Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Struktura sfery realnej gospodarek narodowych w UE a poziom dobrobytu

2011/01/B/HS4/04718

Słowa kluczowe:

sfera realna gospodarki dobrobyt deywersyfikacja produkcji krajowej koncentracja rynkowa internacjonalizacja przedsiębiorstw jakość życia nierówności ekonomiczne

Deskryptory:

 • HS4_11: Warunki i jakość życia, dochody, ubóstwo
 • HS4_1: Makroekonomia (w tym: równowaga ekonomiczna, wzrost gospodarczy, wahania koniunkturalne w globalnej gospodarce);
 • HS4_2: Mikroekonomia i ekonomia instytucjonalna

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

UNIWERSYTET GDAŃSKI

woj. pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Teresa Kamińska 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 226 200 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-01

Zakończenie projektu: 2013-11-30

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (15)
 • Publikacje książkowe (3)
 1. Dochód z bezpośrednich inwestycji zagranicznych krajów Unii Europejskiej w okresie kryzysu
  Autorzy:
  T. Kamińska
  Czasopismo:
  Przegląd Zachodniopomorski (rok: 2013, tom: Zesz. 3, vol. 2, strony: 167-186), Wydawca: Uniwersytet Szczeciński
  Status:
  Opublikowana
 2. Degree of competition in the European Union and welfare measured by GDP per capita and HDI IF: 0,039
  Autorzy:
  L. Czerwonka, M. Brycz
  Czasopismo:
  Actual Problems of Economics (rok: 2012, tom: Vol. 2, no. 10, strony: 63-71), Wydawca: National Academy of Management, Ukraine
  Status:
  Opublikowana
 3. Does the gravity model work as regards FDI?
  Autorzy:
  T. Kamińska, E. Babula
  Czasopismo:
  Journal of Business and Policy Research (rok: 2014, tom: -, strony: -), Wydawca: World Business Institute, Australia
  Status:
  Opublikowana
 4. Koncepcja możliwości Amartyi Kumar Sena a dobrobyt w Unii Europejskiej
  Autorzy:
  M. Brycz, L. Czerwonka
  Czasopismo:
  Przegląd Zachodniopomorski (rok: 2013, tom: Zesz. 3, vol.2, strony: s. 67-82), Wydawca: Uniwersytet Szczeciński
  Status:
  Opublikowana
 5. Problems of measurement of welfare in the context of economic growth, quality of life and inequality IF: 0,039
  Autorzy:
  T. Kamińska, E. Babula
  Czasopismo:
  Actual Problems of Economics (rok: 2012, tom: Vol. 2, no. 10, strony: 91-99), Wydawca: National Academy of Management, Ukraine
  Status:
  Opublikowana
 6. Upodabnianie się krajów pod względem poziomu dobrobytu w procesie integracji europejskiej
  Autorzy:
  M. Zielenkiewicz
  Czasopismo:
  Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (rok: 2013, tom: nr 305, strony: 906-915), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowana
 7. Economic growth and social inequalities in the analyses of economies IF: 0,039
  Autorzy:
  A. Blajer-Gołębiewska, M. Zielenkiewicz
  Czasopismo:
  Actual Problems of Economics (rok: 2012, tom: Vol. 2, no. 10, strony: 52-63), Wydawca: National Academy of Management, Ukraine
  Status:
  Opublikowana
 8. Ekonomiczna vs. psychologiczna perspektywa oceny wpływu konsumpcji na dobrobyt indywidualny
  Autorzy:
  E. Babula, A. Olechnowicz
  Czasopismo:
  Przegląd Zachodniopomorski (rok: 2013, tom: Zesz. 3, vol. 2, strony: 44764), Wydawca: Uniwersytet Szczeciński
  Status:
  Opublikowana
 9. European integration and changes in the branch structure
  Autorzy:
  A. Blajer-Gołębiewska
  Czasopismo:
  Actual Problems of Economics (rok: 2013, tom: No. 12, strony: s. 335-343), Wydawca: National Academy of Management, Ukraine
  Status:
  Opublikowana
 10. Economic activity-based cluster analysis of European Union countries
  Autorzy:
  A. Blajer-Gołębiewska
  Czasopismo:
  World Review of Business Research (rok: 2014, tom: -, strony: -), Wydawca: World Business Institute, Australia
  Status:
  Opublikowana
 11. Ekonomiczne uzasadnienie klasyfikacji gospodarek Unii Europejskiej
  Autorzy:
  A. Blajer-Gołębiewska
  Czasopismo:
  Przegląd Zachodniopomorski (rok: 2013, tom: Zesz. 3, vol. 2, strony: s. 53-66), Wydawca: Uniwersytet Szczeciński
  Status:
  Opublikowana
 12. European integration and changes in public regulation sphere
  Autorzy:
  M. Zielenkiewicz
  Czasopismo:
  Actual Problems of Economics (rok: 2013, tom: No. 11, strony: s. 357-368), Wydawca: National Academy of Management, Ukraine
  Status:
  Opublikowana
 13. Exchange ratio determination and shareholders' wealth for mergers of companies at Warsaw Stock Exchange
  Autorzy:
  L. Czerwonka
  Czasopismo:
  Actual Problems of Economics (rok: 2013, tom: No. 8, strony: s. 497-506), Wydawca: National Academy of Management, Ukraine
  Status:
  Opublikowana
 14. Stopień regulacji publicznej a poziom życia
  Autorzy:
  M. Zielenkiewicz
  Czasopismo:
  Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (rok: 2012, tom: 245, strony: 685-694), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowana
 15. Struktura branżowa bezpośrednich inwestycji zagranicznych a kryzys finansowy
  Autorzy:
  T. Kamińska
  Czasopismo:
  Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (rok: 2013, tom: nr 305, strony: 299-310), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowana
 1. Wolność gospodarcza w systemach ekonomicznych krajów Europy i jej znaczenie dla dobrobytu społecznego - analiza klastrowa
  Autorzy:
  M. Zielenkiewicz
  Książka:
  Mikro- i makroekonomiczne aspekty tworzenia dobrobytu (rok: 2014, tom: -, strony: s. 155-172), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
  Status:
  Opublikowana
 2. -
  Autorzy:
  A. Blajer-Gołębiewska, L. Czerwonka (red. nauk.)
  Książka:
  Mikro- i makroekonomiczne aspekty tworzenia dobrobytu (rok: 2014, tom: -, strony: ss. 177), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
  Status:
  Opublikowana
 3. -
  Autorzy:
  T. Kamińska, E. Babula (red. nauk.)
  Książka:
  Uwarunkowania dobrobytu w sferze realnej (rok: 2013, tom: -, strony: ss. 252), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
  Status:
  Opublikowana