcin Frankowski 

Liczba wykonawców projektu: 1

Konkurs: SONATA 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 200 632 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-06-18

Zakończenie projektu: 2016-06-17

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (6)
 1. Aluminum uptake and migration from the soil compartment into Betula pendula for two different environments: a polluted and environmentally protected area of Poland. IF: 2,828
  Autorzy:
  Frankowski M.
  Czasopismo:
  Environmental Science and Pollution Research (rok: 2016, tom: 23, strony: 1398-1407), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11356-015-5367-9 - link do publikacji
 2. Simultaneous determination of inorganic and organic ions in plant parts of Betula pendula from two different types of ecosystems (Wielkopolski National Park and Chemical Plant in Luboń, Poland). IF: 2,828
  Autorzy:
  Frankowski M.
  Czasopismo:
  Environmental Science and Pollution Research (rok: 2016, tom: 23, strony: 11046–11057), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11356-016-6274-4 - link do publikacji
 3. Application of a new HPLC-ICP-MS method for simultaneous determination of Al3+ and aluminium fluoride complexes.
  Autorzy:
  Zioła-Frankowska A., Kuta J., Frankowski M.
  Czasopismo:
  Heliyon (rok: 2015, tom: 1 (2), strony: e00035), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.heliyon.2015.e00035 - link do publikacji
 4. Speciation analysis of aluminium in plant parts of Betula pendula and in soil IF: 2,937
  Autorzy:
  Anetta Zioła-Frankowska, Marcin Frankowski
  Czasopismo:
  Environmental Science and Pollution research (rok: 2018, tom: 65, strony: 153-161), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jes.2017.03.021 - link do publikacji
 5. Aluminium and Its Complexes in Teas and Fruity Brew Samples, Speciation and Ions Determination by Ion Chromatography and High-Performance Liquid Chromatography–Fluorescence Analytical Methods IF: 1,802
  Autorzy:
  Frankowski Marcin
  Czasopismo:
  Food Analytical Methods (rok: 2014, tom: 7, strony: 1109-1117), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s12161-013-9721-6 - link do publikacji
 1. ANALITYKAchemiczna i środowiskowa-modelowanie i narzędzia analityczne
  Autorzy:
  Frankowski Marcin
  Konferencja:
  III Konferencja Perspektywy rozwoju laboratoriów badawczych (rok: 2018, ), Wydawca: Laboratorium Przegląd Ogólnopolski
  Data:
  konferencja 1-3.03
  Status:
  Opublikowana
 2. Speciation analysis of aluminium in environmental samples
  Autorzy:
  Anetta Zioła-Frankowska, Marcin Frankowski
  Konferencja:
  Miedzynarodowa konferencja Chromatografia Jonowa i metody pokrewne (rok: 2016, ), Wydawca: IPIS PAN Zabrze
  Data:
  konferencja 20-21.04
  Status:
  Opublikowana
 3. Migration and transformation of inorganic and organic complexes of aluminium from soil to leaf through root, stem and twig of Betula pendula
  Autorzy:
  Frankowski Marcin
  Konferencja:
  Eleven Keele Meeting on Aluminium (rok: 2015, ), Wydawca: Keele Aluminium, Universite in Lille 2, Digest Science
  Data:
  konferencja 28.02-04.03
  Status:
  Opublikowana
 4. New methods in speciation analysis and determination of selected metals in samples with different matrix
  Autorzy:
  Anetta Zioła-Frankowska, Marcin Frankowski
  Konferencja:
  Monitoring and water analysis. Chromatographic methods for the determination of ionic substances (rok: 2017, ), Wydawca: Katedra Chemii Środowiska i Bioanalityki UMK Toruń
  Data:
  konferencja 02-04.04
  Status:
  Opublikowana
 5. Zastosowanie metod chromatograficznych w analizie glinu – analiza specjacyjna i modelowanie
  Autorzy:
  Frankowski Marcin
  Konferencja:
  Monitoring i Analiza Wody, Chromatograficzne metody oznaczania substancji o charakterze jonowym (rok: 2015, ), Wydawca: Katedra Chemii Środowiska i Bioanalityki UMK Toruń
  Data:
  konferencja 15-17.03
  Status:
  Opublikowana
 6. NOWA METODA JEDNOCZESNEGO OZNACZANIA NIEORGANICZNYCH I ORGANICZNYCH ANIONÓW W PRÓBKACH EKSTRAKTÓW WODNYCH PRÓBEK LIŚCI BETULA PENDULA
  Autorzy:
  Dawid Ścibiorski, Marcin Frankowski
  Konferencja:
  57. Zjazd PTChem i SITPChem (rok: 2014, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 14-18 września
  Status:
  Opublikowana