Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Współzależności między prognozami inflacji a oczekiwaniami inflacyjnymi podmiotów gospodarczych. Wnioski dla banków centralnych

2011/03/B/HS4/03705

Słowa kluczowe:

polityka pieniężna oczekiwania inflacyjne prognozy inflacji

Deskryptory:

 • HS4_1: Makroekonomia (w tym: równowaga ekonomiczna, wzrost gospodarczy, wahania koniunkturalne w globalnej gospodarce);
 • HS4_7: Ekonomia behawioralna, konsumpcja i zachowania konsumentów, marketing

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Finansów i Bankowości

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Magdalena Szyszko 

Liczba wykonawców projektu: 1

Konkurs: OPUS 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 70 611 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-23

Zakończenie projektu: 2015-08-22

Planowany czas trwania projektu: 30 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (7)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (2)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Wpływ banku centralnego na oczekiwania inflacyjne gospodarstw domowych
  Autorzy:
  Magdalena Szyszko
  Czasopismo:
  Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sectio H Oeconomia (rok: 2015, tom: Vol. 49, No. 4, strony: 569-578), Wydawca: UMMCS w Lublinie
  Status:
  Opublikowana
 2. Central Bank' Inflation Forecast and Expectations. A Comparative Analysis IF: 0,5
  Autorzy:
  Magdalena Szyszko
  Czasopismo:
  Prague Economic Papers (rok: 2016, ), Wydawca: University of Economics, Prague
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 3. Kształtowanie oczekiwań inflacyjnych przez prognozy inflacji w świetle badań empirycznych
  Autorzy:
  Magdalena Szyszko
  Czasopismo:
  Kwartalnik Kolegiu Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace (rok: 2015, tom: nr 3 tom 1 (23), strony: 61-74), Wydawca: Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  Status:
  Opublikowana
 4. Przejrzystość systemów prognozowania inflacji - próby pomiaru
  Autorzy:
  Magdalena Szyszko
  Czasopismo:
  Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu (rok: 2014, tom: 56, strony: 153-171), Wydawca: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu
  Status:
  Opublikowana
 5. Inflation Forecast versus Shaping Inflation Expectations. Comparative analysis
  Autorzy:
  Magdalena Szyszko
  Czasopismo:
  Comparative Economic Research. Central and Estearn Europe (rok: 2015, tom: 18, strony: 139-156), Wydawca: Instytut Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/cer-2015-0033 - link do publikacji
 6. Can Inflation Forecast and Monetary Policy Path be Really Useful? The Case of Czech Republic
  Autorzy:
  Magdalena Szyszko, Karolina Tura
  Czasopismo:
  Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy (rok: 2015, tom: 10(3), strony: 45195), Wydawca: Uniwerytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 7. Inflation Forecast Targeting Measurement. A Proposal of Methodological Solution IF: 1,021
  Autorzy:
  Magdalena Szyszko
  Czasopismo:
  E+M Economics and Management Journal (rok: 2018, ), Wydawca: Technical University of Liberec
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 1. Can Inflation Forecast and Monetary Policy Path be Really Useful? The Case of Czech Republic
  Autorzy:
  Magdalena Szyszko, Karolina Tura
  Konferencja:
  VIIIth INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED ECONOMICS CONTEMPORARY ISSUES IN ECONOMY under the title MARKET OR GOVERNMENT? (rok: 2014, ), Wydawca: UMK Toruń
  Data:
  konferencja 18/19/06/2015
  Status:
  Opublikowana
 2. Can the Central Bank Really Influence Inflation Expectations? A Multi Approach Analysis
  Autorzy:
  Magdalena Szyszko
  Konferencja:
  Central European Conference in Finance and Economics (rok: 2015, ), Wydawca: Technical University at Kosice
  Data:
  konferencja 30.09.2015-01.10.2015
  Status:
  Opublikowana
 1. Rozdziały I-VI, wstęp, zakończenie
  Autorzy:
  Magdalena Szyszko
  Książka:
  Oczekiwania w polityce pieniężnej. Zarządzanie z wykorzystaniem prognoz inflacji (rok: 2016, ), Wydawca: Difin
  Status:
  Przyjęta do publikacji