Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Identyfikacja i analiza wpływu technologii społecznych oraz mobilnych na kształt współczesnych modeli marketingowych

2011/03/B/HS4/04291

Słowa kluczowe:

marketing technologie mobilne media społeczne marketing technologii społecznych marketing mobilny aplikacje mobilne geolokalizacja mobilne społeczności miary marketingu mobilnego pomiar efektywności mediów społecznych

Deskryptory:

 • HS4_7: Ekonomia behawioralna, konsumpcja i zachowania konsumentów, marketing
 • ST6_5: Interakcja człowiek – komputer
 • ST6_11: Multimedia

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Łukasz Łysik 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: OPUS 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 162 710 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-23

Zakończenie projektu: 2015-02-22

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (8)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (2)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Aktywność polskich przedsiębiorstw w kanałach mobilnym i społecznym - aspekt marketingowy
  Autorzy:
  Łukasz Łysik, Robert Kutera
  Czasopismo:
  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego (rok: 2015, ), Wydawca: Uniwersytet Szczeciński
  Status:
  Opublikowana
 2. Rozwiązania komunikacji elektronicznej przedsiębiorstw dla społeczności internetowych - analiza i ocena
  Autorzy:
  Piotr Machura, Łukasz Łysik, Robert Kutera
  Czasopismo:
  Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu "Business Informatics" (rok: 2014, tom: 1 (31), strony: 330-339), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny We Wrocławiu
  Status:
  Opublikowana
 3. Technologie mobilne jako determinanta rozwoju innowacyjnego społeczeństwa informacyjnego
  Autorzy:
  Łukasz Łysik, Robert Kutera
  Czasopismo:
  Ekonomiczne problemy usług nr 105. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 763 (rok: 2013, tom: II, strony: 33-44), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
  Status:
  Opublikowana
 4. Behavioural and technical factors of influence on purchase behaviour of mobile consumers
  Autorzy:
  Piotr Machura, Łukasz Łysik, Robert Kutera
  Czasopismo:
  ACM Digital Library, proceedings of MindTrek 2014 (rok: 2014, ), Wydawca: ACM Digital Library
  Status:
  Opublikowana
 5. Efekty wykorzystania konwergencji mediów społecznych i mobilnych w marketingu. Studium badawcze
  Autorzy:
  Beata Butryn, Robert Kutera
  Czasopismo:
  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego (rok: 2015, ), Wydawca: Uniwersytet Szczeciński
  Status:
  Opublikowana
 6. Wybrane aspekty pomiaru zaangażowania członków mobilnych społeczności konsumenckich
  Autorzy:
  Piotr Machura
  Czasopismo:
  Informatyka@Przyszłości. 30-lecie informatyki na Wydziale Zarządzania UW (rok: 2015, ), Wydawca: Wydział Zarządzania UW
  Status:
  Opublikowana
 7. Social collaboration solutions as a catalyst of consumer trust in service management platforms - a research study
  Autorzy:
  Piotr Machura, Łukasz Łysik, Robert Kutera
  Czasopismo:
  Lecture Notes in Business Information Processing (rok: 2015, ), Wydawca: Springer Verlag
  Status:
  Opublikowana
 8. Istota i znaczenie społecznościowej komunikacji marketingowej w warunkach gospodarki elektronicznej
  Autorzy:
  Robert Kutera, Piotr Machura
  Czasopismo:
  Ekonomiczne problemy usług nr 105. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 763 (rok: 2013, tom: II, strony: 351-362), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
  Status:
  Opublikowana
 1. Mobile and social technologies in marketing campaigns in Poland – a research study
  Autorzy:
  Piotr Machura, Łukasz Łysik, Robert Kutera
  Konferencja:
  eChallenges e-2014 (rok: 2014, ), Wydawca: IEEE
  Data:
  konferencja 29-30 Październik 2014
  Status:
  Opublikowana
 2. Zero Moment of Truth: a new Marketing Challenge in Mobile Consumer Communities
  Autorzy:
  Łukasz Łysik, Piotr Machura, Robert Kutera
  Konferencja:
  European Conference on Social Media (ECSM 2014) (rok: 2014, ), Wydawca: Proceedings of the European Conference on Social Media: ECSM 2014, ISBN: 978-1-910309-30-8
  Data:
  konferencja 10 - 11 Czerwca 2014
  Status:
  Opublikowana
 1. The Role of Online Communities in Process of Evolution of Modern Marketing Models
  Autorzy:
  Robert Kutera, Piotr Machura
  Książka:
  INFORMATION SYSTEMS IN MANAGEMENT XVII. The Role and Applications of ICT in Digital Economy and e - Business (rok: 2012, tom: XVII, strony: 37-50), Wydawca: WULS Press
  Status:
  Opublikowana