Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Identyfikacja produktów termicznej i oksydacyjnej degradacji estrów fitosteroli.

2011/03/B/NZ9/00276

Słowa kluczowe:

fitosterole kwasy tłuszczowe estry utlenianie oksyfitosterole związki lotne oligomery chromatografia gazowa chromatografia cieczowa

Deskryptory:

  • NZ9_7: Naukowe podstawy żywienia i badania żywności

Panel:

NZ9 - Stosowane nauki o życiu: rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, rybactwo, żywienie i żywność, biotechnologia środowiskowa, m.in.:

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Magdalena Rudzińska 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 478 050 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-30

Zakończenie projektu: 2015-12-29

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

  1. Chromatograf gazowy typu Trace 1300. Za kwotę 74 000 PLN
  2. Komputer typu laptop. Za kwotę 3 500 PLN
  3. Spektrofotometr UV-VIS 1800 Shimadzu. Za kwotę 32 000 PLN