Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 502 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Molekularne efekty ludzkich mutacji mitochondrialnych w cytochromie b badanych w białku modelowym, cytochromie b bakteri...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Arkadiusz Borek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 2. Pola komutacyjne dla nowoczesnych sieci telekomunikacyjnych

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. Grzegorz Danilewicz

  Politechnika Poznańska, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji

 3. Projektowanie i właściwości fizykochemiczne, termofizyczne niskotemperaturowych stopów metali na bazie galu

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST8

  Kierownik: dr Tomasz Gancarz

  Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk

 4. Nanokompozyty poliacetalowe zawierające hybrydowy nieorganiczno-organiczny napełniacz na bazie hydroksyapatytu do potenc...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. Kinga Pielichowska

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

 5. Strategie i narzędzia budowania pozafinansowej wartości biznesu w mediach społecznościowych - badania eksperymentalne na...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS4

  Kierownik: dr Małgorzata Karpińska-Krakowiak

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych

 6. Strategie zarządzania wiedzą i ich determinanty w firmach z sektora wiedzochłonnych usług biznesowych.

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS4

  Kierownik: dr Małgorzata Zięba

  Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii

 7. Nieprzemienna probabilistyka z zastosowaniami.

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST1

  Kierownik: prof. Marek Bożejko

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

 8. Badania spektroskopowe układów z wiązaniami wodorowymi

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST4

  Kierownik: prof. Marek Wójcik

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 9. Retoryka środowiskowa i marazm antropocenu. Filozoficzna analiza dyskursów

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Ewa Bińczyk

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Humanistyczny

 10. Kategoria "rasy" w myśli polskiej do 1918 roku. Źródła - wyobrażenia - konteksty

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Katarzyna Wrzesińska

  Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

 11. Budowa i funkcja neoglikanów w komórkach czerniaka ludzkiego. Identyfikacja glikozylotransferazy zaangażowanej w syntezę...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ3

  Kierownik: dr hab. Dorota Hoja-Łukowicz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 12. Molekularny mechanizm działania egzogennych związków hormonalnie czynnych w biologii ludzkich ziarniszczaków jajnika....

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Anna Ptak

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 13. Filozofia indyjska okresu późniego Objawienia (śruti) wczesnych tekstów Pamięci (smrti) (V p.n.e.- II n.e.)

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Joanna Jurewicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Orientalistyczny

 14. Odkrywanie wiedzy z danych o pacjentach 65+ z zaostrzeniami przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) w województwie...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. Maciej Godycki-Ćwirko

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Centrum Medycyny Rodzinnej i Społeczności Lokalnych

 15. Etnografia pamięci PRL-u. Kultura codzienności Polski powojennej 1956-1989

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS3

  Kierownik: prof. Wojciech Burszta

  Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

 16. Mechanizmy molekularne działania litu w depresji i manii: model zwierzęcy i analiza kliniczna w chorobie afektywnej dwub...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. Joanna Twarowska-Hauser

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski II

 17. Badanie oddziaływań supramolekularnych pomiędzy reaktywnymi wstęgowymi nanonapełniaczami krzemoorganicznymi nowego typu ...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Anna Kowalewska

  Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk

 18. Modelowanie i optymalizacja elastycznych sieci światłowodowych ze zwielokrotnianiem przestrzennym (SDM)

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. Mirosław Klinkowski

  Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy

 19. Wpływ orientacji monokryształów o różnej energii błędu ułożenia na kształtowanie się tekstury odkształcenia podczas ciąg...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST8

  Kierownik: prof. Jarosław Mizera

  Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej

 20. Rola transportu floemowego w adaptcji grochu do warunków niedoboru wody.

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. Robert Malinowski

  Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk

 21. Pieniądze i etyka. Konsekwencje zorientowania umysłu na wartości rynkowe wskutek kontaktu z pieniędzmi dla przestrzegani...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS6

  Kierownik: prof. Tomasz Zaleśkiewicz

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie, Filia we Wrocławiu

 22. Rzymski fort Resculum. Funkcja, znaczenie i chronologia rzymskiego osadnictwa na południowo-zachodnim odcinku limesu Dac...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS3

  Kierownik: dr Jacek Rakoczy

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Historycznych

 23. Własności farmakologiczne i neurotoksyczność nowych pochodnych NBOMe

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. Krystyna Gołembiowska

  Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk

 24. Warunkowe i niezależnościowe struktury miar probabilistycznych

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST1

  Kierownik: prof. Jacek Wesołowski

  Politechnika Warszawska, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

 25. Modulacja w cechach krtaniowych u Polaków uczących się języka angielskiego

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Geoffrey Schwartz

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki

 26. Badania wpływu nanocząstek na właściwości modyfikowanych membran polimerowych przeznaczonych do oczyszczania wody i ście...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST8

  Kierownik: prof. Sylwia Mozia

  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

 27. Warstwy redoks aktywne w badaniach procesów rozpoznawania anionów w roztworach wodnych

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST4

  Kierownik: prof. Jerzy Radecki

  Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk

 28. Wpływ geometrii porów na dynamikę rozpuszczania ośrodków porowatych

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST3

  Kierownik: dr hab. Piotr Szymczak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 29. Wpływ warunków biometeorologicznych na postrzeganie krajobrazu i obiektywizację jego oceny

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST10

  Kierownik: dr hab. Leszek Kolendowicz

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 30. NOWE METODY STYMULACJI OPTYCZNEJ W BADANIACH SKŁADOWYCH SYGNAŁU OSL KWARCU WYKORZYSTYWANYCH W DATOWANIU W CELU ZWIĘKSZEN...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST10

  Kierownik: dr hab. Grzegorz Adamiec

  Politechnika Śląska, Instytut Fizyki - Centrum Naukowo-Dydaktyczne

 31. Wykorzystanie zmian administracyjnych w procesie identyfikacji przyczyn zróżnicowania rozwoju regionalnego.

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Michał Myck

  Fundacja Centrum Analiz Ekonomicznych, CenEA

 32. Biologiczny standard życia w Polsce 1800-1950: przemiany wysokości i masy ciała.

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Michał Kopczyński

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 33. Wybrane zagadnienia z pogranicza nieliniowych równań cząstkowych i geometrycznej teorii miary

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST1

  Kierownik: prof. Paweł Strzelecki

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 34. Zmiany epigenetyczne odpowiedzialne za strukturę chromatyny i ekspresję genów w replikacyjnym i przyspieszonym starzeniu...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ3

  Kierownik: dr hab. Anna Bielak-Żmijewska

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 35. Opracowanie stochastycznego modelu typu Langevina oraz procedur jego rekonstrukcji z persystentnych rzędu p geofizycznyc...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST10

  Kierownik: prof. Zbigniew Czechowski

  Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk

 36. Badanie środowiska wokół masywnych młodych gwiazd

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST9

  Kierownik: dr hab. Anna Bartkiewicz

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 37. Nowe materiały w postaci nanokrystalicznych cienkich warstw na bazie tytanu z różną zawartością miedzi, o kontrolowanych...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. Bogumiła Szponar

  Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk

 38. Fenomenologiczne mechanizmy prefabrykowania przestrzeni mentalnych

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Wojciech Krysztofiak

  Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny

 39. Więcej niż lit: modelowanie obliczeniowe elektrolitów dla ogniw jonowych

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST4

  Kierownik: dr hab. Andrzej Eilmes

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 40. Interakcja pomiędzy traumą, osobowością a funkcjami poznawczymi jako predyktor zwiększonego rozwoju psychozy w populacji...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Łukasz Gawęda

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Lekarski

 41. Dualna metoda pomiaru dawek promieniowania jonizującego w czasie rzeczywistym w oparciu o wysokoczułe kryształy luminesc...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. Barbara Marczewska

  Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

 42. Procedura budowy modelu prognostycznego z wykorzystaniem metody BACE dla modelu zgodnego

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS4

  Kierownik: dr Marcin Błażejowski

  Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, Wydział Finansów i Zarządzania

 43. Modyfikacje pierścienia A betuliny w syntezie związków cytotoksycznych.

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Zbigniew Pakulski

  Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk

 44. Równoległa konwergencja dochodu i osiągnięć edukacyjnych w Polsce na poziomie regionalnym i lokalnym - analiza dynamiki ...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS4

  Kierownik: dr Piotr Wójcik

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 45. Chemicznie modyfikowane mRNA do badań procesów komórkowych i zastosowań terapeutycznych

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Jacek Jemielity

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

 46. Analiza zależności między wybranymi cechami reprodukcyjnymi a homozygotycznością samców i dystansem genetycznym rodziców...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ9

  Kierownik: prof. Ewa Łukaszewicz

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

 47. STRATEGIE LOSOWANIA PRÓB WYKORZYSTUJĄCE ZMIENNE POMOCNICZE

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS4

  Kierownik: prof. Janusz Wywiał

  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Zarządzania

 48. Wszechstronne i kompleksowe badania rozdzielonych układów zaćmieniowych w ramach projektu CREME wraz z przygotowaniem ba...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST9

  Kierownik: dr Krzysztof Hełminiak

  Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk

 49. Nowe ekrany scyntylacyjne na bazie warstw monokrystalicznych mieszanych perowskitów i tlenków

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST8

  Kierownik: prof. Yuriy Zorenko

  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki

 50. Nowa technika analityczna wykorzystująca spektrometrię mas z jonizacją w warunkach otoczenia oraz polimery wdrukowane mo...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST4

  Kierownik: prof. Grzegorz Schroeder

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii