Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 1 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

  1. Rola polimorfizmu i ekspresji receptorów z rodziny CD94/NKG2 oraz cząsteczki HLA-E w etiopatogenezie reumatoidalnego zap...

    Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: NZ5

    Kierownik: Milena Iwaszko

    Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN