Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Badanie aktywności farmakologicznej nowych, nieselektywnych inhibitorów transportu zwrotnego kwasu gamma-aminomasłowego (GABA) w wybranych modelach behawioralnych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji jako metody analizy i klasyfikacji zachowań oraz predykcji efektywnych i toksycznych przedziałów dawkowania.

2012/05/B/NZ7/02705

Słowa kluczowe:

Wychwyt zwrotny GABA drgawki lęk depresja ból pamięć stres oksydacyjny narządy izolowane sieci neuronowe typu Support Vector Machine algorytmy genetyczne

Deskryptory:

  • NZ7_14: Farmacja, farmakoterapia, farmakologia

Panel:

NZ7 - Zdrowie publiczne: epidemiologia, choroby cywilizacyjne i społeczne zagrożenia środowiskowe dla zdrowia ludzi i zwierząt, medyczna i weterynaryjna ochrona zdrowia publicznego, etyka, medycyna pracy, farmakoekonomika

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Farmaceutyczny

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Kinga Sałat 

Liczba wykonawców projektu: 15

Konkurs: OPUS 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 597 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-02-18

Zakończenie projektu: 2016-10-17

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

  1. Generator elektrowstrząsów wraz z elektrodami usznymi. Za kwotę 38 000 PLN
  2. Gorąca/zimna płytka - podstawa termostatowania.
  3. Uniesiony labirynt krzyżowy. Za kwotę 9 000 PLN
  4. Labirynt wodny Morrisa. Za kwotę 82 500 PLN
  5. Laptopy, myszy komputerowe.
  6. Kolumny do chromatografii HPLC. Za kwotę 4 000 PLN
  7. Komputer z oprogramowaniem (2 szt.). Za kwotę 15 000 PLN