Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Badanie wieloaspektowych uwarunkowań integracji w łańcuchach logistycznych typu forward i backward w odniesieniu do zintegrowanego planowania produkcji w kontekście wykorzystania surowców wtórnych

2011/03/B/HS4/03419

Słowa kluczowe:

integracja planowanie zintegrowane zaopatrzenie w surowce wtórne

Deskryptory:

 • HS4_8: Zarządzanie organizacjami, zarządzanie strategiczne

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Bernd Hentschel 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: OPUS 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 370 460 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-09

Zakończenie projektu: 2015-02-08

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (8)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 • Publikacje książkowe (7)
 1. Integracja łańcucha dostaw jako element zwiększający efektywność planowania produkcji
  Autorzy:
  Malak Martyna (Kupczyk), Hadaś Łukasz, Adamczak Michał, Domański Roman
  Czasopismo:
  Logistyka (rok: 2013, tom: 5, strony: 141-143), Wydawca: Instytut Logistyki i Magazynowania
  Status:
  Opublikowana
 2. Czynniki i bariery integracji w łańcuchach dostaw
  Autorzy:
  Kupczyk Martyna, Pruska Żaneta, Hadaś Łukasz, Cyplik Piotr
  Czasopismo:
  Logistyka (rok: 2014, tom: 3, strony: 3534-3542), Wydawca: Instytut Logistyki i Magazynowania
  Status:
  Opublikowana
 3. Integracja procesów planowania w łańcuchu dostaw
  Autorzy:
  Adamczak Michał, Hadaś Łukasz, Domański Roman, Cyplik Piotr
  Czasopismo:
  Logistyka (rok: 2014, tom: 3, strony: 45218), Wydawca: Instytut Logistyki i Magazynowania
  Status:
  Opublikowana
 4. Planowanie sprzedaży i operacji w łańcuchu dostaw
  Autorzy:
  Domański Roman, Adamczak Michał, Cyplik Piotr, Hadaś Łukasz
  Czasopismo:
  Logistyka (rok: 2014, tom: 3, strony: 1332-1342), Wydawca: Instytut Logistyki i Magazynowania
  Status:
  Opublikowana
 5. Zaopatrzenie w surowce wtórne vs integracja łańcucha dostaw
  Autorzy:
  Pruska Żaneta, Kupczyk Martyna, Cyplik Piotr, Hadaś Łukasz
  Czasopismo:
  Logistyka (rok: 2014, tom: 3, strony: 5308-5315), Wydawca: Instytut Logistyki i Magazynowania
  Status:
  Opublikowana
 6. Modelling and simulation of the integration of the supply chain of forward and backward type
  Autorzy:
  Roman Domański , Michał Adamczak , Bernd Hentschel
  Czasopismo:
  Logforum (rok: 2015, tom: 1, strony: 63-77), Wydawca: Wyższa Szkoła Logistyki
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.17270/J.LOG.2015.1.6 - link do publikacji
 7. Modelling the decoupling point in forward and backward supply chains
  Autorzy:
  Adamczak Michał, Domański Roman, Cyplik Piotr, Malak Martyna, Pruska Żaneta
  Czasopismo:
  Przedsiębiorczość i zarządzanie (rok: 2013, tom: tom XIV, strony: 263-273), Wydawca: Społeczna Akademia Nauk
  Status:
  Opublikowana
 8. Ranking of integration factors within supply chains of forward and backward types - recommendations from researches
  Autorzy:
  Bernd Hentschel, Roman Domański, Michał Adamczak, Piotr Cyplik, Łukasz Hadaś, Martyna Kupczyk, Żaneta Pruska
  Czasopismo:
  Logforum (rok: 2015, tom: 2, strony: 159-167), Wydawca: Wyższa Szkoła Logistyki
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.17270/J.LOG.2015.2.4 - link do publikacji
 1. Measuring the level of integration in a sustainable supply chain
  Autorzy:
  Cyplik Piotr, Hadaś Łukasz, Adamczak Michał, Domański Roman, Kupczyk Martyna, Pruska Żaneta
  Konferencja:
  19th World Congress of the International Federation of Automatic Control IFAC 2014" Promoting automatic control for the benefit of humankind (rok: 2014, ), Wydawca: IFAC
  Data:
  konferencja 24-29 sierpień
  Status:
  Opublikowana
 1. Integration Level Measurement System in Modeling Forward and Backward Supply Chains
  Autorzy:
  Łukasz Hadaś, Piotr Cyplik, Michał Adamczak
  Książka:
  Łukasz Hadaś, Piotr Cyplik, Michał Adamczak (rok: 2014, tom: 1, strony: 59-78), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
 2. Innovative logistic in support of sustainable development
  Autorzy:
  Domański Roman, Adamczak Michał, Cyplik Piotr, Malak Martyna, Pruska Żaneta
  Książka:
  Przedsiębiorczość szansą rozwoju regionu. Wybrane problemy (rok: 2013, tom: 1, strony: 43-52), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
  Status:
  Opublikowana
 3. Modelling Integration Process Planning in the Supply Chain using SOP approach
  Autorzy:
  Adamczak Michał, Hadaś Łukasz, Domański Roman, Cyplik Piotr
  Książka:
  Logistics Operations, Supply Chain Management and Sustainability (rok: 2014, tom: 1, strony: 157-169), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
 4. Supply of secondary raw materials: exchange of experience between science and business
  Autorzy:
  Pruska Żaneta, Malak Martyna, Adamczak Michał, Domański Roman, Cyplik Piotr
  Książka:
  Przedsiębiorczość szansą rozwoju regionu. Wybrane problemy (rok: 2013, tom: 2, strony: 159-168), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
  Status:
  Opublikowana
 5. Supply Chain Integration in View of Secondary Raw Materials
  Autorzy:
  Żaneta Pruska, Łukasz Hadaś, Piotr Cyplik, Martyna Kupczyk
  Książka:
  Logistics Operations, Supply Chain Management and Sustainability (rok: 2014, tom: 1, strony: 47-58), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
 6. The Essence of Integration in Supply Chains and Reverse Supply Chains: Similarities and Differences
  Autorzy:
  Martyna Kupczyk, Łukasz Hadaś, Piotr Cyplik, Żaneta Pruska
  Książka:
  Logistics Operations, Supply Chain Management and Sustainability (rok: 2014, tom: 1, strony: 31-46), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
 7. Wieloaspektowe uwarunkowania integracji łańcucha dostaw typu forward i backward. Modelowanie i ocena stopnia integracji
  Autorzy:
  Bernd Hentschel, Piotr Cyplik, Lukasz Hadaś, Roman Domański, Michał Adamczak, Martyna Kupczyk, Żaneta Pruska
  Książka:
  Wieloaspektowe uwarunkowania integracji łańcucha dostaw typu forward i backward. Modelowanie i ocena stopnia integracji (rok: 2015, tom: brak, strony: 1-419), Wydawca: Wyższa Szkoła Logistyki
  Status:
  Opublikowana