Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Prawne aspekty e-votingu na tle porównawczym

2012/07/N/HS5/00931

Słowa kluczowe:

wybory partycypacja wyborcza tajność głosowania

Deskryptory:

 • HS5_2: Prawo konstytucyjne, prawa człowieka, prawo i instytucje międzynarodowe

Panel:

HS5 - Normy i władza: prawo, nauki o polityce, polityka regionalna i społeczna

Jednostka realizująca:

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Wydział Zamiejscowy w Poznaniu

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Marcin Rulka 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 82 120 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-08-06

Zakończenie projektu: 2016-08-05

Planowany czas trwania projektu: 30 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Notebook. Za kwotę 3 600 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (7)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (2)
 1. recenzja: Ardita Driza Maurer, Jordi Barrat (red.) E-Voting Case Law. A Comparative Analysis Ashgate, Dorchester 2015, ss. 294
  Autorzy:
  Marcin Rulka
  Czasopismo:
  Studia Wyborcze (rok: 2016, tom: XXI, strony: 135-146), Wydawca: Łódzkie Towarzystwo Naukowe
  Status:
  Opublikowana
 2. Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej (Conference for eDemocracy and open Government), Krems (Austria), 20–22 maja 2015 roku
  Autorzy:
  Marcin Rulka
  Czasopismo:
  Studia Wyborcze (rok: 2015, tom: XX, strony: s. 93-98), Wydawca: Łódzkie Towarzystwo Naukowe
  Status:
  Opublikowana
 3. E-Voting a zasady prawa wyborczego
  Autorzy:
  Marcin Rulka
  Czasopismo:
  Przegląd Sejmowy (rok: 2016, tom: 3, strony: 71-90), Wydawca: Kancelaria Sejmu
  Status:
  Opublikowana
 4. Orzecznictwo dotyczące konstytucyjności regulacji umożliwiających głosowanie elektroniczne (Niemcy, Austria, Estonia, Indie)
  Autorzy:
  Marcin Rulka
  Czasopismo:
  Przegląd Sejmowy (rok: 2015, tom: 6, strony: s. 217-228), Wydawca: Kancelaria Sejmu
  Status:
  Opublikowana
 5. Recommendations of the Council of Europe regarding electronic voting
  Autorzy:
  Marcin Rulka
  Czasopismo:
  Law and Forensic Science (rok: 2019, tom: 17, strony: 56-66), Wydawca: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
  Status:
  Opublikowana
 6. Republika Indii: wyrok Sądu Najwyższego z 27 września 2013 r. w sprawie prawa do głosowania przeciwko wszystkim kandydatom, sygn. akt nr 161/2004
  Autorzy:
  Marcin Rulka
  Czasopismo:
  Przegląd Sejmowy (rok: 2015, tom: 2, strony: 223-228), Wydawca: Kancelaria Sejmu
  Status:
  Opublikowana
 7. VERYFING THE VOTE VI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA DOTYCZĄCA GŁOSOWANIA ELEKTRONICZNEGO (BREGENZ/LOCHAU 29-31.10.2014 r.)
  Autorzy:
  Marcin Rulka
  Czasopismo:
  Państwo i Prawo (rok: 2016, tom: 1, strony: 120-122), Wydawca: Wolters Kluwer Polska
  Status:
  Opublikowana
 1. Partycypacja elektroniczna na szczeblu lokalnym na przykładzie budżetu partycypacyjnego Miasta Łódź
  Autorzy:
  Marcin Rulka (rozdział) /Iwona Niżnik Dobosz (red. naukowy książki)
  Konferencja:
  Zastosowanie public governance w prawie publicznym w Europie Środkowej i Wschodniej (rok: 2014, ), Wydawca: Diffin
  Data:
  konferencja 21 października
  Status:
  Opublikowana
 2. Rozwój instytucji demokracji bezpośredniej oraz pośredniej jako szansa na likwidację deficytu demokracji w Unii Europejskiej
  Autorzy:
  Marcin Rulka
  Konferencja:
  Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Zagrożenia dla integracji europejskiej na początku XXI wieku (rok: 2016, ), Wydawca: nieopublikowany
  Data:
  konferencja 12-13.05.2016
  Status:
  Opublikowana