Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 265 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Efekt skażonej prawdy - mechanizm i wyznaczniki

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS6

  Kierownik: dr Malwina Szpitalak

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 2. Pamięciowe podłoże inteligencji płynnej: podtrzymywanie informacji w pamięci pierwotnej oraz odporność na interferencje ...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: HS6

  Kierownik: Maciej Taraday

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 3. Dynamiczny wpływ poziomu przetwarzania na neuronalne korelaty świadomości

  Konkurs: HARMONIA 4 , panel: HS6

  Kierownik: dr Marek Binder

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 4. Czy wiesz, że nie wiesz? Determinanty używania odpowiedzi 'nie wiem' w zadaniach pamięciowych

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS6

  Kierownik: dr Maciej Hanczakowski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 5. Wpływ sposobów przesłuchiwania na wiarygodność zeznań świadków

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Romuald Polczyk

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 6. Konstruowanie tożsamości etnicznej wśród młodych kurdyjskich migrantów w Stambule

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS3

  Kierownik: Karol Kaczorowski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 7. Ciemna Triada cech a dylematy moralne i ekonomiczne

  Konkurs: SONATA 5 , panel: HS6

  Kierownik: dr Anna Czarna

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 8. Recepcja kategorii Wschodu przez polskie środowiska ezoteryczne na przełomie XIX i XX wieku i jej kulturowo-religijne ko...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: HS1

  Kierownik: Karolina Hess

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 9. Ontologizm rosyjskich transcendentalistów z kręgu "Logosu" (Borys W. Jakowienko, Wasyl E. Sezeman)

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: HS1

  Kierownik: dr Barbara Czardybon

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 10. Trwałość i transformacja wiedzy religijnej w wisznuickich religiach Bengalu

  Konkurs: SONATA 6 , panel: HS1

  Kierownik: dr Robert Czyżykowski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 11. Stara kobiecość i stara męskość? Tożsamości płciowe osób starszych w Polsce

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: HS6

  Kierownik: Paulina Świątek-Młynarska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 12. Historia rozwoju pojęcia "wola" od V do XIII wieku.

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Jan Kiełbasa

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 13. Wysiłek w procesie redukcji dysonansu poznawczego w świetle Teorii Intensywności Motywacji.

  Konkurs: PRELUDIUM 18 , panel: HS6

  Kierownik: Paulina Szwed

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 14. Źródła racjonalności: rola procesów hamowania i ich neuronalnego podłoża w stosowaniu strategii decyzyjnych

  Konkurs: OPUS 18 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Szymon Wichary

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 15. Religia, praktyki macierzyńskie i tożsamość młodych matek na podstawie doświadczeń katoliczek i muzułmanek w Polsce....

  Konkurs: SONATA 15 , panel: HS1

  Kierownik: dr Joanna Krotofil

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 16. Nieufność wobec pamięci a zniekształcenia pamięciowe

  Konkurs: PRELUDIUM 18 , panel: HS6

  Kierownik: Iwona Dudek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 17. Analiza "czarnej skrzynki" dotacji na innowacje: rekonstrukcja mechanizmów przyczynowo-skutkowych interwencji z wykorzys...

  Konkurs: OPUS 18 , panel: HS5

  Kierownik: dr Seweryn Krupnik

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 18. Oddolne strategie wsparcia syryjskich uchodźczyń w Libanie

  Konkurs: ETIUDA 8 , panel: HS6

  Kierownik: Inga Hajdarowicz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 19. Innowacyjne organizacje zawodowe: płeć społeczno-kulturowa i startupy technologiczne.

  Konkurs: PRELUDIUM 19 , panel: HS6

  Kierownik: Edyta Tobiasiewicz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 20. Protestanckie szpitale misyjne w Iranie (1880-1941): opieka medyczna, religia i nowoczesność

  Konkurs: OPUS 20 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Marcin Rzepka

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 21. Jak frustracja potrzeb podstawowych i potrzeb wyższego rzędu wpływa na ekstremizm i radykalizację vs jedność i prospołec...

  Konkurs: SONATA 16 , panel: HS6

  Kierownik: dr Erica Molinario

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 22. Seksualność a starzenie się – przeoczone zagadnienie. Badanie jakościowe oczekiwań, postaw i zachowań seksualnych wśród ...

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: HS6

  Kierownik: Gabriela Gore-Gorszewska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 23. Wzmocnienie jawnego efektu placebo. Określenie oraz porównanie skuteczności różnych procesów uczenia się w wywoływaniu e...

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: HS6

  Kierownik: Justyna Brączyk

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 24. W poszukiwaniu neuropsychofizjologicznego podłoża zaburzeń rozumienia języka figuratywnego w schizofrenii: o roli stopni...

  Konkurs: OPUS 21 , panel: HS6

  Kierownik: dr Przemysław Adamczyk

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 25. Asocjacje semantyczne w myśleniu kreatywnym w zdrowym i zaburzonym umyśle

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: HS6

  Kierownik: Hanna Kucwaj

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 26. Poznawcze Mechanizmy Powstawania Mimowolnych Wspomnień Autobiograficznych

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS6

  Kierownik: dr Krystian Barzykowski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 27. Codzienne funkcjonowanie poznawcze osób w starszym wieku. Kompensowanie osłabienia pamięci prospektywnej

  Konkurs: HARMONIA 1 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Agnieszka Niedźwieńska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 28. Dwa typy narcyzmu: jawny i ukryty - analiza różnic w zakresie chronicznej samoświadomości, afektu i funkcjonowania społe...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS6

  Kierownik: dr Anna Czarna

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 29. Co to jest populacja? Darwinowska perspektywa

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: HS1

  Kierownik: Adrian Stencel

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 30. Jak poziom kompetencji oraz immersja w drugim języku modulują interferencję między językami? Mechanizmy kontrolne leżące...

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: HS6

  Kierownik: Joanna Durlik-Marcinowska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 31. Oświeceniowe idee wolności myśli i sumienia a współczesny sekularyzm

  Konkurs: SONATA 8 , panel: HS1

  Kierownik: dr Anna Tomaszewska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 32. Różnice i granice w procesie tworzenia wielkomiejskich społeczności sąsiedzkich. Studium społeczno-przestrzenne.

  Konkurs: OPUS 8 , panel: HS6

  Kierownik: dr Marta Smagacz-Poziemska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 33. Zagrożenie poczucia kontroli a normy społeczne: Konformizm, kształtowanie lub zmiana norm

  Konkurs: BEETHOVEN 1 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Marcin Bukowski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 34. Nietrafność epistemiczna a stopnie przekonań

  Konkurs: SONATA 9 , panel: HS1

  Kierownik: dr Leszek Wroński

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 35. Lęk przed matematyką a poziom osiągnięć matematycznych u dzieci w wieku wczesnoszkolnym - badania longitudinalne

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: HS6

  Kierownik: dr Monika Szczygieł

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 36. W jakich okolicznościach efekt konformizmu pamięciowego ma pozytywne konsekwencje? Czynniki zwiększające trafność relacj...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS6

  Kierownik: Aleksandra Krogulska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 37. Kibice jako "Żydzi" versus antysemici stadionowi. Analiza i interpretacja tożsamości żydowskiej kibiców Ajaxu Amsterdam,...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS6

  Kierownik: Bogna Wilczyńska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 38. Prezentyzm i pojęcie istnienia

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Jerzy Gołosz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 39. Centrum i rubieże - walka o dominację w polu ochrony zdrowia w Polsce

  Konkurs: SONATA 11 , panel: HS6

  Kierownik: dr Paulina Polak

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 40. Konstruowanie znaczeń indonezyjskich rytuałów religijnych. Toradżańskie ceremonie pogrzebowe i doroczne święto w Lingsar...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS3

  Kierownik: Anna Maćkowiak

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 41. Mózgowy mechanizm interakcji neuronalnych sieci uwagi. Badania z pomiarem EEG/ERP i optycznym obrazowaniem mózgu za pomo...

  Konkurs: SONATA BIS 6 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Dariusz Asanowicz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 42. Charakterystyka neuronalnych korelatów deficytów rozumienia metafor w schizofrenii

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS6

  Kierownik: dr Przemysław Adamczyk

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 43. Od paradygmatu do metody badawczej. Ontologia dziedzinowa jako sposób reprezentacji wiedzy o współczesnym polu badań jak...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS6

  Kierownik: dr Grzegorz Bryda

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 44. Weryfikacja założeń wspierających hipotezę bogactwa reprezentacji wzrokowej. Wpływ uwagi na właściwości wzrokowej reprez...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: HS6

  Kierownik: Zuzanna Skóra

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 45. Nowe perspektywy modelu wymagań i zasobów pracy - sprawność pamięci roboczej jako predyktor zaangażowania w pracę

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: HS6

  Kierownik: Konrad Kulikowski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 46. Mózgowe korelaty fiksacji wzroku: rola walencji, pobudzenia i wyrazistości wzrokowej

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Michał Kuniecki

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 47. Porównawcza analiza esencjalizmu i haecceityzmu w świetle ich ontologicznych oraz modalnych zobowiązań

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS1

  Kierownik: Karol Lenart

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 48. Opór i podporządkowanie. Sprawczość religijna rzymskokatolickich kobiet w Polsce

  Konkurs: SONATA 13 , panel: HS6

  Kierownik: dr Anna Szwed

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 49. Jak poziom znajomości języka i doświadczenie immersji modulują interferencję między językami? Mechanizmy leżące u podsta...

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: HS6

  Kierownik: Joanna Durlik-Marcinowska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 50. Debata "geny kontra doświadczenie" widziana przez pryzmat plastyczności poznawczej u osób głuchych i niewidomych

  Konkurs: MAESTRO 10 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Marcin Szwed

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny