Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 7 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Wpływ zmienności przepływu i przepływów ekstremalnych na biota rzek i równin zalewowych strefy umiarkowanej w obliczu zr...

  Konkurs: SONATA 14 , panel: ST10

  Kierownik: dr hab. Mikołaj Piniewski

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

 2. Analiza wykorzystania jednowymiarowego modelu hydraulicznego do oceny wpływu roślinności szuwarowej na rozdział wód i ks...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST10

  Kierownik: Paweł Marcinkowski

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

 3. Ocena redukcji ładunku rumowiska unoszonego w wezbraniach opadowych przez mały zbiornik wodny w zlewni miejskiej

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST10

  Kierownik: Adam Krajewski

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

 4. Modelowanie interakcji wód powierzchniowych i podziemnych dla potrzeb analizy stanu siedlisk rzecznych i dolinowych

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST10

  Kierownik: prof. Tomasz Okruszko

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

 5. Charakterystyka zmiany ciśnienia wody w porach gruntu spoistego obciążonego cyklicznie w warunkach bez odpływu

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: ST10

  Kierownik: Andrzej Głuchowski

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

 6. Prognoza wpływu zmian klimatu na ustrój hydrologiczny rzek i funkcjonowanie siedlisk rzecznych i dolinowych

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: ST10

  Kierownik: Joanna O'Keeffe

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

 7. Analiza procesów migracji zanieczyszczeń w środowisku gruntowo-wodnym z wykorzystaniem badań laboratoryjnych oraz techni...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: ST10

  Kierownik: Anna Sieczka

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska