Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Identyfikacja mechanizmów molekularnych odpowiedzialnych za proregeneracyjną rolę mikrogleju w procesie remielinizacji ośrodkowego układu nerwowego

2011/03/B/NZ4/02988

Słowa kluczowe:

demielinizacja remielinizacja ośrodkowy układ nerwowy mikroglej makrofagi prekursory oligodendrocytów

Deskryptory:

 • NZ4_9: Neurobiologia systemowa

Panel:

NZ4 - Biologia na poziomie tkanek, narządów i organizmów: budowa i czynność układów, narządów i organizmów ludzi i zwierząt, metody diagnostyki i terapii, medycyna doświadczalna, onkologia doświadczalna, podstawy nauk neurologicznych, farmacja, farmakoterapia

Jednostka realizująca:

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Małgorzata Zawadzka 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 550 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-09-14

Zakończenie projektu: 2016-06-13

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Kołyska laboratoryjna. Za kwotę 5 000 PLN
 2. Zestaw komputerowy.
 3. Myjka ultradźwiękowa do narzędzi chirurgicznych. Za kwotę 4 000 PLN
 4. Wirówka z chłodzeniem.
 5. Urządzenie magnetyczne do wstępnej separacji komórek. Za kwotę 8 000 PLN
 6. Wirówka osobista MiniSpin na probówki typu eppendorf. Za kwotę 6 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (1)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 1. Isolation of vascular endothelial cells from intact and injured murine brain cortex-technical issues and pitfalls in FACS analysis of the nervous tissue. IF: 3
  Autorzy:
  Wylot B, Konarzewska K, Bugajski L, Piwocka K, Zawadzka M
  Czasopismo:
  Cytometry A (rok: 2015, tom: 87, strony: 908–920), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/cyto.a.22677 - link do publikacji
 1. Interleukin-33 is synthesized in response to the CNS injury to affect the response of microglia and macrophages
  Autorzy:
  B. Wylot, K. Konarzewska, M. Zawadzka
  Konferencja:
  The XII European Meeting on Glial Cell Function in Health and Disease (rok: 2015, ), Wydawca: Wiley
  Data:
  konferencja July 15-18, 2015
  Status:
  Opublikowana