Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wybuchowa trajektoria długu publicznego: przyczyny i skutki

2011/01/B/HS4/04735

Słowa kluczowe:

polityka fiskalna dług publiczny wzrost gospodarczy rynek finansowy

Deskryptory:

 • HS4_1: Makroekonomia (w tym: równowaga ekonomiczna, wzrost gospodarczy, wahania koniunkturalne w globalnej gospodarce);

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Joanna Siwińska-Gorzelak 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 49 920 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-01

Zakończenie projektu: 2013-05-31

Planowany czas trwania projektu: 18 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Publikacje książkowe (2)
 1. Wpływ wysokości długu publicznego na koszty jego obsługi
  Autorzy:
  Michał Brzozowski
  Czasopismo:
  Management and Business Administration. Central Europe (rok: 2013, tom: 21 (2), strony: 49-63), Wydawca: Akademia Leona Koźmińskiego
  Status:
  Opublikowana
 2. Fiscal imbalances, fiscal rules and sovereign bond yields
  Autorzy:
  Michał Brzozowski; Joanna Siwińska-Gorzelak
  Czasopismo:
  Ekonomista (rok: 2013, tom: 5, strony: 669-680), Wydawca: Wydawnictwo Key Text
  Status:
  Opublikowana
 3. Dług publiczny a cykliczność polityki fisklanej.
  Autorzy:
  Joanna Siwińska-Gorzelak
  Czasopismo:
  Bank i Kredyt (rok: 2015, tom: 46, strony: 91-108), Wydawca: Narodowy Bank Polski
  Status:
  Opublikowana
 4. Incidence of public debt surge IF: 0,031
  Autorzy:
  Michał Brzozowski
  Czasopismo:
  Argumenta Oeconomica (rok: 2013, tom: Nieznany, strony: 19), Wydawca: Wroclaw University of Economics
  Status:
  Złożona
 1. Dług publiczny, polityka fiskalna i długookresowy wzrost PKB - przegląd badań empirycznych
  Autorzy:
  Joanna Siwińska-Gorzelak
  Książka:
  Dług publiczny a wzrost gospodarczy (rok: 2015, tom: 1, strony: 96-118), Wydawca: Scholar
  Status:
  Opublikowana
 2. Dług publiczny i wzrost gospodarczy w długim okresie - rozważania teoretyczne
  Autorzy:
  Joanna Siwińska-Gorzelak
  Książka:
  Dług publiczny a wzrost gospodarczy (rok: 2015, tom: 1, strony: 39-79), Wydawca: Scholar
  Status:
  Opublikowana