Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Kompetencje konsumentów jako stymulanta innowacyjnych zachowań i zrównoważonej konsumpcji

2011/03/B/HS4/04417

Słowa kluczowe:

kompetencje miękkie kompetencje twarde innowacyjne zachowania nowoczesne technologie zrównoważona konsumpcja konsument

Deskryptory:

 • HS4_11: Warunki i jakość życia, dochody, ubóstwo
 • HS4_7: Ekonomia behawioralna, konsumpcja i zachowania konsumentów, marketing
 • HS4_5: Ludność, gospodarka, rozwój społeczno-ekonomiczny, rozwój zrównoważony

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Anna Dąbrowska 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 218 838 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-07

Zakończenie projektu: 2014-08-06

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (8)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Innovations in Services and Consumers' Competences
  Autorzy:
  Anna Dąbrowska
  Czasopismo:
  Wisnik Dnipropietrowskogo Nacjonalnogo Universitietu (rok: 2014, tom: 44837, strony: 21-30), Wydawca: Dnipropietrowskoj Nacjonalnoj Universitiet
  Status:
  Opublikowana
 2. Bezpieczeństwo żywnościowe konsumentów w Polsce - wybrane aspekty
  Autorzy:
  Anna Dabrowska, Irena Ozimek
  Czasopismo:
  Handel Wewnętrzny (rok: 2014, tom: 4, strony: 55-69), Wydawca: Instytut Badań Rynku, Konsumcji i Koniunktur
  Status:
  Opublikowana
 3. Development of pro-consumption orientation in the behaviour of Polish consumers
  Autorzy:
  Felicjan Bylok, Anna Dabrowska, Mirosława Janoś-Kresło, Dariusz Kiełczewski, Irena Ozimek
  Czasopismo:
  eXclusive JOURNAL - ECONOMY & SOCIETY ENVIRONMENT (rok: 2014, tom: 3, strony: 44569), Wydawca: eXclusive MARKETING
  Status:
  Opublikowana
 4. Postawy polskich konsumentów - od konsumpcjonizmu do zrównoważonej konsumpcji
  Autorzy:
  Anna Dąbrowska
  Czasopismo:
  Handel Wewnętrzny (rok: 2015, tom: 2, strony: 88-100), Wydawca: Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniuntur
  Status:
  Opublikowana
 5. Zachowania zakupowe Polaków w świetle badań własnych
  Autorzy:
  Anna Dabrowska, Mirosława Janoś-Kresło
  Czasopismo:
  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego (rok: 2014, tom: 825, strony: 44826), Wydawca: Uniwersytet Szczeciński
  Status:
  Opublikowana
 6. Kompetencje konsumentów w świetle badan ilościowych
  Autorzy:
  Anna Dabrowska, Arkadiusz Wódkowski
  Czasopismo:
  Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (rok: 2014, tom: 336, strony: 44572), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowana
 7. Sytuacja finansowa młodych konsumentów a ich kompetencje finansowe w świetle wyników badań
  Autorzy:
  Anna Dąbrowska, Mirosława Janoś-Kresło
  Czasopismo:
  Handel Wewnętrznych (rok: 2014, tom: 4, strony: 130-143), Wydawca: Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur
  Status:
  Opublikowana
 8. Wybrane społeczne kompetencje konsumenckie Polaków w świetle badań
  Autorzy:
  Felicjan Bylok
  Czasopismo:
  Handel Wewnętrzny (rok: 2014, tom: 4, strony: 30-42), Wydawca: Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur
  Status:
  Opublikowana
 1. Competent consumer in the market for services (in the light of research)
  Autorzy:
  Anna Dabrowska, Mirosława Janoś-Kresło
  Konferencja:
  Konsumpcja w procesie rozwoju społeczno-ekonomicznego (rok: 2014, ), Wydawca: Economiic and Environmental Studies - Uniwersytet Opolski
  Data:
  konferencja 24-25 września
  Status:
  Opublikowana
 1. Kompetencje konsumentów - innowacyjne zachowania, zrównoważona konsumpcja
  Autorzy:
  Anna Dąbrowska, Felicjan Bylok, Mirosława Janoś-Kresło, Dariusz Kiełczewski, Irena Ozimek
  Książka:
  Kompetencje konsumentów - innowacyjne zachowania, zrównoważona konsumpcja (rok: 2014, tom: 1, strony: 1-199), Wydawca: Polskie Wydawnictwo Naukowe S.A.
  Status:
  Opublikowana