Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 3 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

  1. miR-124 jako potencjalny negatywny modulator ekspresji genu gfap w odpowiedzi na neurotoksyczne działanie mikrocystyny-L...

    Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: NZ9

    Kierownik: Maciej Florczyk

    Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk o Środowisku

  2. Rola mikroRNA w mechanizmie hepatotoksyczności mikrocystyny-LR u ryb

    Konkurs: OPUS 4 , panel: NZ9

    Kierownik: prof. Paweł Brzuzan

    Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk o Środowisku

  3. miR-34a jako potencjalny negatywny modulator ekspresji genów bcl2 i cdk6 w odpowiedzi na działanie mikrocystyny-LR u ryb...

    Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: NZ1

    Kierownik: Alicja Łakomiak

    Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk o Środowisku