Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Ujawnianie polityczności. Związki pomiędzy filozofią, estetyką, polityką i sztuką w projekcie "Le Partage du sensible" Jacquesa Ranciere'a.

2011/03/N/HS1/01704

Słowa kluczowe:

metapolityka polityczność postrzegalność emancypacja polityka sztuki

Deskryptory:

 • HS1_5: Filozofia człowieka, teorie osoby, filozofia kultury, filozofia społeczna
 • HS1_8: Estetyka (w tym: teorie piękna, język sztuki)

Panel:

HS1 - Fundamentalne pytania o naturę człowieka i otaczającej go rzeczywistości: filozofia, nauki o poznaniu, religioznawstwo, teologia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Łukasz Andrzejewski 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 29 120 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-31

Zakończenie projektu: 2014-02-28

Planowany czas trwania projektu: 18 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 1. Ujawnianie polityczności. Trajektorie polityki i estetyki.
  Autorzy:
  Łukasz Andrzejewski
  Czasopismo:
  Studia Philosophica Wratislaviensia (rok: 2016, tom: 11, fasc.1, strony: 75-94), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
  Status:
  Opublikowana
 2. The Politics of Disease
  Autorzy:
  Łukasz Andrzejewski
  Czasopismo:
  Dialogue and Universalism (rok: 2015, tom: nie dotyczy, strony: http://www.dialogueanduniversalism.eu), Wydawca: IFiS PAN i Polish SEC (Société Européenne de Culture)
  Status:
  Złożona
 3. Wszechobecna polityczność. Próba wprowadzenia do filozofii obrazu Jacques'a Rancière'a
  Autorzy:
  Łukasz Andrzejewski
  Czasopismo:
  Studia Philosphica Wratislaviensia (rok: 2013, tom: 8, fasc. 2, strony: 129-147), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
  Status:
  Opublikowana