Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Naskórna aplikacja antygenu białkowego jako nowa metoda terapii kolagenowego zapalenia stawów (CIA) u myszy humanizowanych HLA-DR4-Tg. Implikacje kliniczne

2011/03/B/NZ6/00801

Słowa kluczowe:

naskórna tolerancja kolagenowe zapalenie stawów komórki T regulacyjne myszy humanizowane HLA-DR4-Tg

Deskryptory:

 • NZ6_1: Odporność swoista i nieswoista
 • NZ6_3: Immunologia zwierząt

Panel:

NZ6 - Immunologia i choroby zakaźne ludzi i zwierząt: odporność, choroby immunologiczne, immunoterapia, choroby zakaźne i inwazyjne

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Nauk o Zdrowiu

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Marian Szczepanik 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 553 300 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-22

Zakończenie projektu: 2016-02-21

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. aparat do przeprowadzenia reakcji Real Time - PCR.
 2. system dokumentacji żeli. Za kwotę 20 000 PLN
 3. kuchenka mikrofalowa. Za kwotę 300 PLN
 4. spektrofotometr do pomiaru stężenia DNA, RNA i białka. Za kwotę 40 000 PLN
 5. aparat do elektroforezy. Za kwotę 3 700 PLN
 6. termocykler. Za kwotę 30 000 PLN
 7. wirówka ependorf z chłodzeniem. Za kwotę 16 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 1. Tc1-mediated contact sensitivity reaction, its mechanism and regulation IF: 0,633
  Autorzy:
  Magdalena Zemelka-Wiącek, Marian Szczepanik
  Czasopismo:
  Postępy Higieny Medycyny Doświadczalnej (rok: 2014, tom: 68, strony: 955-969), Wydawca: Index Copernicus International
  Status:
  Opublikowana
 2. Epicutaneous (EC) immunization with type II collagen (COLL II) induces CD4(+) CD8(+) T suppressor cells that protect from collagen-induced arthritis (CIA). IF: 2,251
  Autorzy:
  Katarzyna Marcińska, Monika Majewska-Szczepanik, Agata Lazar, Paulina Kowalczyk, Dominka Biała, Dorota Woźniak, Marian Szczepanik
  Czasopismo:
  Pharamcological Reports (rok: 2016, tom: 68, strony: 483-489), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.pharep.2015.11.004. - link do publikacji
 3. Skin-induced tolerance as a new needle free therapeutic strategy. IF: 2,165
  Autorzy:
  Marian Szczepanik
  Czasopismo:
  Pharmacological Reports (rok: 2014, tom: 66, strony: 192-197), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.pharep.2013.09.001 - link do publikacji
 4. Epicutaneous Immunization with Collagen Induces TCRαβ Suppressor T Cells That Inhibit Collagen-Induced Arthritis. IF: 2,677
  Autorzy:
  Katarzyna Marcińska, Monika Majewska-Szczepanik, Katarzyna Z. Maresz, Marian Szczepanik
  Czasopismo:
  International Archives of Allergy and Immunology (rok: 2015, tom: 166, strony: 121-134), Wydawca: Karger
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1159/000375404 - link do publikacji
 1. Skin-induced suppression of contact sensitivity (CS) in humanized HLA-DR4 transgenic mice
  Autorzy:
  Monika Majewska-Szczepanik, Iwona Dorożyńska, Katarzyna Marcińska, Marian Szczepanik
  Konferencja:
  XV Zjazd Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej (rok: 2014, ), Wydawca: Termedia
  Data:
  konferencja 26.06.2014-28.06.2014
  Status:
  Opublikowana