Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Ścisłe metody numeryczne dla równań cząstkowych dysypatywnych i równań zwyczajnych z opóźnionym argumentem

2011/03/B/ST1/04780

Słowa kluczowe:

dissipative PDEs delay equations computer assisted proof dynamics dyspatywne równania różniczkowe cząstkowe równania z opóźnienem dowody wspierane komputerowo dynamika

Deskryptory:

  • ST1_16: Analiza numeryczna i obliczenia naukowe
  • ST1_11: Równania różniczkowe cząstkowe

Panel:

ST1 - Nauki matematyczne: wszystkie dziedziny matematyki, teoretyczne oraz stosowane a także podstawy matematyczne informatyki, fizyka matematyczna i statystyka matematyczna, m.in.:

Jednostka realizująca:

Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University z siedzibą w Nowym Sączu, Wydział Informatyki

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Piotr Zgliczyński 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 231 380 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-07

Zakończenie projektu: 2015-08-06

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt zakończony