Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Polscy rolnicy ekologiczni - nowy model relacji pomiędzy przyrodą a społeczeństwem

2011/03/N/HS6/03224

Słowa kluczowe:

rolnictwo ekologiczne gospodarstwo ekologiczne modernizacja rozwój neoendogenny przyroda

Deskryptory:

  • HS6_18: Socjologia rozwoju: wymiar lokalny, regionalny, makrospołeczny

Panel:

HS6 - Człowiek i życie społeczne: psychologia, pedagogika, socjologia

Jednostka realizująca:

Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu

woj. opolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Anna Bereś 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 38 473 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-23

Zakończenie projektu: 2013-06-03

Planowany czas trwania projektu: 27 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony