Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Glikomiczna analiza procesu różnicowania komórek nabłonkowych jelita. Modulacyjna rola mikroRNA.

2012/07/D/NZ1/00523

Słowa kluczowe:

mikroRNA różnicowanie komórek enterocyty N-glikozylacja glikosfingolipidy

Deskryptory:

 • NZ1_1: Biologia molekularna
 • NZ1_2: Biochemia

Panel:

NZ1 - Podstawowe procesy życiowe na poziomie molekularnym: biologia molekularna, biologia strukturalna, biotechnologia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Nauk o Zdrowiu

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Paweł Link-Lenczowski 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: SONATA 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 499 258 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-07-22

Zakończenie projektu: 2017-07-21

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Chromatograf HPLC z wysokoczułym detektorem fluorescencyjnym. Za kwotę 155 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (1)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (3)
 1. A switch of N-glycosylation of proteome and secretome during differentiation of intestinal epithelial cells IF: 4,739
  Autorzy:
  Paweł Link-Lenczowski, Martyna Jastrzębska, Katarzyna Chwalenia, Małgorzata Pierzchalska, Anna Leja-Szpak, Joanna Bonior, Piotr Pierzchalski, Jolanta Jaworek
  Czasopismo:
  Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Molecular Cell Research (rok: 2019, tom: 1866 (12), strony: 44575), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.bbamcr.2019.118555 - link do publikacji
 1. Alpha-mannosidases activity is necessary for proper brush border formation during differentiation of intestinal epithelial cells.
  Autorzy:
  Paweł Link-Lenczowski, Martyna Jastrzebska, Katarzyna Chwalenia, Piotr Pierzchalski, Jolanta Jaworek
  Konferencja:
  12th Jenner Glycobiology and Medicine Symposium "Translational Glycobiology From Bench to Bedside" (rok: 2017, ), Wydawca: The Royal Society of Medicine
  Data:
  konferencja 6-9 maja 2017, Dubrovnik
  Status:
  Opublikowana
 2. Glycomic changes during colon adenocarcinoma re-differentiation.
  Autorzy:
  Paweł Link-Lenczowski, Katarzyna Chwalenia, Martyna Jastrzębska, Piotr Pierzchalski, Jolanta Jaworek
  Konferencja:
  Glyco23, XXIII International Symposium on Glycoconjugates (rok: 2015, ), Wydawca: Glycoconjugate Jornal (2015) 32, Springer
  Data:
  konferencja 15-20 września 2015
  Status:
  Opublikowana
 3. Cancer cell lines as model for studying glycosylation changes upon re-differentiation
  Autorzy:
  Paweł Link-Lenczowski, Martyna Jastrzębska, Katarzyna Chwalenia, Piotr Pierzchalski, Jolanta Jaworek
  Konferencja:
  BIO 2016 Congress (rok: 2016, ), Wydawca: Acta Biochimica Polonica, 2016, Vol. 63 Nr 2
  Data:
  konferencja 13-16 września 2016, Wrocław
  Status:
  Opublikowana