Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Badanie aktywności farmakologicznej nowych, nieselektywnych inhibitorów transportu zwrotnego kwasu gamma-aminomasłowego (GABA) w wybranych modelach behawioralnych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji jako metody analizy i klasyfikacji zachowań oraz predykcji efektywnych i toksycznych przedziałów dawkowania.

2012/05/B/NZ7/02705

Słowa kluczowe:

Wychwyt zwrotny GABA drgawki lęk depresja ból pamięć stres oksydacyjny narządy izolowane sieci neuronowe typu Support Vector Machine algorytmy genetyczne

Deskryptory:

 • NZ7_14: Farmacja, farmakoterapia, farmakologia

Panel:

NZ7 - Zdrowie publiczne: epidemiologia, choroby cywilizacyjne i społeczne zagrożenia środowiskowe dla zdrowia ludzi i zwierząt, medyczna i weterynaryjna ochrona zdrowia publicznego, etyka, medycyna pracy, farmakoekonomika

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Farmaceutyczny

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Kinga Sałat 

Liczba wykonawców projektu: 15

Konkurs: OPUS 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 597 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-02-18

Zakończenie projektu: 2016-10-17

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Generator elektrowstrząsów wraz z elektrodami usznymi. Za kwotę 38 000 PLN
 2. Gorąca/zimna płytka - podstawa termostatowania.
 3. Uniesiony labirynt krzyżowy. Za kwotę 9 000 PLN
 4. Labirynt wodny Morrisa. Za kwotę 82 500 PLN
 5. Laptopy, myszy komputerowe.
 6. Kolumny do chromatografii HPLC. Za kwotę 4 000 PLN
 7. Komputer z oprogramowaniem (2 szt.). Za kwotę 15 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (14)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (24)
 1. 2-Substituted 4-hydroxybutanamides as potential inhibitors of γ-aminobutyric acid transporters mGAT1-mGAT4: synthesis and biological evaluation. IF: 2,903
  Autorzy:
  Kowalczyk P, Sałat K, Höfner GC, Guzior N, Filipek B, Wanner KT, Kulig K.
  Czasopismo:
  Bioorganic & Medicinal Chemistry (rok: 2013, tom: 21(17), strony: 5154-5167), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.bmc.2013.06.038 - link do publikacji
 2. Antinociceptive activity of transient receptor potential channel TRPV1, TRPA1, and TRPM8 antagonists in neurogenic and neuropathic pain models in mice IF: 1,293
  Autorzy:
  Sałat K, Filipek B
  Czasopismo:
  Journal of Zhejiang University Science B (rok: 2015, tom: 16(3), strony: 167-178), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1631/jzus.B1400189 - link do publikacji
 3. Novel, highly potent and in vivo active inhibitor of GABA transporter subtype 1 with anticonvulsant, anxiolytic, antidepressant and antinociceptive properties IF: 4,936
  Autorzy:
  Sałat K, Podkowa A, Malikowska N, Kern F, Pabel J, Wojcieszak E, Kulig K, Wanner KT, Strach B, Wyska E
  Czasopismo:
  Neuropharmacology (rok: 2017, tom: 113, strony: 331-342), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 4. Synthesis, biological evaluation and molecular docking studies of novel quinuclidinone derivatives as potential antimicrobial and anticonvulsant agents IF: 1,607
  Autorzy:
  Łączkowski KZ, Landowska K, Biernasiuk A, Sałat K, Furgała A, Plech T, Malm A
  Czasopismo:
  Medicinal Chemistry Research (rok: 2017, tom: 26, strony: 2088-2104), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s00044-017-1904-z - link do publikacji
 5. ANTIHYPERALGESIC ACTIVITY OF 3-[4-(3-TRIFLUOROMETHYLPHENYL)-PIPERAZIN-1-YL]-DIHYDROFURAN-2-ONE IN THE OXALIPLATIN-INDUCED COLD HYPERALGESIA IN MICE
  Autorzy:
  Sałąt K, Włoch M, Krokosz M, Więckowski K, Malawska B, Librowski T, Rak A, Raźny K, Gaweł M, Gdula-Argasińska J
  Czasopismo:
  Acta Biologica Cracoviensia Series Zoologia (rok: 2014, tom: 55/56, strony: 92-99), Wydawca: PAN
  Status:
  Opublikowana
 6. Blonowe transportery dla kwasu gamma-aminomaslowego (GABA) jako potencjalny cel terapeutyczny dla lekow stosowanych w chorobach osrodkowego ukladu nerwowego.
  Autorzy:
  Podkowa A, Podkowa K
  Czasopismo:
  Acta Mygenica (rok: 2015, tom: 7, strony: 46-52), Wydawca: KNSB Mygen
  Status:
  Opublikowana
 7. Evaluation of anxiolytic-like, anticonvulsant, antidepressant-like and antinociceptive properties of new 2-substituted 4-hydroxybutanamides with affinity for GABA transporters in mice. IF: 2,608
  Autorzy:
  Sałat K, Kulig K, Gajda J, Więckowski K, Filipek B, Malawska B.
  Czasopismo:
  Pharmacology, Biochemistry and Behavior (rok: 2013, tom: 110, strony: 145-153), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.pbb.2013.06.013 - link do publikacji
 8. Modeling analgesic drug interactions using support vector regression: A new approach to isobolographic analysis IF: 2,15
  Autorzy:
  Sałat R, Sałat K
  Czasopismo:
  Journal of Pharmacological and Toxicological Methods (rok: 2015, tom: 71, strony: 95-102), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.vascn.2014.09.006 - link do publikacji
 9. The effect of GABA transporter 1 (GAT1) inhibitor, tiagabine, on scopolamine-induced memory impairments in mice IF: 1,928
  Autorzy:
  Salat K, Podkowa, A, Mogilski S, Zareba P, Kulig K, Salat R, Malikowska N, Filipek B
  Czasopismo:
  Pharmacological Reports (rok: 2015, tom: 67(6), strony: 1155-1162), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.pharep.2015.04.018 - link do publikacji
 10. Anticonvulsant active inhibitor of GABA transporter subtype 1, tiagabine, with activity in mouse models of anxiety, pain and depression IF: 2,165
  Autorzy:
  Sałat K, Podkowa A, Kowalczyk P, Kulig K, Dziubina A, Filipek B, Librowski T
  Czasopismo:
  Pharmacological Reports (rok: 2015, tom: 67, strony: 465-472), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.pharep.2014.11.003 - link do publikacji
 11. Synthesis and anticonvulsant activities of novel 2-(cyclopentylmethylene)hydrazinyl-1,3-thiazoles in mouse models of seizures IF: 2,332
  Autorzy:
  Laczkowski KZ, Salat K, Misiura K, Podkowa A, Malikowska N.
  Czasopismo:
  Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry (rok: 2016, tom: 31(6), strony: 1576-1582), Wydawca: Taylor & Francis
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3109/14756366.2016.1158172 - link do publikacji
 12. Black-Box modeling of PIDs implemented in PLCs without structural information: A Support Vector Regression approach. IF: 1,168
  Autorzy:
  Sałat R, Awtoniuk M.
  Czasopismo:
  Neural Computing and Applications (rok: 2015, tom: 26, strony: 723-734), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s00521-014-1754-2 - link do publikacji
 13. Effect of pregabalin on fear-based conditioned avoidance learning and spatial learning in a mouse model of scopolamine-induced amnesia IF: 1,994
  Autorzy:
  Sałat K, Podkowa A, Malikowska N, Trajer J
  Czasopismo:
  Toxicology Mechanisms and Methods (rok: 2017, tom: 27(3), strony: 181-190), Wydawca: Taylor & Francis
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/15376516.2016.1273426 - link do publikacji
 14. Synthesis, biological evaluation and structure activity relationship of new GABA uptake inhibitors, derivatives of 4-aminobutanamides IF: 3,432
  Autorzy:
  Kowalczyk P, Sałat K, Hoefner G, Mucha M, Rapacz A, Podkowa A, Filipek B, Wanner KT, Kulig K.
  Czasopismo:
  European Journal of Medicinal Chemistry (rok: 2014, tom: 83, strony: 256-273), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ejmech.2014.06.024 - link do publikacji
 1. Evaluation of anxiolytic-like properties of new GABA reuptake inhibitors.
  Autorzy:
  Podkowa A, Sałat K, Rapacz A.
  Konferencja:
  Neuronus 2014 IBRO & IRUN Neuroscience Forum (rok: 2014, ), Wydawca: Neuronusforum
  Data:
  konferencja 25-27.04.2014
  Status:
  Opublikowana
 2. Influence of a novel SLC6 family transporter inhibitor on scopolamine-induced memory impairments in mice.
  Autorzy:
  Podkowa A, Salat K, Mogilski S, Zareba P, Jakubowska A, Kulig K.
  Konferencja:
  10th Bialystok International Medical Congress for Young Scientists (rok: 2015, ), Wydawca: Students' Scientific Society of the Medical University of Białystok
  Data:
  konferencja 14-16.05.2015
  Status:
  Opublikowana
 3. EFFECT OF PREGABALIN ON FEAR-MOTIVATED MEMORY AND SPATIAL LEARNING IN SCOPOLAMINE-INDUCED MEMORY IMPAIRED MICE
  Autorzy:
  Sałat K, Podkowa A, Malikowska N, Sałat R
  Konferencja:
  8th World Congress of the World Institute of Pain, Nowy Jork, USA (rok: 2016, ), Wydawca: Wiley
  Data:
  konferencja 20-23.05.2016
  Status:
  Opublikowana
 4. Effect of a novel GABA re-uptake inhibitor on cognitive functions in Morris water maze and radial-arm water maze in mice.
  Autorzy:
  Podkowa A, Salat K, Mogilski S, Mureddu V, Malikowska N, Zareba P, Kulig K, Filipek B.
  Konferencja:
  XXIV International Symposium: Molecular and Physiological Aspects of Regulatory Processes of the Organism. (rok: 2015, ), Wydawca: Joseph Dietl Malopolska Higher School in Cracow
  Data:
  konferencja 25.09.2015
  Status:
  Opublikowana
 5. GABA transporters as targets for the antidepressant-like action
  Autorzy:
  Podkowa A, Sałat K, Malikowska N, Dziubina A, Micallef D, Zareba P, Kulig K
  Konferencja:
  Neuronus 2016 IBRO & IRUN Neuroscience Forum (rok: 2016, ), Wydawca: Neuronusforum
  Data:
  konferencja 22-24.04.2016
  Status:
  Opublikowana
 6. Pharmacological activity of new N-benzylamide derivatives of gamma-aminobutyric acid and gamma-hydroxybutyric acid in mouse pain models
  Autorzy:
  Podkowa A, Sałat K, Kowalczyk P, Dziubina A, Kulig K, Filipek B.
  Konferencja:
  XXIII International Symposium 'Molecular and Physiological Aspects of Regulatory Processes of the Organisms' (rok: 2014, ), Wydawca: JKB Print
  Data:
  konferencja 26-27.09.2014
  Status:
  Opublikowana
 7. Rola błonowych transporterów (mGAT1-4) dla kwasu gamma-aminomasłowego w aktywności przeciwlękowej i przeciwdepresyjnej u myszy.
  Autorzy:
  Podkowa A, Sałat K, Rapacz A, Kowalczyk P, Kulig K, Filipek B, Librowski T.
  Konferencja:
  XXVIII Ogólnopolskie Seminarium "Mechanizmy służące utrzymaniu życia i regulacji fizjologicznych" (rok: 2014, ), Wydawca: JKB Print
  Data:
  konferencja 14.06.2014
  Status:
  Opublikowana
 8. Badanie aktywności przeciwbólowej inhibitorów wychwytu zwrotnego kwasu gamma-aminomasłowego w teście bólu indukowanego kapsaicyną u myszy.
  Autorzy:
  Podkowa A, Salat K, Rapacz A, Dziubina A, Furgala A, Zareba P, Kulig K, Filipek B.
  Konferencja:
  IX Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie w Toruniu (rok: 2015, ), Wydawca: Uniwersytet im. Mikolaja Kopernika w Toruniu
  Data:
  konferencja 24-26.06.2015
  Status:
  Opublikowana
 9. Discovery of novel anticonvulsant active GABA reuptake inhibitors.
  Autorzy:
  Salat K, Podkowa A, Rapacz A, Zareba P, Kulig K.
  Konferencja:
  Drug Discovery and Therapy World Congress 2015 (rok: 2015, ), Wydawca: Eureka Conferences, Inc.
  Data:
  konferencja 22-25.07.2015
  Status:
  Opublikowana
 10. ROLA HAMOWANIA TRANSPORTERÓW KWASU GAMMA-AMINOMASŁOWEGO W AKTYWNOŚCI PRZECIWBÓLOWEJ I PRZECIWDRGAWKOWEJ U MYSZY
  Autorzy:
  Podkowa A, Sałat K, Rapacz A, Malikowska N, Zareba P, Kulig K, Filipek B
  Konferencja:
  VI Konferencja Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum (rok: 2016, ), Wydawca: Uniwersytet Jagielloński
  Data:
  konferencja 23.04.2016
  Status:
  Opublikowana
 11. Solute carrier 6A1 (SLC6A1; GAT1) transporter subfamily as a target for novel memory-enhancing drugs.
  Autorzy:
  Salat K.
  Konferencja:
  Drug Discovery and Therapy World Congress 2015 (rok: 2015, ), Wydawca: Eureka Conferences, Inc.
  Data:
  konferencja 22-25.07.2015
  Status:
  Opublikowana
 12. Anticonvulsant activity of a novel gamma-aminobutyric acid transporter subtype 1 inhibitor in mice
  Autorzy:
  Podkowa A, Sałat K, Malikowska N, Kern F, Pabel J, Kulig K, Wanner KT, Wojcieszak E, Furgała A
  Konferencja:
  29th European Congress of Neuropsychopharmacology (rok: 2016, ), Wydawca: ECNP
  Data:
  konferencja 17-20.09.2016
  Status:
  Opublikowana
 13. Biological evaluation of novel inhibitors of plasma membrane GABA transporters in mice
  Autorzy:
  Sałat K, Podkowa A, Romanek K, Lechocka A, Szlonzak A, Kulig K, Kowalczyk P, Jakubowska A, Filipek B
  Konferencja:
  Molecular and Physiological Aspects of Regulatory Processess of the Organism (rok: 2013, ), Wydawca: Abaton
  Data:
  konferencja 14-15.06.2013
  Status:
  Opublikowana
 14. POTENT AND SELECTIVE GAMMA-AMINOBUTYRIC ACID TRANSPORTER SUBTYPE 1 INHIBITOR EVOKES SPATIAL MEMORY IMPAIRMENTS IN THE MORRIS WATER MAZE TASK IN MICE
  Autorzy:
  Sałat K, Podkowa A, Malikowska N, Kern F, Pabel J, Wojcieszak E, Kulig K, Wanner KT
  Konferencja:
  1st International Conference on Pharmaceutical and Medical Sciences, Poprad, Słowacja (rok: 2016, ), Wydawca: UMEA SHINODA-KURACEJO
  Data:
  konferencja 22-24.07.2016
  Status:
  Opublikowana
 15. Plasma membrane GABA transporters (mGAT1-mGAT4) as targets for novel biologically active compounds.
  Autorzy:
  Sałat K.
  Konferencja:
  Molecular and Physiological Aspects of Regulatory Processess of the Organism (rok: 2013, ), Wydawca: Abaton
  Data:
  konferencja 14-15.06.2013
  Status:
  Opublikowana
 16. Plasma membrane GABA transporters - a target for biologically active derivatives of 4-aminobutanamides.
  Autorzy:
  Sałat K, Podkowa A, Rapacz A, Kowalczyk P, Kulig K, Filipek B.
  Konferencja:
  19th International Medical Esperanto Congress & 1st Central European Biomedical Congress, Budapest, Hungary (rok: 2014, ), Wydawca: ZOZ Ośrodek UMEA Shinoda-Kuracejo
  Data:
  konferencja 16-20.07.2014
  Status:
  Opublikowana
 17. The comparison of the effects of donepezil and rivastigmine on memory and learning abilities using Morris water maze and two-day radial-arm water maze in mice.
  Autorzy:
  Podkowa A, Salat K, Wieckowska A, Malawska B, Mogilski S, Ziora A, Malikowska N, Furgala A, Filipek B.
  Konferencja:
  Neuronus IBRO & IRUN Neuroscience Forum (rok: 2015, ), Wydawca: Neuronusforum
  Data:
  konferencja 17-19.04.2015
  Status:
  Opublikowana
 18. The comparison of the effects of inhibition of different gamma-aminobutyric acid transporter isoforms in mice
  Autorzy:
  Podkowa A, Sałat K, Malikowska N, Rapacz A, Zareba P, Kulig K, Wanner KT, Hoefner G
  Konferencja:
  12th Warsaw International Medical Congress (rok: 2016, ), Wydawca: Warszawski Uniwersytet Medyczny
  Data:
  konferencja 12-15.05.2016
  Status:
  Opublikowana
 19. Antiallodynic and antihyperalgesic activities of a novel, highly potent GABA transporter isoform 1 (GAT1) inhibitor in two mouse models of neuropathic pain
  Autorzy:
  Sałat K, Rojek A, Wojcieszak E, Sałat R, Podkowa A, Kern F, Pabel J, Wanner KT, Kulig K
  Konferencja:
  4th Annual International Conference on Pharmacology and Pharmaceutical Sciences (PHARMA 2016) (rok: 2016, ), Wydawca: Global Science and Technology Forum
  Data:
  konferencja 26-27.09.2016
  Status:
  Opublikowana
 20. Badanie właściwości przeciwdrgawkowych N-benzyloamidowych pochodnych kwasu gamma-hydroksymasłowego u myszy.
  Autorzy:
  Podkowa A, Kowalczyk P, Sałat K, Kulig K, Filipek B.
  Konferencja:
  VIII Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, Chomiąża Szlachecka k/Żnina (rok: 2014, ), Wydawca: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  Data:
  konferencja 25-27.06.2014
  Status:
  Opublikowana
 21. Badanie właściwości przeciwdrgawkowych nowych N-benzyloamidowych pochodnych kwasu gamma-hydroksymasłowego.
  Autorzy:
  Podkowa A
  Konferencja:
  Konferencja Doktorantów Collegium Medicum UJ (rok: 2014, ), Wydawca: Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ
  Data:
  konferencja 29-30.05.2014
  Status:
  Opublikowana
 22. GABA reuptake inhibitors attenuate anxiety and obsessive-compulsive behavior in the mouse marble-burying test
  Autorzy:
  Podkowa A, Sałat K, Malikowska N, Zareba P, Kulig K, Kern F, Pabel J, Wanner KT
  Konferencja:
  XXV International Symposium 'Molecular and Physiological Aspects of Regulatory Processes of the Organisms' (rok: 2016, ), Wydawca: Joseph Dietl Malopolska Higher School in Cracow
  Data:
  konferencja 24.09.2016
  Status:
  Opublikowana
 23. Novel gamma-aminobutyric acid reuptake inhibitor improves spatial learning and memory in Morris water maze and radial-arm water maze tests.
  Autorzy:
  Podkowa A, Salat K, Furgala A, Mogilski S, Zareba P, Kulig K, Filipek B.
  Konferencja:
  XIX International Congress of the Polish Pharmacological Society (rok: 2015, ), Wydawca: Elsevier
  Data:
  konferencja 17-19.09.2015
  Status:
  Opublikowana
 24. TIAGABINE – GABA TRANSPORTER TYPE 1 INHIBITOR ATTENUATES TACTILE ALLODYNIA IN OXALIPLATIN-INDUCED NEUROPATHIC PAIN WITHOUT IMPAIRING COGNITION
  Autorzy:
  Sałat K, Podkowa A, Sałat R, Kulig K, Zaręba P
  Konferencja:
  8th Congress of the World Institute of Pain, Nowy Jork, USA (rok: 2016, ), Wydawca: Wiley
  Data:
  konferencja 20-23.05.2016
  Status:
  Opublikowana