Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Status prawny państw a systemowy charakter prawa międzynarodowego: ich związki i współzależności

2011/03/B/HS5/01369

Słowa kluczowe:

system prawny status prawnomiędzynarodowy państw system prawa międzynarodowego suwerenność uznanie odpowiedzialność międzynarodowa ius ad bellum

Deskryptory:

 • HS5_2: Prawo konstytucyjne, prawa człowieka, prawo i instytucje międzynarodowe
 • HS5_1: Teoria i filozofia prawa, historia prawa i myśli prawnej

Panel:

HS5 - Normy i władza: prawo, nauki o polityce, polityka regionalna i społeczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Prawa i Administracji

woj. lubelskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Roman Kwiecień 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: OPUS 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 107 900 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-09

Zakończenie projektu: 2015-08-08

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Publikacje książkowe (3)
 1. Universality and Coherence under the Experiences of the League of Nations
  Autorzy:
  Roman Kwiecień
  Czasopismo:
  International Community Law Review (rok: 2015, tom: 17, strony: 175-188), Wydawca: BRILL NIJHOFF
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1163/18719732-12341301 - link do publikacji
 2. On some contemporary challenges to statehood in the international legal order: international law between 'Lotus' and 'global administrative law' IF: 2
  Autorzy:
  Roman Kwiecień
  Czasopismo:
  Archiv des Volkerrechts (rok: 2013, tom: 51, strony: 279-311), Wydawca: Mohr Siebeck GmbH
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1628/000389213X13801980006783 - link do publikacji
 3. International law as the legal system: legality, legitimacy and legal position of States
  Autorzy:
  Roman Kwiecień
  Czasopismo:
  Polish Review of International and European Law (rok: 2015, tom: 4 no. 2, strony: 16316), Wydawca: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.21697/priel - link do publikacji
 1. wszystkie
  Autorzy:
  Roman Kwiecień
  Książka:
  Interesy indywidualne państw a interesy wspólnotowe w prawie społeczności międzynarodowej (rok: 2015, tom: 1, strony: ss. 131), Wydawca: Wydawnictwo UMCS
  Status:
  Opublikowana
 2. Status prawny i rola państw w społeczności międzynarodowej a podmiotowe granice prawa międzynarodowego
  Autorzy:
  Roman Kwiecień
  Książka:
  Państwo i terytorium w prawie międzynarodowym (rok: 2015, tom: 1, strony: 75-88), Wydawca: BECK
  Status:
  Opublikowana
 3. wszystkie
  Autorzy:
  Roman Kwiecień (red.), P. Saganek, M. Kowalski, B. Krzan, M. Kałduński, M. Balcerzak, E. Lis
  Książka:
  Państwo a prawo międzynarodowe jako system prawa (rok: 2015, tom: 1, strony: ss. 439), Wydawca: Wydawnictwo UMCS
  Status:
  Opublikowana