Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Poszukiwanie i badanie bakterii strefy ryzosferowej oraz roślinnych bakterii endofitycznych wspomagających wzrost roślin w warunkach stresowych (badanie korelacji między zanieczyszczeniami, mikroorganizmami a rośliną w procesie fitoremediacji).

2011/03/N/NZ9/02034

Słowa kluczowe:

bakterie wspomagające wzrost roślin roślinne bakterie endofitycze fitoremediacja biodostępność metali inokulacja

Deskryptory:

 • NZ9_9: Biotechnologia środowiskowa
 • NZ9_10: Bioremediacja

Panel:

NZ9 - Stosowane nauki o życiu: rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, rybactwo, żywienie i żywność, biotechnologia środowiskowa

Jednostka realizująca:

Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Anna Grobelak 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 390 400 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-10-08

Zakończenie projektu: 2015-05-07

Planowany czas trwania projektu: 31 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Doposażenie spektrometru ICP służącego do oznaczania analizy elementarnej pierwiastków w celu podniesienia czułości urządzenia. Za kwotę 6 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (8)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (4)
 • Publikacje książkowe (3)
 1. The potential of biosolid application for the phytostabilisation of metals IF: 0,852
  Autorzy:
  Małgorzata Kacprzak, Anna Grobelak, Anna Grosser & Anna Napora
  Czasopismo:
  Desalination and Water Treatment (rok: 2014, tom: vol 52 is 19-21, strony: 3955-3964), Wydawca: Taylor & Francis
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1080/19443994.2014.887492 - link do publikacji
 2. Using plant growth-promoting rhizobacteria (PGPR) to improve plant growth IF: 3,231
  Autorzy:
  Anna Grobelak, Anna Napora; Małgorzata Kacprzak
  Czasopismo:
  Ecological Engineering (rok: 2015, tom: 84, strony: 22-28), Wydawca: ELSEVIER
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.ecoleng.2015.07.019 - link do publikacji
 3. THE INFLUENCE OF INTEGRATED APPLICATION OF SOIL AMENDMENTS AND THE PGPB BACTERIA WITH ANTIFUNGAL ACTIVITY ON THE PHYTOREMEDIATION PROCESSES
  Autorzy:
  Anna NAPORA, Anna GROBELAK, Paulina KOKOT, Małgorzata KACPRZAK
  Czasopismo:
  Civil and Environmental Engineering Reports (rok: 2015, tom: 14 (3), strony: 44222), Wydawca: De Gruyter
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1515/ceer-2014-0000 - link do publikacji
 4. The Chemophytostabilisation Process of Heavy Metal Polluted Soil IF: 3,234
  Autorzy:
  Grobelak A, Napora A
  Czasopismo:
  PLoS ONE (rok: 2015, tom: 10 (6), strony: 44211), Wydawca: PLOS
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1371/journal.pone.0129538 - link do publikacji
 5. The Impact of Plant Growth Promoting Bacteria (PGPB) on the Development of Phytopathogenic Fungi
  Autorzy:
  GROBELAK Anna, NAPORA A., KACPRZAK Małgorzata
  Czasopismo:
  Acta Universitatis Lodziensis Folia Biologica et Oecologica (rok: 2014, tom: 10, strony: 107-112), Wydawca: DE GRUYTER
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.2478/fobio-2014-0008 - link do publikacji
 6. Wpływ bakterii endofitycznych na promowanie wzrostu roślin w warunkach stresowych
  Autorzy:
  Anna Napora, Małgorzata Kacprzak, Kamil Nowak, Anna Grobelak
  Czasopismo:
  Postępy Biochemii (rok: 2015, tom: 61 (4), strony: 398-402), Wydawca: Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Biochemicznego
  Status:
  Opublikowane
 7. Efficacy of biosolids in assisted phytostabilization of metalliferous acidic sandy soils with five grass species IF: 1,179
  Autorzy:
  M. Kacprzak, A. Grobelak, A. Grosser , M. N.V. Prasad
  Czasopismo:
  International Journal of Phytoremediation (rok: 2014, tom: 16 (6), strony: 593-608), Wydawca: Taylor & Francis
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1080/15226514.2013.798625 - link do publikacji
 8. Accelerated phytoremediation of heavy metals contaminated soils using plant growth promoting bacteria and fungi
  Autorzy:
  Anna Napora, Anna Grobelak, Małgorzata Kacprzak, Agnieszka Placek
  Status:
  Złożone
 1. Aktywność biochemiczna endofitycznych diazotrofów
  Autorzy:
  Napora A., Grobelak A., K. Nowak, Placek A
  Konferencja:
  Nauka i Przemysł Lubelskie Spotkanie Studentów (rok: 2015, ), Wydawca: Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie
  Data:
  konferencja 08.06.2015
  Status:
  Opublikowane
 2. Isolation and chracterization of plant growth-promoting rhizobacteria (PGPR) from Arabidopsis thaliana (L.) Heynh and Morus alba L. grown on heavy metals rich acid soil
  Autorzy:
  Anna Grobelak, Anna Napora, Anna Grosser, Małgorzata Kacprzak
  Konferencja:
  5th Central European Congress of Life Sciences Eurobiotech 2013" (rok: 2013, ), Wydawca: Targi w Krakowie
  Data:
  konferencja 8-11. 10.2013
  Status:
  Opublikowane
 3. Siderofory bakteryjne we wspomaganiu wzrostu roślin
  Autorzy:
  GROBELAK Anna, NAPORA A., HILLER J.
  Konferencja:
  Ogólnopolska Konferencja Naukowa Mikroorganizmy w Ochronie Roślin i Zagospodarowaniu Odpadów Organicznych (rok: 2014, ), Wydawca: InHort, Skierniewice, Instytut Ogrodnictwa
  Data:
  konferencja 26-28 listopada
  Status:
  Opublikowane
 4. Mikroorganizmy ryzosferowe w procesie wspomagania fitoremediacji terenów zanieczyszczonych metalami ciężkimi
  Autorzy:
  GROBELAK Anna, NAPORA A., MOSAKOWSKA R
  Konferencja:
  Ogólnopolska Konferencja Naukowa Mikroorganizmy w Ochronie Roślin i Zagospodarowaniu Odpadów Organicznych. 26-28 listopada 2014 roku, Skierniewice (rok: 2014, ), Wydawca: INHort, Skierniewice, Instytut Ogrodnictwa
  Data:
  konferencja 26-28 listopada
  Status:
  Opublikowane
 1. The Significance of Siderophores in Soil
  Autorzy:
  GROBELAK Anna, HILLER J.
  Książka:
  Wpływ Młodych Naukowców na Osiągnięcia Polskiej Nauki (8). Nauki przyrodnicze (środowisko, biologia). (rok: 2014, tom: 8, strony: 59-64), Wydawca: CREATIVETIME
  Status:
  Opublikowane
 2. Wpływ bakterii ryzosferowych na promowanie wzrostu rzepaku
  Autorzy:
  Napora A. Kacprzak M. Grobelak A. Placek A.
  Książka:
  Nauka i przemysł- lubelskie spotkania studenckie (rok: 2014, tom: 1, strony: 112-117), Wydawca: Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie, pod redakcją: Dorota Kołodyńska
  Status:
  Opublikowane
 3. Aktywność biochemiczna endofitycznych diazotrofów
  Autorzy:
  Anna Napora, Anna Grobelak, Agnieszka Placek, Kamil Nowak, Małgorzata Kacprzak
  Książka:
  Wpływ bakterii PGPR i dodatków doglebowych na promowanie wzrostu roślin (rok: 2015, tom: 5, strony: 274-283), Wydawca: Praca zbiorowa pod red. Jacka Wiśniewskiego, Małgorzaty Kutyłowskiej i Agnieszki Trusz-Zdybek Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej,
  Status:
  Opublikowane