Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Analiza interakcji pomiędzy elementami cytoszkieletu i składnikami szlaków transportu pęcherzykowego w syncytiach zaindukowanych przez mątwika burakowego (Heterodera schachtii) w korzeniach Arabidopsis thaliana.

2011/01/B/NZ3/04771

Słowa kluczowe:

cytoszkielet wakuola transport pęcherzykowy aparat Golgi'ego retikulum endoplazmatyczne mikrofilamenty aktynowe mikrotubule

Deskryptory:

 • NZ3_1: Biologia komórki
 • NZ3_11: Biologia rozwoju roślin
 • NZ9_1: Naukowe podstawy agronomii

Panel:

NZ3 - Biologia na poziomie komórki: biologia komórkowa, biologia rozwoju i starzenia, neurobiologia

Jednostka realizująca:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Rolnictwa i Biologii, Katedra Botaniki

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Mirosław Sobczak 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 225 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-07

Zakończenie projektu: 2013-12-06

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (3)
 1. Expression of both Arabidopsis γ-tubulin genes is essential for development of functional syncytium induced by Heterodera schachtii IF: 2,989
  Autorzy:
  Elżbieta Różańska, Weronika Czarnocka, Łukasz Baranowski, Jakub Mielecki, Janice de Almeida Engler, Mirosław Sobczak
  Czasopismo:
  Plant Cell Reports (rok: 2018, tom: 37, strony: 1279-1292), Wydawca: Springer Nature
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s00299-018-2312-7 - link do publikacji
 2. A cryotechnique-based method for low abundance protein immunolocalization in tomato (Solanum lycopersicum) roots infected with a nematode, Globodera rostochiensis IF: 1,98
  Autorzy:
  Łukasz Baranowski, Wojciech Kurek, Małgorzata Lichocka, Mirosław Sobczak
  Czasopismo:
  Micron (rok: 2018, tom: 108, strony: 24-30), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.micron.2018.02.003 - link do publikacji
 3. Arabidopsis tonoplast intrinsic protein and vacuolar H+-adenosinetriphosphatase reflect vacuole dynamics during development of syncytia induced by the beet cyst nematode Heterodera schachtii. IF: 2,457
  Autorzy:
  Łukasz Baranowski, Elżbieta Różańska, Izabela Sańko-Sawczenko, Mateusz Matuszkiewicz, Ewa Znojek, Marcin Filipecki, Florian M. W. Grundler, Mirosław Sobczak
  Czasopismo:
  Protoplasma (rok: 2018, ), Wydawca: Springer Nature
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
  10.1007/s00709-018-1303-4 - link do publikacji
 1. Localisation of γ-TIP proteins in Arabidopsis thaliana roots infected with Heterodera schachtii.
  Autorzy:
  Baranowski Ł., Różańska E., Sobczak M.
  Konferencja:
  56 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego (rok: 2013, ), Wydawca: Wydawnictwo Mantis, Olsztyn
  Data:
  konferencja 24-30.06.2013
  Status:
  Opublikowana
 2. PEN genes expression analysis in Arabidopsis thaliana roots infected with the beet cyst nematode (Heterodera schachtii)
  Autorzy:
  Elżbieta Różańska, Mirosław Sobczak
  Konferencja:
  58 Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin PIB (rok: 2018, ), Wydawca: IOR-PIB
  Data:
  konferencja 06-08. 02. 2018
  Status:
  Opublikowana
 3. γ-Tubulin localisation and visualisation in Arabidopsis thaliana roots infected with Heterodera schachtii.
  Autorzy:
  Różańska E., Baranowski Ł., Sobczak M.
  Konferencja:
  56 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego (rok: 2013, ), Wydawca: Wydawnictwo Mantis, Olsztyn
  Data:
  konferencja 24-30.06.2013
  Status:
  Opublikowana