Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 6 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Woski rodzimych owoców jako źródło naturalnych substancji o działaniu farmakologicznym.

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ9

  Kierownik: Łukasz Woźniak

  Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego

 2. Zmiany profilu związków polifenolowych owoców pod wpływem wysokiego ciśnienia z uwzględnieniem aktywności enzymów tkanko...

  Konkurs: PRELUDIUM 17 , panel: NZ9

  Kierownik: Justyna Szczepańska

  Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego

 3. Badanie kinetyki inaktywacji enzymów roślinnych z grupy oksydoreduktaz przy użyciu ditlenku węgla w stanie nadkrytycznym...

  Konkurs: SONATA 9 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Krystian Marszałek

  Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego

 4. Biosynteza maskowanych mikotoksyn u roślin pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum L.) oraz ich przemiany w wybranych pro...

  Konkurs: SONATA 11 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Marcin Bryła

  Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego

 5. Badania nad sekwencyjnym połączeniem produkcji biobutanolu i biogazu z biomasy lignocelulozowej

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: ST8

  Kierownik: Wojciech Dziemianowicz

  Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego

 6. Potencjał szlaków metabolicznych grzybów z rodzaju Trichoderma w procesie degradacji/transformacji mykotoksyn fuzaryjnyc...

  Konkurs: OPUS 17 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. Marcin Bryła

  Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego