Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Recepcja i adaptacja wyrazów obcych w języku polskim i czeskim. Uwarunkowania językowe, psychologiczne i historyczno-kulturowe

2011/03/B/HS2/02279

Słowa kluczowe:

zapożyczenia leksykalne recepcja zapożyczeń percepcja zapożyczeń adaptacja zapożyczeń rodzimość i obcość w kulturze lingwistyka kulturowa psycholingwistyka

Deskryptory:

 • HS2_6: Językoznawstwo ogólne i porównawcze, teoria języka i teoria komunikacji, metody badań lingwistycznych (w tym: socjo-, etno-, psycho- i pragmalingwistyka), lingwistyka komputerowa;
 • HS2_5: Historia języka i dialektologia, badania współczesnego języka i analiza dyskursu, tekstologia i translatologia lingwistyczna

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Mirosław Bańko 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: OPUS 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 372 840 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-16

Zakończenie projektu: 2016-04-15

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Laptop Toshiba Satellite U840 - 113. Za kwotę 3 000 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (3)
 • Publikacje książkowe (11)
 1. Wariancja graficzna w procesie adaptacji zapożyczeń
  Autorzy:
  Mirosław Bańko, Milena Hebal-Jezierska
  Czasopismo:
  Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego (rok: 2015, tom: LXXI, strony: 141-152), Wydawca: Polskie Towarzystwo Językoznawcze, Universitas
  Status:
  Opublikowana
 2. The role of form–meaning relationship in the process of loanword adaptation
  Autorzy:
  Mirosław Bańko, Diana Svobodová
  Czasopismo:
  Polonica (rok: 2014, tom: XXXIV, strony: 45065), Wydawca: Instytut Języka Polskiego PAN
  Status:
  Opublikowana
 3. Czego bronimy, broniąc języka? O możliwych przyczynach niechęci do wyrazów zapożyczonych
  Autorzy:
  Mirosław Bańko
  Czasopismo:
  Poradnik Językowy (rok: 2014, tom: 5, strony: 30-42), Wydawca: Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego, Dom Wydawniczy ELIPSA
  Status:
  Opublikowana
 1. Loanword adaptation patterns: the case of English loans in Polish and Czech
  Autorzy:
  Mirosław Bańko, Diana Svobodová
  Konferencja:
  Various Dimensions of Contrastive Studies (rok: 2015, ), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
  Data:
  konferencja 26-27 października
  Status:
  Złożona
 2. Prospects for distinctive synonym dictionaries in the light of new research on loanword adaptation in Polish and Czech
  Autorzy:
  Mirosław Bańko
  Konferencja:
  Slovanská lexikografie počátkem 21. století (rok: 2016, ), Wydawca: Slovanský ústav, Akademie věd České republiky
  Data:
  konferencja 20-22 kwietnia
  Status:
  Złożona
 3. What can lexicography gain from studies of loanword perception and adaptation?
  Autorzy:
  Mirosław Bańko, Milena Hebal-Jezierska
  Konferencja:
  XVI EURALEX International Congress (rok: 2014, ), Wydawca: EURAC
  Data:
  konferencja 15-19 lipca
  Status:
  Opublikowana
 1. Jazykové, psychologické a historicko-kulturní vlivy na adaptaci cizích slov
  Autorzy:
  Diana Svobodová
  Książka:
  Doświadczanie codzienności w języku i w literaturze czeskiej (rok: 2015, tom: nie dotyczy, strony: 375-382), Wydawca: Instytut Filologii Słowiańskiej UAM, Wydawnictwo "Pro"
  Status:
  Opublikowana
 2. Specifika různojazyčné lexikální synonymie
  Autorzy:
  Diana Sbobodová
  Książka:
  Jazyk a jazykoveda v interpretácii (rok: 2014, tom: I, strony: 81-90), Wydawca: Univerzita Komenského v Bratislavě
  Status:
  Opublikowana
 3. Studying the semantics of loanwords which have near synonyms in the host language: Psycholinguistic and multidimensional corpus representation methods
  Autorzy:
  Joanna Rączaszek-Leonardi
  Książka:
  Adaptacja, percepcja i recepcja wyrazów obcych w języku polskim i czeskim. Uwarunkowania językowe, psychologiczne i historyczno-kulturowe (rok: 2013, tom: Strona WWW, strony: 17 stron), Wydawca: Uniwersytet Warszawski
  Status:
  Opublikowana
 4. nie dotyczy
  Autorzy:
  Diana Svobodová, Mirosław Bańko (red.)
  Książka:
  Skryté přednosti přejatých slov – Ukryte zalety wyrazów obcych (rok: 2016, tom: nie dotyczy, strony: 142), Wydawca: Ostravská univerzita
  Status:
  Opublikowana
 5. nie dotyczy
  Autorzy:
  Mirosław Bańko, Diana Svobodová, Joanna Rączaszek-Leonardi, Marcin Tatjewski
  Książka:
  Nie całkiem obce. Zapożyczenia wyrazowe w języku polskim i czeskim (rok: 2016, tom: nie dotyczy, strony: 188), Wydawca: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
  Status:
  Opublikowana
 6. Computational distributional semantics and free associations: a comparison of two word-similarity models in a study of synonyms and lexical variants
  Autorzy:
  Marcin Tatjewski, Mirosław Bańko, Adrianna Kucińska, Joanna Rączaszek-Leonardi
  Książka:
  Language, Corpora and Cognition (rok: 2014, tom: nie dotyczy, strony: jeszcze nie znane), Wydawca: Peter Lang
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 7. Obrazy Google jako źródło informacji lingwistycznej
  Autorzy:
  Mirosław Bańko
  Książka:
  Na tropach korpusów. W poszukiwaniu optymalnych zbiorów tekstów (rok: 2013, tom: 1, strony: 73-84), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
  Status:
  Opublikowana
 8. Iconic effects in loanword adaptation
  Autorzy:
  Mirosław Bańko
  Książka:
  Empirical Methods in Language Studies (rok: 2015, tom: nie dotyczy, strony: 259-269), Wydawca: Peter Lang
  Status:
  Opublikowana
 9. K výzkumu faktorů ovlivňujících recepci a adaptaci cizojazyčných lexikálních přejímek
  Autorzy:
  Diana Svobodová
  Książka:
  Registre jazyka a jazykovedy (rok: 2014, tom: II, strony: 270-275), Wydawca: Filozofická fakulta Prešovské univerzity v Prešově
  Status:
  Opublikowana
 10. Czy adaptacja anglicyzmów w języku czeskim jest silniejsza niż w polskim? Raport z badania ilościowego
  Autorzy:
  Mirosław Bańko, Diana Svobodová
  Książka:
  System – Tekst – Człowiek. Studia nad dawnymi i współczesnymi językami słowiańskimi (rok: 2016, tom: nie dotyczy, strony: jeszcze nie znane), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe UMK
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 11. nie dotyczy
  Autorzy:
  Mirosław Bańko, Diana Svobodová, Joanna Rączaszek-Leonardi, Marcin Tatjewski
  Książka:
  Ne zcela cizí. Lexikálni výpůjčky v polském a českém jazyce (rok: 2017, tom: nie dotyczy, strony: ok. 200), Wydawca: Ostravská univerzita
  Status:
  Przyjęta do publikacji