Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Potencjalna przydatność wybranych peptydów przeciwdrobnoustrojowych w terapii przeciwgronkowcowej u chorych na mukowiscydozę.

2011/03/B/NZ5/04276

Słowa kluczowe:

mukowiscydoza Staphylococcus aureus peptydy przeciwdrobnoustrojowe

Deskryptory:

 • NZ6_4: Bakteriologia

Panel:

NZ5 - Choroby niezakaźne ludzi i zwierząt: przyczyny, mechanizmy, rozpoznawanie i leczenie chorób, zatruć i urazów

Jednostka realizująca:

Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Lekarski

woj. pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Katarzyna Garbacz 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 248 950 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-14

Zakończenie projektu: 2016-08-13

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Termocykler gradientowy C1000 Touch firmy Bio-Rad POLSKA.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (6)
 1. Activity of antimicrobial peptides, alone or combined with conventional antibiotics, against Staphylococcus aureus isolated from the airways of cystic fibrosis patients IF: 5,418
  Autorzy:
  Garbacz Katarzyna, Kamysz Wojciech, Piechowicz Lidia
  Czasopismo:
  Virulence (rok: 2017, tom: 8, strony: 94-100), Wydawca: Taylor&Francis
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/21505594.2016.1213475 - link do publikacji
 2. Clonal structure of Staphylococcus aureus population in cystic fibrosis patients IF: 10,569
  Autorzy:
  Katarzyna Garbacz, Lidia Piechowicz, Magdalena Podkowik, Aneta Mroczkowska, Joanna Empel and Jacek Bania
  Czasopismo:
  European Respiratory Journal , Wydawca: European Respiratory Society
  Status:
  Złożona
 1. Aktywność syntetycznych peptydów przeciwbakteryjnych, samych oraz w połączeniu z antybiotykami, w stosunku do Staphylococcus aureus izolowanych od chorych na mukowiscydozę.
  Autorzy:
  Katarzyna Garbacz, Wojciech Kamysz, Lidia Piechowicz
  Konferencja:
  V Pomorskie Spotkania z Mikrobiologią (rok: 2015, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Mikrobiologów
  Data:
  konferencja 16-18.09.2015 r.
  Status:
  Opublikowana
 2. Susceptibility of Staphylococcus aureus isolated from the airways of children with cystic fibrosis to antimicrobial peptides and conventional antibiotics
  Autorzy:
  Garbacz Katarzyna, Kamysz Wojciech, Piechowicz Lidia
  Konferencja:
  World Summit on Pediatrics 2016 (rok: 2016, ), Wydawca: World Summit on Pediatrics
  Data:
  konferencja 23-26. 06. 2016
  Status:
  Opublikowana
 3. Aktywność wybranych peptydów przeciwbakteryjnych w stosunku do metycylinoopornych i metycylinowrażliwych szczepów Staphylococcus aureus izolowanych od chorych na mukowiscydozę
  Autorzy:
  Katarzyna Garbacz, Lidia Piechowicz, Wojciech Kamysz, Daria Grzywacz
  Konferencja:
  I Ogólnopolska Konferencja "Drobnoustroje w świecie człowieka - Drobnoustroje oportunistyczne" (rok: 2014, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Mikrobiologów
  Data:
  konferencja 18-20.09.2014
  Status:
  Opublikowana
 4. Antimicrobial susceptibility of methicillin-resistant and methicillin-sensitive Staphylococcus aureus strains isolated from Polish patients with cystic fibrosis
  Autorzy:
  Katarzyna Garbacz, Lidia Piechowicz
  Konferencja:
  24th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (rok: 2014, ), Wydawca: ESCMID
  Data:
  konferencja 10-13. 05. 2014
  Status:
  Opublikowana
 5. Antybiotykooporność szczepów Staphylococcus aureus wrażliwych i opornych na metycylinę izolowanych z dróg oddechowych chorych na mukowiscydozę.
  Autorzy:
  Katarzyna Garbacz, Lidia Piechowicz, Wojciech Kamysz
  Konferencja:
  V Pomorskie Spotkania z Mikrobiologią (rok: 2015, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Mikrobiologów
  Data:
  konferencja 16-18.09.2015
  Status:
  Opublikowana
 6. Rozprzestrzenienie genów toksyn wśród Staphylococcus aureus izolowanych od chorych na mukowiscydozę.
  Autorzy:
  Katarzyna Garbacz, Lidia Piechowicz, Wojciech Kamysz
  Konferencja:
  II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA "Drobnoustroje w świecie człowieka – Drobnoustroje oportunistyczne" (rok: 2016, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Mikrobiologów
  Data:
  konferencja 20-21.05.2016
  Status:
  Opublikowana