Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 27 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Adaptacyjne zmiany kształtu czaszki u delfinów butlonosych (Tursiops spp.): wnioskowanie w oparciu o połączenie analiz m...

  Konkurs: PRELUDIUM BIS 1 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Andre Viola de Moura

  Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk

 2. Sekwencjonowanie nowej generacji a historyczne zbiory chrząszczy: filogeneza plemienia Platynotini (Tenebrionidae)

  Konkurs: OPUS 19 , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. Marcin Kamiński

  Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk

 3. Wpływ paleoceńsko-eoceńskiego maksimum termicznego na dynamikę dywersyfikacji u chrząszczy kusakowatych Paederinae.

  Konkurs: OPUS 18 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Dagmara Żyła

  Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk

 4. Depresja wsobna oraz unikanie wsobności u wodniczki Acrocephalus paludicola - gatunku, który przeszedł gwałtowny spadek ...

  Konkurs: FUGA 5 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Justyna Kubacka

  Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk

 5. Wpływ charakterystyki gniazda na wzorzec wysiadywania i koszty inkubacji na przykładzie dziuplaków

  Konkurs: OPUS 14 , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. Tomasz Mazgajski

  Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk

 6. Rola hybrydyzacji w odpowiedzi ewolucyjnej na zmiany środowiskowe: Ustanowienie rodzaju Canis jako idealnego modelu

  Konkurs: SONATA BIS 9 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Małgorzata Pilot

  Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk

 7. Osobowość mrówek oraz czynniki wpływające na jej rozwój

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Magdalena Witek

  Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk

 8. Dane genomowe, morfologiczne i paleontologiczne w rekonstrukcji struktury taksonomicznej i historii ewolucji niezwykle z...

  Konkurs: PRELUDIUM 21 , panel: NZ8

  Kierownik: Alexandra Tokareva

  Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk

 9. Who is pulling the strings? The importance of nutrition in a host-parasite system

  Konkurs: POLONEZ BIS 2 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Eniko Csata

  Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk

 10. Badania nad ewolucją różnorodności chrząszczy z rodziny wygłodkowatych (Coleoptera, Coccinelloidea, Endomychidae) poprze...

  Konkurs: SONATINA 4 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Emmanuel Arriaga Varela

  Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk

 11. Relacje między bakteriami, mrówkami i roślinami: mrówki jako wektory rozprzestrzeniania się bakterii oraz ich wpływ na s...

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: NZ8

  Kierownik: Daniel Sánchez García

  Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk

 12. Zapis kopalny Coccinellidae oraz jego znaczenie w rekonstrukcji ewolucji biedronkowatych

  Konkurs: SONATA 17 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Karol Szawaryn

  Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk

 13. Alien rule: Unveiling the mechanisms used by invasive ants to adapt to current and future environmental conditions

  Konkurs: POLONEZ BIS 1 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Iago Sanmartín-Villar

  Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk

 14. Genetyczne podłoże komunikacji wokalnej i jego znaczenie w udomowieniu psów

  Konkurs: OPUS 22 , panel: NZ8

  Kierownik: prof. Wiesław Bogdanowicz

  Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk

 15. Rozwój postembrionalny układu oddechowego bezskrzydłych chrząszczy w kontekście ewolucji owadów holometabolicznych....

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: NZ8

  Kierownik: Marcin Raś

  Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk

 16. Wybór partnera i tworzenie się rodzin u kooperatywnego gatunku ptaków

  Konkurs: OPUS 15 , panel: NZ8

  Kierownik: prof. Jörn Theuerkauf

  Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk

 17. Filogeneza i ewolucja różnorodności chrząszczy z rodziny biedronkowatych (Coleoptera, Coccinellidae)

  Konkurs: OPUS 15 , panel: NZ8

  Kierownik: prof. Kazimiera Tomaszewska

  Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk

 18. Adaptacje i koewolucja w toku na przykładzie źródłowej i reintrodukowanej populacji obligatoryjnie myrmekofilnego motyla...

  Konkurs: OPUS 16 , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. Magdalena Witek

  Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk

 19. VIBRANT - Evolution of VIBRoacoustic communication in ANTs

  Konkurs: POLONEZ 3 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Luca Casacci

  Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk

 20. Rola warunków rozwoju i fizjologii piskląt w kształtowaniu ich fenotypowej zmienności w systemie pasożytnictwa lęgowego...

  Konkurs: OPUS 23 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Alfredo Attisano

  Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk

 21. Czy wewnątrzosobnicze zmiany temperatury ciała małych ssaków homeotermicznych są korzystne i odziedziczalne?

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: NZ8

  Kierownik: Jan Boratyński

  Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk

 22. Ewolucja i zróżnicowanie smaku umami wśród ssaków drapieżnych w kontekście ekologicznym, behawioralnym i filogenetycznym...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ8

  Kierownik: prof. Mieczysław Wolsan

  Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk

 23. Szybkość czy zwrotność? Rola preferencji samic w kształtowaniu sprawności lokomotorycznej samców na przykładzie jaskółki...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. Piotr Matyjasiak

  Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk

 24. Kolonizacja gniazd ptaków przez mrówki: mutualizm, komensalizm czy przypadek?

  Konkurs: SONATA 13 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Marta Maziarz

  Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk

 25. Analiza zmian mikro-ewolucyjnych w genomie gospodarza w odpowiedzi na wielokrotne infekcje wirusowe u dzikich zwierzat

  Konkurs: SONATA 14 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Andre Moura

  Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk

 26. Wpływ poziomu transkrypcji genów hsp na kondycję wybranych stadiów rozwojowych pasożyta roślin Meloidogyne hapla Chitwoo...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ9

  Kierownik: Łukasz Flis

  Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk

 27. Fenotypowy polimorfizm piskląt i ko-ewolucyjny wyścig zbrojeń między gospodarzem i pasożytem lęgowym na Nowej Kaledonii...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Alfredo Attisano

  Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk