Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Struktura etniczno-religijna ludności współczesnej Polski

2011/01/B/HS4/02609

Słowa kluczowe:

struktura etniczna struktura religijna

Deskryptory:

 • HS4_5: Ludność, gospodarka, rozwój społeczno-ekonomiczny, rozwój zrównoważony
 • HS4_13: Geografia ekonomiczna
 • HS1_10: Religia i jej uwarunkowania: antropologiczne, kulturowe, socjo-psychologiczne

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych

woj. łódzkie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Marek Sobczyński 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 167 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-13

Zakończenie projektu: 2013-12-12

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Aparat fotograficzny Canon (2 szt.). Za kwotę 10 000 PLN
 2. Zestaw komputerowy Asus. Za kwotę 3 000 PLN
 3. zestaw komputerowy Toshiba (2 szt.). Za kwotę 6 000 PLN
 4. Oprogramowanie GIS Map Info. Za kwotę 10 000 PLN
 5. Zestaw komputerowy Acer. Za kwotę 3 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (20)
 • Publikacje książkowe (8)
 1. Interakcja "badacz – podmiot badania" w studiach nad mniejszościami w Polsce
  Autorzy:
  Marek Sobczyński
  Czasopismo:
  Studia z Geografii Politycznej i Historycznej (rok: 2012, tom: 1, strony: 95-112), Wydawca: Wyd. UŁ
  Status:
  Opublikowana
 2. Mniejszość litewska w Polsce. Studium przypadku gminy Puńsk
  Autorzy:
  Marek Barwiński
  Czasopismo:
  Studia Obszarów Wiejskich (rok: 2014, tom: 35, strony: 137-153), Wydawca: IGiPZ PAN
  Status:
  Opublikowana
 3. Przestrzenny wymiar wielokulturowego dziedzictwa
  Autorzy:
  Andrzej Rykała (red.)
  Czasopismo:
  Studia z Geografii Politycznej i Historycznej (rok: 2013, tom: 2, strony: 324), Wydawca: Wydawnictwo UŁ
  Status:
  Opublikowana
 4. The contemporary situation of Polish minority in Lithuania and Lithuanian minority in Poland from the institutional perspective
  Autorzy:
  Marek Barwiński, Katarzyna Leśniewska
  Czasopismo:
  Geographia Polonica (rok: 2014, tom: 87, strony: 27-46), Wydawca: IGiPZ PAN
  Status:
  Opublikowana
 5. Ukraińskie i łemkowskie struktury organizacyjne w Polsce w latach 1956-2012
  Autorzy:
  Marek Barwiński
  Czasopismo:
  Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica (rok: 2012, tom: 12, strony: 111-144), Wydawca: Wyd. UŁ
  Status:
  Opublikowana
 6. Polish interstate relations with Ukraine, Belarus and Lithuania after 1990 in the context of the situation of national minorities
  Autorzy:
  Marek Barwiński
  Czasopismo:
  European Spatial Research and Policy (rok: 2013, tom: v.20, no 1, strony: 44707), Wydawca: University of Łódź, University of Groningen, Comenius University, Bratislava, Federal Office for Building and Regional Planning,
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2478/esrap-2013-0001 - link do publikacji
 7. Stosunki międzypaństwowe Polski z Ukrainą, Białorusią i Litwą po 1990 roku w kontekście sytuacji mniejszości narodowych
  Autorzy:
  Marek Barwiński
  Czasopismo:
  Studia z Geografii Politycznej i Historycznej (rok: 2012, tom: 1, strony: 139-166), Wydawca: Wyd. UŁ
  Status:
  Opublikowana
 8. The comparison of the contemporary situation of national minorities in Poland and Lithuania
  Autorzy:
  Barwiński M., Leśniewska K.
  Czasopismo:
  Geografijos metraštis Geographical Yearbook (rok: 2013, tom: 46, strony: 45-61), Wydawca: Lithuanian Geography Association, Nature Research Centre and Lithuanian Social Research Centre
  Status:
  Opublikowana
 9. Wprowadzenie
  Autorzy:
  Andrzej Rykała
  Czasopismo:
  Studia z Geografii Politycznej i Historycznej (rok: 2012, tom: 1, strony: 44754), Wydawca: Wyd. UŁ
  Status:
  Opublikowana
 10. Działalność społeczno-kulturalna mniejszości narodowych i religijnych w przestrzeni miejskiej Pabianicach do drugiej wojny światowej
  Autorzy:
  Andrzej Rykała
  Czasopismo:
  Przestrzenny wymiar wielokulturowego dziedzictwa, "Studia z Geografii Politycznej i Historycznej" (rok: 2013, tom: 2, strony: 263-302), Wydawca: Wyd. UŁ
  Status:
  Opublikowana
 11. Ethno-religious heritage of the former eastern territories of the Republic of Poland in contemporary Poland
  Autorzy:
  Andrzej Rykała
  Czasopismo:
  European Spatial Research and Policy (rok: 2013, tom: v. 20, no 1, strony: 49-71), Wydawca: University of Łódź, University of Groningen, Comenius University, Bratislava, Federal Office for Building and Regional Planning, Bonn
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2478/esrap-2013-0003 - link do publikacji
 12. Międzynarodowa konferencja naukowa Żydzi w powojennej Polsce i Łodzi 1945-1950, Łódź, 24 maja 2012 r.
  Autorzy:
  Andrzej Rykała
  Czasopismo:
  Studia z Geografii Politycznej i Historycznej (rok: 2012, tom: 1, strony: 283-285), Wydawca: Wyd. UŁ
  Status:
  Opublikowana
 13. Międzynarodowa konferencja, "Nie masz już żydowskich miasteczek…" Zagłada Żydów na polskiej prowincji. Sprawcy – Ofiary – Świadkowie, Łódź 27 – 28 października 2011 r.
  Autorzy:
  Andrzej Rykała
  Czasopismo:
  Studia z Geografii Politycznej i Historycznej (rok: 2012, tom: 1, strony: 279-282), Wydawca: Wyd. UŁ
  Status:
  Opublikowana
 14. Struktura narodowościowa Polski w świetle wyników spisu powszechnego z 2011 r.
  Autorzy:
  Marek Barwiński
  Czasopismo:
  Przegląd Geograficzny (rok: 2014, tom: 86, z. 2, strony: 217-241), Wydawca: IGiPZ PAN
  Status:
  Opublikowana
 15. The ethnic structure of Poland in geographical research
  Autorzy:
  Marek Barwiński
  Czasopismo:
  Geographia Polonica (rok: 2015, tom: 88, z.1, strony: 41-63), Wydawca: IGiPZ PAN
  Status:
  Opublikowana
 16. Wprowadzenie
  Autorzy:
  Andrzej Rykała
  Czasopismo:
  Przestrzenny wymiar wielokulturowego dziedzictwa, "Studia z Geografii Politycznej i Historycznej" (rok: 2013, tom: 2, strony: 44752), Wydawca: Wyd. UŁ
  Status:
  Opublikowana
 17. Dlaczego razem? Uwagi o relacjach miedzy geograficzno-historyczną i geograficzno-polityczną perspektywą metodologiczną i poznawczą,
  Autorzy:
  Andrzej Rykała
  Czasopismo:
  Studia z Geografii Politycznej i Historycznej (rok: 2012, tom: 1, strony: 13-37), Wydawca: Wyd. UŁ
  Status:
  Opublikowana
 18. Żydowskie domy modlitwy w Łodzi – uwarunkowania rozwoju przestrzennego, rozmieszczenie, współczesne relikty i ich wykorzystanie
  Autorzy:
  Andrzej Rykała
  Czasopismo:
  Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica (rok: 2012, tom: 13, strony: -), Wydawca: Wyd. UŁ
  Status:
  Opublikowana
 19. Granice - mniejszości narodowe i religijne - dziedzictwo.
  Autorzy:
  Andrzej Rykała (red.)
  Czasopismo:
  Studia z Geografii Politycznej i Historycznej (rok: 2012, tom: 1, strony: 286), Wydawca: Wyd. UŁ
  Status:
  Opublikowana
 20. Krzysztof Czubocha – Separatyzm etniczny w dobie praw człowieka – nowe wyzwanie dla państwa narodowego i społeczności międzynarodowej, Wyd. A. Marszałek, Toruń 2012,
  Autorzy:
  Marek Sobczyński
  Czasopismo:
  Studia z Geografii Politycznej i Historycznej (rok: 2012, tom: 1, strony: 271-274), Wydawca: Wyd. UŁ
  Status:
  Opublikowana
 1. Rozmieszczenie i liczebność Łemków w Polsce na początku XXI wieku w świetle wyników spisów powszechnych z 2002 i 2011 roku – różnice i podobieństwa
  Autorzy:
  Marek Barwiński
  Książka:
  Halczak B., Dudra S., Drozd R., Sapoliga M., i inni (red.) ), Łemkowie, Bojkowie, Rusini – historia, współczesność, kultura materialna i duchowa (rok: 2014, tom: 5, strony: 39-57), Wydawca: Uniwersytet Zielonogórski, Akademia Pomorska w Słupsku
  Status:
  Opublikowana
 2. Foreword
  Autorzy:
  Marek Sobczyński, Marek Barwiński
  Książka:
  Sobczyński M., Barwiński M. (red), The Eastern dimension of the United Europe, v. 1. Historical, political and cultural conditions of the European East-West relations, Region and Regionalism", (rok: 2013, tom: no 11, v.1, strony: 44689), Wydawca: Katedra Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych UŁ, Instytut Śląski
  Status:
  Opublikowana
 3. -
  Autorzy:
  Marek Sobczyński, Marek Barwiński (red.)
  Książka:
  The Eastern dimension of the United Europe, v. 1. Historical, political and cultural conditions of the European East-West relations (rok: 2013, tom: no 11 v. 1, strony: 248), Wydawca: Katedra Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych UŁ, Instytut Śląski
  Status:
  Opublikowana
 4. National, ethnic and religious minorities in contemporary Poland
  Autorzy:
  Andrzej Rykała
  Książka:
  Marszał T. (red.), Society and space in contemporary Poland in Łódź University geographical research (rok: 2014, tom: -, strony: 137-170), Wydawca: Wyd. UŁ
  Status:
  Opublikowana
 5. -
  Autorzy:
  Marek Barwiński
  Książka:
  Geograficzno-polityczne uwarunkowania sytuacji Ukraińców, Łemków, Białorusinów i Litwinów w Polsce po 1944 roku (rok: 2013, tom: -, strony: 374), Wydawca: Wyd. UŁ
  Status:
  Opublikowana
 6. Domy jako miejsca aktywności religijnej Żydów w przedwojennej Łodzi
  Autorzy:
  Andrzej Rykała
  Książka:
  Krystyna Krawiec-Złotkowska (red.), Rzeczpospolita domów. Domus urbanus. Kamienica (rok: 2015, tom: 4, strony: 458-470), Wydawca: Akademia Pomorska w Słupsku
  Status:
  Opublikowana
 7. Eastern, Western, cosmopolitan - the influence of the multiethnic and multidenominational cultural heritage upon the cultural landscape of the Central Poland,
  Autorzy:
  Andrzej Rykała, Mariusz Kulesza
  Książka:
  Sobczyński M., Barwiński M. (eds) – The Eastern dimension of the United Europe, v. 1. Historical, political and cultural conditions of the European East-West relations, Region and Regionalism", (rok: 2013, tom: no 11 v. 1, strony: 69-81), Wydawca: Katedra Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych UŁ, Instytut Śląski
  Status:
  Opublikowana
 8. Sytuacja mniejszości ukraińskiej w Polsce północnej na przełomie tysiącleci – ujęcie geograficzno-polityczne
  Autorzy:
  Marek Barwiński, Marek Sobczyński
  Książka:
  Chabasińska A., Leszczyński P., Orłowska B., Pecuch M. (red.), Przed i po akcji "Wisła" (rok: 2013, tom: -, strony: 139-170), Wydawca: Akademickie Centrum Badań Euroregionalnych PWSZ w Gorzowie Wielkopolskim, Związek Ukraińców w Polsce
  Status:
  Opublikowana