Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Poznanie losów oraz sposobów rozprzestrzeniania się w środowisku wybranych beta-blokerów, leków wprowadzanych jako dodatki do pasz oraz stosowanych w akwakulturze

2011/03/B/NZ8/03010

Słowa kluczowe:

pozostałości farmaceutyków losy środowiskowe bioakumulacja sorpcja hydroliza fotoliza

Deskryptory:

 • NZ8_8: Ekotoksykologia
 • NZ7_2: Zagrożenia środowiskowe

Panel:

NZ8 - Podstawy wiedzy o życiu na poziomie środowiskowym: biologia ewolucyjna, biologia populacyjna, biologia środowiskowa, systematyka

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii

woj. pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Jolanta Kumirska 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 391 600 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-22

Zakończenie projektu: 2015-02-21

Planowany czas trwania projektu: 30 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Zestaw do SPE - opis faktury BOROKRZEMIANOWY SYSTEM PROŻNIOWY. Za kwotę 15 000 PLN
 2. Cieplarka laboratoryjna - opis faktury CIEPLARKA Z CHŁODZENIEM. Za kwotę 20 000 PLN
 3. Wytrząsarka laboratoryjna z regulacją siły i czasu wytrząsania - opis faktury WYTRZĄSARKA. Za kwotę 14 000 PLN
 4. Aparat do fotolizy leków z lampą ksenonową z filtrem UV poniżej 290 nm (światło dzienne) - opis faktury APARAT DO FOTOLIZY LEKÓW. Za kwotę 80 000 PLN
 5. pH-metr. Za kwotę 4 234 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (14)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (4)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Aquatic toxicity of four veterinary drugs commonly applied in fish farming and animal husbandry IF: 3,868
  Autorzy:
  M. Kołodziejska, J. Maszkowska, A. Białk-Bielińska, S. Steudte, J. Kumirska, P. Stepnowski, S. Stolte
  Czasopismo:
  Chemosphere (rok: 2013, tom: 92, strony: 1253-1259), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.chemosphere.2013.04.057 - link do publikacji
 2. Development of sensitive and reliable LC-MS/MS methods for the determination of three fluoroquinolones in water and fish tissue samples and preliminary environmental risk assessment of their presence in two rivers in northern Poland IF: 3,908
  Autorzy:
  M. Wagil, J. Kumirska, S. Stolte, A. Puckowski, J. Maszkowska, P. Stepnowski, A. Białk-Bielińska
  Czasopismo:
  Science of the Total Environment (rok: 2014, tom: 493, strony: 1006–1013), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.scitotenv.2014.06.082 - link do publikacji
 3. Simultaneous determination of non-steroidal anti-inflammatory drugs and estrogenic hormones in environmental solid samples IF: 3,906
  Autorzy:
  J. Kumirska, N. Migowska, M. Caban, P. Łukaszewicz, P. Stepnowski
  Czasopismo:
  Science of the Total Environment (rok: 2015, tom: 508, strony: 498–505), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.scitotenv.2014.12.020 - link do publikacji
 4. Thermodynamic studies for adsorption of ionizable pharmaceuticals onto soil IF: 3,867
  Autorzy:
  J. Maszkowska, M. Wagil, K. Mioduszewska, J. Kumirska, P. Stepnowski, A. Białk-Bielińska
  Czasopismo:
  Chemosphere (rok: 2014, tom: 111, strony: 568–574), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.chemosphere.2014.05.005 - link do publikacji
 5. Comparison of the usefulness of SPE cartridges for the determination of β-blockers and β-agonists (basic drugs) in environmental aqueous samples IF: 0,716
  Autorzy:
  M. Caban, P. Stepnowski, M. Kwiatkowski, J. Maszkowska, M. Wagil, J. Kumirska
  Czasopismo:
  Journal of Chemistry (rok: 2015, tom: Volume 2015, strony: Article ID 195280, 9 pages), Wydawca: Hindawi Publishing Corporation
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1155/2015/195280 - link do publikacji
 6. Determination of metronidazole residues in water, sediment and fish tissue samples IF: 3,867
  Autorzy:
  M. Wagil, J. Maszkowska, A. Białk-Bielińska, M. Caban, P. Stepnowski, J. Kumirska
  Czasopismo:
  Chemosphere (rok: 2015, tom: 119, strony: S28–S34), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.chemosphere.2013.12.061 - link do publikacji
 7. Anthelmintics in the Aquatic Environment: A New Analytical Approach IF: 1,15
  Autorzy:
  J. Kumirska, M. Wagil, S. Stolte, M. Maksymiuk, A. Puckowski, J. Maszkowska, A. Białk-Bielińska, M. Caban, P. Stepnowski
  Czasopismo:
  Current Analytical Chemistry (rok: 2016, tom: 12, strony: 227-236), Wydawca: Bentham Science Publishers
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2174/1573411012666151009193940 - link do publikacji
 8. Application of High Performance Liquid Chromatography for hydrolytic stability assessment of selected antibiotics in aqueous environment IF: 1,15
  Autorzy:
  P. Łukaszewicz, J. Kumirska, A. Białk-Bielińska, J. Maszkowska, K. Mioduszewska, A.Puckowski, P. Stepnowski
  Czasopismo:
  Current Analytical Chemistry (rok: 2016, tom: 12, strony: 324-329), Wydawca: Bentham Science Publishers
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2174/1573411012999160401124502 - link do publikacji
 9. Critical points in the evaluation of analytical methods based on liquid chromatography separation for the determination of doramectin in different environmental samples IF: 3,867
  Autorzy:
  M. Wagil, A. Białk-Bielińska, J. Maszkowska, P. Stepnowski, J. Kumirska
  Czasopismo:
  Chemosphere (rok: 2015, tom: 119, strony: S9–S15), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.chemosphere.2014.03.137 - link do publikacji
 10. Sorption of sulfisoxazole onto soil—an insight into different influencing factors IF: 2,876
  Autorzy:
  J. Maszkowska, A. Białk-Bielińska, K. Mioduszewska, M.Wagil, J. Kumirska, P. Stepnowski
  Czasopismo:
  Environmental Science and Pollution Research (rok: 2015, tom: 22, strony: 12182-12189), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11356-015-4445-3 - link do publikacji
 11. A comprehensive approach to the determination of two benzimidazoles in environmental samples IF: 3,867
  Autorzy:
  M. Wagil, J. Maszkowska, A. Białk-Bielińska, P. Stepnowski, J. Kumirska
  Czasopismo:
  Chemosphere (rok: 2015, tom: 119, strony: S35–S41), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.chemosphere.2014.04.106 - link do publikacji
 12. Beta-blockers in the environment: Part I. Mobility and hydrolysis study IF: 3,906
  Autorzy:
  J. Maszkowska, S. Stolte, J. Kumirska, P. Łukaszewicz, K. Mioduszewska, A. Puckowski, M. Caban, M. Wagil, P. Stepnowski, A. Białk-Bielińska
  Czasopismo:
  Science of the Total Environment (rok: 2014, tom: 493, strony: 1112-1121), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.scitotenv.2014.06.023 - link do publikacji
 13. Beta-blockers in the environment: Part II. Ecotoxicity study IF: 3,906
  Autorzy:
  J. Maszkowska, S. Stolte, J. Kumirska, P. Łukaszewicz, K. Mioduszewska, A. Puckowski, M. Caban, M. Wagil, P. Stepnowski, A. Białk-Bielińska
  Czasopismo:
  Science of the Total Environment (rok: 2014, tom: 493, strony: 1122-1126), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.scitotenv.2014.06.039 - link do publikacji
 14. Column and batch tests of sulfonamide leaching from different types of soil IF: 5,123
  Autorzy:
  J. Maszkowska, M. Kołodziejska, A. Białk-Bielińska, W. Mrozik, J.Kumirska, P. Stepnowski, R. Palavinskas, O. Krüger, U. Kalbe
  Czasopismo:
  Journal of Hazardous Materials (rok: 2013, tom: 260, strony: 468-474), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jhazmat.2013.05.053 - link do publikacji
 1. A comprehensive approach to the determination of six veterinary pharmaceuticals in environmental samples
  Autorzy:
  M. Kołodziejska, J. Maszkowska, A. Białk-Bielińska, J. Kumirska, P. Stepnowski
  Konferencja:
  13th International Conference on Environmental Science and Technology (rok: 2013, ), Wydawca: Global-NEST 2013
  Data:
  konferencja 5-7 September 2013, Athens, Greece
  Status:
  Opublikowana
 2. Extraction methods of two benzimidazoles from environmental samples
  Autorzy:
  M. Kołodziejska, J. Maszkowska, A. Fabiańska, J. Kumirska, P. Stepnowski
  Konferencja:
  13th International Conference on Environmental Science and Technology (rok: 2013, ), Wydawca: Global-NEST 2013
  Data:
  konferencja 5-7 September 2013, Athens, Greece
  Status:
  Opublikowana
 3. Determination of metronidazole residues in water and sediment samples
  Autorzy:
  M. Kołodziejska, J. Maszkowska, A. Białk-Bielińska, P. Stepnowski, J. Kumirska
  Konferencja:
  13th International Conference on Environmental Science and Technology (rok: 2013, ), Wydawca: Global-NEST 2013
  Data:
  konferencja 5-7 September 2013, Athens, Greece
  Status:
  Opublikowana
 4. The Study of Sulfisoxazole Direct Photodegradation
  Autorzy:
  A. Fabiańska, A. Ofiarska, M. Władyka, A. Białk-Bielińska, J. Kumirska, E. M. Siedlecka
  Konferencja:
  4th International Conference on Environmental Pollution and Remediation (rok: 2014, ), Wydawca: International ASET Inc
  Data:
  konferencja August 11-13, 2014, Prague, Czech Republic
  Status:
  Opublikowana
 1. Exposure and Hazard Identification of Sulphonamides in the Terrestrial Environment
  Autorzy:
  A. Białk-Bielińska, J. Maszkowska, A. Puckowski, P. Stepnowski
  Książka:
  Environmental Risk Assessment in Soil Contamination (rok: 2014, tom: Chapter 23, strony: 657-693), Wydawca: InTech
  Status:
  Opublikowana