Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Budowanie zaangażowania pracowników pokolenia Y poprzez motywowanie - perspektywa pracodawcy i pracownika

2011/03/B/HS4/05695

Słowa kluczowe:

zaangażowanie motywacja motywowanie wartości oczekiwania pokolenie Y pracownik pracodawca

Deskryptory:

 • HS4_9: Zarządzanie zasobami ludzkimi, zatrudnienie i płace

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Maria Kopertyńska 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: OPUS 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 165 500 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-24

Zakończenie projektu: 2014-12-23

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. notebook. Za kwotę 4 500 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 • Publikacje książkowe (6)
 1. Generation Y approach to flexibility of employment
  Autorzy:
  Kmiotek Krystyna
  Czasopismo:
  The Journal of American Academy of Business (rok: 2015, tom: brak, strony: 72-80), Wydawca: American Academy of Business Cambridge
  Status:
  Opublikowana
 2. Generation Y employees as a new challenge for employers
  Autorzy:
  M.Wanda Kopertyńska Krystyna Kmiotek
  Czasopismo:
  The International Journal of Arts & Sciences' (IJAS) (rok: 2015, tom: brak, strony: 283-292), Wydawca: IJAS Publications Proceedings International Journal of Arts and Science, Vol. 8, No 1
  Status:
  Opublikowana
 3. Budowanie zaangażowania pracowników pokolenia Y
  Autorzy:
  Maria W.Kopertyńska Krystyna Kmiotek
  Czasopismo:
  Management Forum 4 (rok: 2014, tom: brak, strony: 39-48), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15611/pn.2014.358.03 - link do publikacji
 4. Engagement of employees of Generation Y – theoretical issues and research experience IF: 0,207
  Autorzy:
  M.Wanda Kopertyńska K.Kmiotek
  Czasopismo:
  Argumenta Oeconomica Argumenta Oeconomica 2(35) (rok: 2015, tom: brak, strony: 185-201), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowana
 5. Podejście menedżerów do motywowania pracowników pokolenia Y sektora I
  Autorzy:
  M. Wanda Kopertyńska Krystyna Kmiotek
  Czasopismo:
  Marketing i rynek (rok: 2014, tom: nr 5, strony: 1070-1077), Wydawca: PWE
  Status:
  Opublikowana
 1. Professional development as a motivator of Generation Y
  Autorzy:
  Kmiotek Krystyna
  Konferencja:
  International Conference on Innovation, Technology Transfer and Education (rok: 2014, ), Wydawca: Central Bohemia University w Pradze
  Data:
  konferencja 3-5. V.
  Status:
  Opublikowana
 1. Granice zmian systemów motywowania określone oczekiwaniami pracowników pokolenia Y
  Autorzy:
  Maria Wanda Kopertyńska Krystyna Kmiotek
  Książka:
  Granice w zarzadzaniu kapitałem ludzkim (rok: 2014, tom: brak, strony: 343 - 352), Wydawca: Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa
  Status:
  Opublikowana
 2. Podejście do pracy i wartości związane z pracą pracowników pokolenia Y
  Autorzy:
  M.Wanda Kopertyńska Krystyna Kmiotek
  Książka:
  Problemy zarzadzania organizacjami w przedsiębiorstwie informacyjnym (rok: 2014, tom: brak, strony: s.39 - 49), Wydawca: Mfiles Kraków
  Status:
  Opublikowana
 3. Przedsiębiorczość pracowników pokolenia Y - wnioski z badań
  Autorzy:
  Krystyna Kmiotek
  Książka:
  Przedsiębiorczość -perspektywa zmian (rok: 2015, tom: brak, strony: 212 - 223), Wydawca: Podkarpackie Stowarzyszenie Organizcaji i Zarzadzania w Rzeszowie
  Status:
  Opublikowana
 4. Oczekiwania pracowników pokolenia Y wobec pracodawców i przełożonych - doświadczenia badawcze
  Autorzy:
  M.Wanda Kopertyńska Krystyna Kmiotek
  Książka:
  Sukces w zarządzaniu kadrami. Różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim - podejścia, metody, narzedzia (rok: 2014, tom: I, strony: 185 - 197), Wydawca: Prace Naukowe nr 349 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowana
 5. Podejście menedżerów do zróżnicowania pokoleniowego pracowników- doświadczenia badawcze
  Autorzy:
  M.Wanda Kopertyńska Krystyna Kmiotek
  Książka:
  Problemy zarządzania w społeczeństwie informacyjnym (rok: 2014, tom: brak, strony: 97-108), Wydawca: Mfiles Kraków
  Status:
  Opublikowana
 6. Konsekwencje różnic pokoleniowych – perspektywa menedżerów
  Autorzy:
  Krystyna Kmiotek
  Książka:
  Rozwój kapitału społecznego organizacji w warunkach różnic kulturowych (rok: 2014, tom: brak, strony: 72-82), Wydawca: Politechnika Łódzka, Łódź
  Status:
  Opublikowana