Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Rozmieszczenie przestrzenne biotypów Aceria tosichella (Acari: Eriophyoidea) różniących się specyficznością żywicielską i stopniem inwazyjności

2011/03/B/NZ8/00129

Słowa kluczowe:

kompleks gatunków gatunki kryptyczne rozmieszczenie zagęszczenie Aceria tosichella wheat curl mite barcoding predyktywne modelowanie rozmieszczenia

Deskryptory:

 • NZ8_2: Ekologia
 • NZ8_4: Różnorodność biologiczna
 • NZ8_10: Taksonomia i filogenetyka

Panel:

NZ8 - Podstawy wiedzy o życiu na poziomie środowiskowym: biologia ewolucyjna, biologia populacyjna, biologia środowiskowa, systematyka

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Biologii

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Anna Skoracka 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: OPUS 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 443 502 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-23

Zakończenie projektu: 2016-08-22

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Oświetlacz. Za kwotę 4 000 PLN
 2. Sprzęt nawigacyjny. Za kwotę 12 000 PLN
 3. notebooki (3 szt.). Za kwotę 12 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (9)
 1. Thermal Niches of Two Invasive Genotypes of the Wheat Curl Mite Aceria tosichella: Congruence Between Physiological and Geographical Distribution Data IF: 3,5
  Autorzy:
  Kuczyński L., Rector B. G., Kiedrowicz A., Lewandowski M., Szydło W., Skoracka A.
  Czasopismo:
  PLoS One (rok: 2016, tom: 11(4), strony: 44579), Wydawca: PUBLIC LIBRARY SCIENCE
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1371/journal.pone.0154600 - link do publikacji
 2. Exceptionally high levels of genetic diversity in wheat curl mite (Acari: Eriophyidae) populations from Turkey IF: 1,8
  Autorzy:
  Szydło W., Hein G., Denizhan E., Skoracka A.
  Czasopismo:
  Journal of Economic Entomology (rok: 2015, tom: 108, strony: 2030-2039), Wydawca: Entomological Society of America
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1093/jee/tov180 - link do publikacji
 3. Cryptic speciation in the Acari: a function of species lifestyles or our ability to separate species? IF: 1,8
  Autorzy:
  Skoracka A., Magalhães S., Rector B., Kuczyński L.
  Czasopismo:
  Experimental and Applied Acarology (rok: 2015, tom: 67, strony: 165-182), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10493-015-9954-8 - link do publikacji
 4. Global spread of wheat curl mite by its most polyphagous and pestiferous lineages IF: 1,95
  Autorzy:
  Skoracka A., Rector B., Kuczyński L., Szydło W., Hein G., French R.
  Czasopismo:
  Annals of Applied Biology (rok: 2014, tom: 165(2), strony: 222-235), Wydawca: Wiley, Association of Applied Biologists
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1111/aab.12130 - link do publikacji
 5. Spatial and Host-Related Variation in Prevalence and Population Density of Wheat Curl Mite (Aceria tosichella) Cryptic Genotypes in Agricultural Landscapes IF: 3,5
  Autorzy:
  Skoracka A., Lewandowski M., Rector B. G., Szydło W., Kuczyński L.
  Czasopismo:
  PLoS One (rok: 2017, tom: 12(1), strony: 44578), Wydawca: PUBLIC LIBRARY SCIENCE
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1371/journal.pone.0169874 - link do publikacji
 1. Global spread of wheat curl mite by its most polyphagous and pestiferous lineages
  Autorzy:
  Szydło W, Rector B, Kuczyński L, Hein G, French R, Skoracka A.
  Konferencja:
  XVI International Congress of Acarology (rok: 2014, ), Wydawca: Organizing Committee of XIV International Congress of Acarology, Kyoto, Japan
  Data:
  konferencja 13-18.07.2014
  Status:
  Opublikowana
 2. Temperatura jako czynnik ograniczający rozmieszczenie przestrzenne szpecieli zasiedlających pszenicę
  Autorzy:
  Lechosław Kuczyński, Agnieszka Kiedrowicz, Anna Skoracka
  Konferencja:
  XXXIV Sympozjum Akarologiczne (rok: 2015, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Akarologiczne
  Data:
  konferencja 7-10 października
  Status:
  Opublikowana
 3. Molecular lineage diversity and evolutionary history in the wheat curl mite
  Autorzy:
  Anna Skoracka, Maria Judite Alves, Luis Filipe Lopes, Mariusz Lewandowski, Wiktoria Szydło, Agnieszka Kiedrowicz, and Lechosław Kuczyński
  Konferencja:
  Polish Evolutionary Conference (rok: 2015, ), Wydawca: PEC
  Data:
  konferencja 24-26.09.2015
  Status:
  Opublikowana
 4. Aceria tosichella – kompleks biotypów o zróżnicowanym stopniu inwazyjności
  Autorzy:
  Szydło W. Skoracka A. Kuczyński L., Rector B, Hein G., French R
  Konferencja:
  XXXIII Sympozjum Akarologiczne (rok: 2013, ), Wydawca: Uniwersytet Szczeciński
  Data:
  konferencja 2-5 października 2013
  Status:
  Opublikowana
 5. Spatial distribution of wheat curl mite biotypes differeing in their host specificity and invasive potential – preliminary research
  Autorzy:
  Kiedrowicz A., Kuczyński L., Skoracka A., Szydło W., Lewandowski M.
  Konferencja:
  XVI International Congress of Acarology (rok: 2014, ), Wydawca: Organizing Committee of XIV International Congress of Acarology, Kyoto, Japan
  Data:
  konferencja 13-18.07.2014
  Status:
  Opublikowana
 6. Is host-associated differentiation driving patterns of genetic diversity in the wheat curl mite species complex?
  Autorzy:
  Skoracka A., Kiedrowicz A., Laska A., Alves M.J., Lopes L.F., Miller A., Lewandowski M., Szydło W., Kuczyński L.
  Konferencja:
  Polish Evolutionary Conference (rok: 2016, ), Wydawca: Uniwersytet w Białymstoku
  Data:
  konferencja 25-27.09.2016
  Status:
  Opublikowana
 7. Rozmieszczenie przestrzenne biotypów Aceria tosichella (Acari: Eriophyoidea) różniących się specyficznością żywicielską i stopniem inwazyjności – założenia metodyczne
  Autorzy:
  Kuczyński L., Kiedrowicz A., Gołębiewska M., Szydło W., Lewandowski, M., Skoracka A.
  Konferencja:
  XXXIII Sympozjum Akarologiczne (rok: 2013, ), Wydawca: Uniwersytet Szczeciński
  Data:
  konferencja 2-5 października 2013
  Status:
  Opublikowana
 8. Różnorodność genetyczna i ekologiczna w obrębie kompleksu gatunków Aceria tosichella (Acari: Eriophyoidea).
  Autorzy:
  Skoracka A., Lewandowski M., Szydło W., Alves M.J., Lopes L.F., Kiedrowicz A., Kuczyński L.
  Konferencja:
  XXXIV Sympozjum Akarologiczne (rok: 2015, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Akarologiczne
  Data:
  konferencja 7-10 października
  Status:
  Opublikowana
 9. Thermal niche of economically import ant phytophagous eriophyoid mites
  Autorzy:
  Kiedrowicz A., Kuczyński L., Rector B., Kaczmarek P., Skoracka A.
  Konferencja:
  XVI International Congress of Acarology (rok: 2014, ), Wydawca: Organizing Committee of XIV International Congress of Acarology, Kyoto, Japan
  Data:
  konferencja 13-18.07.2014
  Status:
  Opublikowana