Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Mniejszość polska w krajobrazie społeczno-politycznym Białorusi, Litwy i Łotwy

2011/01/B/HS4/05903

Słowa kluczowe:

mniejszość polska Białoruś Litwa Łotwa mapa etniczna porównanie

Deskryptory:

 • HS4_13: Geografia ekonomiczna
 • HS5_8: Polityka regionalna
 • HS3_11: Etnografia i antropologia kulturowa (w tym: opis kultur tradycyjnych, antropologia magii, kultu i religii, zmiana kulturowa i procesy globalistyczne, antropologia zjawisk społeczno-kulturowych, etnicznych i tożsamościowych)

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Mariusz Kowalski 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 80 500 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-08

Zakończenie projektu: 2013-06-07

Planowany czas trwania projektu: 18 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. notebook. Za kwotę 3 234 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 1. Liczebność ludności polskiej na Białorusi na przełomie XX i XXI wieku wg danych spisowych
  Autorzy:
  Eberhardt Piotr
  Czasopismo:
  Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny (rok: 2013, tom: b/d, strony: b/d), Wydawca: Komitet Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk
  Status:
  Opublikowana
 2. The Curzon line as the eastern boundary of Poland. The origins and the political background.
  Autorzy:
  Eberhardt Piotr
  Czasopismo:
  Geographia Polonica (rok: 2012, tom: 85 1, strony: 44693), Wydawca: Instytut Geografii i PZ PAN
  Status:
  Opublikowana
 3. Przemiany narodowościowo-językowe ludności Białorusi na przełomie XX i XXI wieku
  Autorzy:
  Eberhardt Piotr
  Czasopismo:
  Sprawy Narodowościowe (rok: 2013, tom: b/d, strony: b/d), Wydawca: Instytut Slawistyki PAN
  Status:
  Opublikowana
 4. Ludność polska w wieloetnicznych regionach Litwy, Łotwy i Białorusi
  Autorzy:
  Mariusz Kowalski
  Czasopismo:
  Studia z Geografii Politycznej i Historycznej (rok: 2013, tom: 2, strony: 25 s.), Wydawca: Uniwersytet Łódzki
  Status:
  Opublikowana