Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wartości i preferencje polskich gospodarstw domowych na rynku zintegrowanym. Pomiar, analiza i ewaluacja

2011/01/B/HS4/04812

Słowa kluczowe:

Pomiar preferencji gospodarstw domowych alokacja zasobów konsumpcja inwestowanie i oszczędzanie wielopoziomowe modelowanie strukturalno-sieciowe

Deskryptory:

 • HS4_7: Ekonomia behawioralna, konsumpcja i zachowania konsumentów, marketing

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania, Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Adam Sagan 

Liczba wykonawców projektu: 10

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 282 625 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-06

Zakończenie projektu: 2014-06-05

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (11)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (2)
 • Publikacje książkowe (3)
 1. Altruistyczny i rywalizacyjny styl podejmowania decyzji członków gospodarstw domowych a ich role w procesie zakupowym
  Autorzy:
  Adam Sagan, Dariusz Fatuła
  Czasopismo:
  Zeszyty naukowe (rok: 2015, tom: bd., strony: 381-388), Wydawca: Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowana
 2. Paradygmaty marketingu a modelowanie zmiennych ukrytych - porównanie modeli pomiarowych skali WSAW
  Autorzy:
  Adam Sagan
  Czasopismo:
  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (rok: 2013, tom: bd, strony: 17-27), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
  Status:
  Opublikowana
 3. Rzetelność i funkcjonowanie pozycji skali a ukryta niejednorodność populacji
  Autorzy:
  Adam Sagan
  Czasopismo:
  Studia Ekonomiczne - Zeszyty Naukowe (rok: 2014, tom: bd., strony: bd.), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  Status:
  Opublikowana
 4. Zaufanie a style podejmowania decyzji wśród członków gospodarstw domowych
  Autorzy:
  Adam Sagan, Grażyna Plichta
  Czasopismo:
  Marketing i Rynek (rok: 2014, tom: bd., strony: bd.), Wydawca: PTE
  Status:
  Opublikowana
 5. Interpretacyjne konsekwencje oceny stabilności opinii respondentów w badaniach konsumpcji, oszczędzania i inwestowania
  Autorzy:
  Jadwiga Stobiecka
  Czasopismo:
  Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (rok: 2014, tom: 336, strony: bd.), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowana
 6. Zaufanie a cechy społeczno-demograficzne konsumentów
  Autorzy:
  Adam Sagan, Grażyna Plichta
  Czasopismo:
  Handel wewnętrzny (rok: 2014, tom: bd., strony: bd.), Wydawca: Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur
  Status:
  Opublikowana
 7. Analiza rzetelności skal w wielopoziomowych modelach pomiaru
  Autorzy:
  Adam Sagan
  Czasopismo:
  Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (rok: 2013, tom: bd, strony: bd), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowana
 8. Role zakupowe a cele alokacji i dochodów w rodzinie
  Autorzy:
  Adam Sagan
  Czasopismo:
  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego (rok: 2014, tom: bd., strony: bd.), Wydawca: Uniwersytet Szczeciński
  Status:
  Opublikowana
 9. System wartości jako czynnik wpływu kulturowego krajów europejskich i alokacji zasobów gospodarstw domowych
  Autorzy:
  Adam Sagan, Emilia Smolak-Lozano
  Czasopismo:
  Handel wewnętrzny (rok: 2014, tom: bd., strony: bd.), Wydawca: Instystut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur
  Status:
  Opublikowana
 10. Konsumpcja, oszczędzanie i inwestowanie na poziomie indywidualnym - ujęcie regionalne
  Autorzy:
  Jadwiga Stobiecka
  Czasopismo:
  Handel Wewnętrzny (rok: 2015, tom: bd., strony: 187-199), Wydawca: Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur
  Status:
  Opublikowana
 11. Modele hybrydowe CART-logit w analizie procesu podejmowania decyzji w gospodarstwie domowym
  Autorzy:
  Adam Sagan, Mariusz Łapczyński
  Czasopismo:
  Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (rok: 2014, tom: bd, strony: 60-69), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowana
 1. Marketing Paradigms and the Measurement of the Latent Variables
  Autorzy:
  Adam Sagan
  Konferencja:
  4th EMAC CEE Regional Conference "Marketing Theory Challenges in Emerging Societies" (rok: 2013, ), Wydawca: St. Petersburg University
  Data:
  konferencja 25 - 27.09.2013
  Status:
  Opublikowana
 2. System Approach to Art Value in the Auction Market
  Autorzy:
  Joanna Białynicka - Birula
  Konferencja:
  4th European Conference of Systems (ECS'13) (rok: 2013, ), Wydawca: WSEAS
  Data:
  konferencja 29 - 31.10.2013
  Status:
  Opublikowana
 1. Preferences Interdependence among Family Members - Case III/APIM Approach
  Autorzy:
  Adam Sagan
  Książka:
  Data Analysis Learning by Latent Structures and Knowledge Discovery (rok: 2013, tom: 1, strony: 44936), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
 2. Analysis the compositional data in marketing research
  Autorzy:
  Adam Sagan
  Książka:
  Paradigm shifts and interactions (rok: 2014, tom: 1, strony: 44933), Wydawca: Uniwersitat De Valencia
  Status:
  Opublikowana
 3. Values and Preferences in Income Allocation of Polish Households
  Autorzy:
  Adam Sagan (red.)
  Książka:
  Values and Preferences in Income Allocation of Polish Households (rok: 2014, tom: bd, strony: 198), Wydawca: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
  Status:
  Opublikowana