Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Potencjał rozrodczy diploidalnych i naturalnych tetraploidalnych samców ryb Cobitis (Pisces, Cobitidae).

2011/03/B/NZ8/02982

Słowa kluczowe:

ryby kozowate diploidy hybrydyzacja mieszańce naturalne poliploidy spermatogeneza ultrastruktura gonad apoptoza hormony steroidowe ekspresja receptora androgenowego kriokonserwacja nasienia.

Deskryptory:

 • NZ8_1: Biologia ewolucyjna
 • NZ8_4: Różnorodność biologiczna
 • NZ8_10: Taksonomia i filogenetyka

Panel:

NZ8 - Podstawy wiedzy o życiu na poziomie środowiskowym: biologia ewolucyjna, biologia populacyjna, biologia środowiskowa, systematyka

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Biologii i Biotechnologii

woj. warmińsko-mazurskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Alicja Boroń 

Liczba wykonawców projektu: 8

Konkurs: OPUS 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 455 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-30

Zakończenie projektu: 2016-08-29

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (10)
 1. Comparing androgens and androgen receptor expression in Cobitis taenia Linnaeus, 1758 males and females IF: 0,845
  Autorzy:
  A. Leska, A. Przybył, O. Jablonska, D. Juchno, A. Boroń, D. Pikuła, K. Kowalewska, A. Pecio, B. Cejko, R. Kowalski
  Czasopismo:
  Journal of Applied Ichthyology (rok: 2017, tom: 33, strony: 209-216), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1111/jai.13295 - link do publikacji
 2. Evidence of the sterility of allotetraploid Cobitis loaches (Teleostei, Cobitidae) using testes ultrastructure IF: 1,28
  Autorzy:
  Juchno Dorota; Pecio Anna; Boron Alicja; Leska Anna; Jablonska Olga; Cejko Beata Irena; Kowalski Radosław; Judycka Sylwia; Przybylski Miroslaw
  Czasopismo:
  Journal of Experimental Zoology Part A: Ecological and Integrative Physiology (rok: 2017, tom: 327A, strony: 66-74), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/jez.2071 - link do publikacji
 3. Hormonal treatment affects sperm motility in the spined loach (Cobitis taenia, Pisces, Cobitidae) IF: 1,461
  Autorzy:
  Beata Irena Cejko, Sylwia Judycka, Dorota Juchno, Alicja Boroń, Anna Leska , Olga Jabłońska, Anna Pecio, Radosław Kajetan Kowalski
  Czasopismo:
  Aquaculture Research (rok: 2016, tom: 2016, strony: 44933), Wydawca: Ronald W. Hardy, Lindsay Ross, Shi-Yen Shiau and Marc Verdegem
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1111/are.13170 - link do publikacji
 1. Analysis of testicular germ cell apoptosis in Cobitis loaches (Cobitidae, Teleostei) from diploid-tetraploid populations.
  Autorzy:
  Jablonska O, Kowalewska K, Popławska A, Rajkowska K, Boroń A, Juchno D, Leska A, Pecio A, Cejko B and Kowalski R
  Konferencja:
  XV European Congress of Ichthyology. (rok: 2015, ), Wydawca: Front. Mar. Sci. Conference Abstract: XV European Congress of Ichthyology
  Data:
  konferencja 7 Sep - 11 Sep
  Status:
  Opublikowana
 2. Histology and ultrastructure of the testes of Cobitis loaches from diploid-tetraploid populations.
  Autorzy:
  Juchno D, Pecio A, Boroń A, Jablonska O, Leska A, Cejko B and Kowalski R
  Konferencja:
  XV European Congress of Ichthyology. (rok: 2015, ), Wydawca: Front. Mar. Sci. Conference Abstract.
  Data:
  konferencja 7 Sep - 11 Sep
  Status:
  Opublikowana
 3. Seasonal changes in the androgen receptor mRNA expression and the content of androgens in the spined loach Cobitis taenia (Teleostei, Cobitidae)
  Autorzy:
  Leska A., Jablonska O., Juchno D., Przybyl A., Pikula D., Pecio A., Cejko B., Kowalski R., Boroń A.
  Konferencja:
  Zoologia 2014 (rok: 2014, ), Wydawca: Peter Manko & Beáta Baranová (eds); Vyd. Presov University
  Data:
  konferencja 20-22.12
  Status:
  Opublikowana
 4. Two loaches, Cobitis taenia and C. elongatoides (Teleostei, Cobitidae), and their diploid hybrids – cytogenetics and reproductive biology
  Autorzy:
  Juchno D, Grabowska A, Leska A, Jablońska O, Spóz A, Kujawa R, Pecio A, Cejko B, Kowalski R, Boroń A.
  Konferencja:
  Zoologia 2014 (rok: 2014, ), Wydawca: Peter Manko & Beáta Baranová (eds); Vyd. Presov University
  Data:
  konferencja 20-22.12.
  Status:
  Opublikowana
 5. Tetraploid Cobitis (Pisces, Cobitidae) males - a histological description of the testes
  Autorzy:
  Dorota Juchno, Alicja Boroń, Krzysztof Grucza, Anna Leska, Olga Jablońska, Anna Przybył, Anna Pecio, Beata Cejko, Radosław Kowalski
  Konferencja:
  XXXI Conference on Embryology Plants, Animals, Humans "From basic research to application" (rok: 2014, ), Wydawca: ACTA BIOLOGICA CRACOVIENSIA Series Botanica
  Data:
  konferencja 21-24.05
  Status:
  Opublikowana
 6. Fine structure of the degenerative cells of tetraploid Cobitis (Pisces, Cobitidae) testes
  Autorzy:
  Dorota Juchno, Anna Pecio, Alicja Boroń, Mateusz Biegaj, Anna Leska, Olga Jabłońska, Beata Cejko, Radosław Kowalski, Sylwia Judycka
  Konferencja:
  XXXII Conference on Embryology Plants Animals Humans (rok: 2016, ), Wydawca: The Official Publication of the Biological Commission of the Polish Academy of Sciences - Cracow Branch and the Jagiellonian University
  Data:
  konferencja May 18–21, 2016, Wojsławice, Poland
  Status:
  Opublikowana
 7. Ploidy level and genome structure of polyploid Cobitis taxa (Pisces, Cobitidae) occurring in Poland. What are the benefits of polyploidy?
  Autorzy:
  Alicja Boroń, Anna Grabowska, Olga Jablonska, Dorota Juchno, Anna Leska, Aneta Spóz, Anna Przybył, Aleksandra Szabelska, Mirosław Przybylski, Jan Kotusz
  Konferencja:
  XXXII Conference on Embryology Plants, Animals, Humans (rok: 2016, ), Wydawca: The Official Publication of the Biological Commission of the Polish Academy of Sciences - Cracow Branch and the Jagiellonian University
  Data:
  konferencja Wojsławice Date: 18-21.05.
  Status:
  Opublikowana
 8. Seasonal changes in the androgen receptor gene expression in tissues of the spined loach, Cobitis taenia (Pisces, Cobitidae)
  Autorzy:
  Leska A, Przybył A, Pikuła D, Jabłońska O, Juchno D, Boroń A.
  Konferencja:
  Diversification in Inland Finfish Aquaculture II (DIFA II) (rok: 2013, ), Wydawca: Vodnany, Czechy
  Data:
  konferencja 24-26 wrzesień
  Status:
  Opublikowana
 9. The diversity of chromosome structure of males in Cobitis (Teleostei, Cobitidae) populations
  Autorzy:
  Boron A, Grabowska A, Spoz A, Juchno D, Leska A, Jablonska O, Przybył A, Szabelska A, Kowalewska K, Pecio A, Cejko B and Kowalski R
  Konferencja:
  XV European Congress of Ichthyology, Porto, Portugal, (rok: 2015, ), Wydawca: Front. Mar. Sci. Conference Abstract: XV European Congress of Ichthyology.
  Data:
  konferencja 7 Sep - 11 September
  Status:
  Opublikowana
 10. Androgens and androgen receptor in different ploidy Cobitis loaches.
  Autorzy:
  Leska A, Jablonska O, Juchno D, Boron A, Przybył A, Kowalewska K, Pecio A, Cejko B and Kowalski R
  Konferencja:
  XV European Congress of Ichthyology. (rok: 2015, ), Wydawca: Front. Mar. Sci. Conference Abstract
  Data:
  konferencja 7 Sep - 11 Sep
  Status:
  Opublikowana