Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Składniki bioaktywne w owocach wybranych krzewów dziko rosnących i ich wpływ na organizm szczura laboratoryjnego

2011/01/B/NZ9/07177

Słowa kluczowe:

polifenole metale ciężkie status antyoksydacyjny szczury

Deskryptory:

 • NZ9_7: Naukowe podstawy żywienia i badania żywności

Panel:

NZ9 - Stosowane nauki o życiu: rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, rybactwo, żywienie i żywność, biotechnologia środowiskowa

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Technologii Żywności

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Elżbieta Sikora 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 180 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-09

Zakończenie projektu: 2014-12-08

Planowany czas trwania projektu: 30 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Zestaw spektrofotometr UV-Vis wraz z czytnikiem mikropłytek i płuczką. Za kwotę 35 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (1)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (6)
 1. Possible protective role of elderberry fruits liophylizate against selected effects of cadmium and lead intoxication in Wistar rats. IF: 2,76
  Autorzy:
  A. Kopeć, E. Sikora, E.Piątkowska, B. Borczak, T. Czech.
  Czasopismo:
  Environmental Science and Pollution Research (rok: 2016, tom: 23, strony: 8837-8848), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
 1. The influence of diet with an addition of elderberry fruits and lead on selected biochemical parameters in serum of rats.
  Autorzy:
  Kopec, E. Sikora, B. Borczak, E. Piatkowska.
  Konferencja:
  20-th International Congress of Nutrition, Granada, Hiszpania, (rok: 2013, ), Wydawca: Annals of Nutrition and Metabolism, Vol. 63, Suppl. 1 - S. Karger Medical and Scientific Publishers
  Data:
  konferencja 15-20 września
  Status:
  Opublikowana
 2. The influence of diet with elderberry fruits on morphological parameters in serum of rats over intoxication with lead.
  Autorzy:
  E. Piątkowska. A. Kopeć, E. Sikora, B. Borczak.
  Konferencja:
  20-th International Congress of Nutrition, Granada, Hiszpania (rok: 2013, ), Wydawca: Annals of Nutrition and Metabolism, Vol. 63, Suppl. 1 - S. Karger Medical and Scientific Publishers
  Data:
  konferencja 15-20 września 2013
  Status:
  Opublikowana
 3. Wybrane parametry biochemiczne surowicy krwi szczurów laboratoryjnych żywionych dietą z dodatkiem owoców rokitnika zwyczajnego (Hippophaë rhamnoides L.) w intoksykacji kadmem.
  Autorzy:
  B.Borczak, E.Sikora, A.Kopeć, E.Piątkowska.
  Konferencja:
  XI Konferencja Naukowa z cyklu Żywność XXI wieku. Żywność a bezpieczeństwo zdrowotne. (rok: 2014, ), Wydawca: Oddział Małopolski Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności, 31-149 Kraków, ul.Balicka 122
  Data:
  konferencja XI Konferencja Naukowa z cyklu Żywność XXI wieku. Żywność a bezpieczeństwo zdrowotne.
  Status:
  Opublikowana
 4. Antioxidant properties of black elderberry (Sambucus nigra L.) and sea buckthorn (Hippophae rhamnoides L.) fruits.
  Autorzy:
  B. Borczak, E. Sikora, E. Piatkowska, A. Kopec.
  Konferencja:
  20-th International Congress of Nutrition, Granada, Hiszpania (rok: 2013, ), Wydawca: Annals of Nutrition and Metabolism, Vol. 63, Suppl. 1 - S. Karger Medical and Scientific Publishers
  Data:
  konferencja 15-20 września
  Status:
  Opublikowana
 5. Wpływ diety z dodatkiem owoców czarnego bzu (Sambucus nigra L.) i kadmu na wybrane wskaźniki statusu antyoksydacyjnego w surowicy krwi szczura laboratoryjnego.
  Autorzy:
  B.Borczak, E.Sikora, E.Piątkowska, A.Kopeć
  Konferencja:
  XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Bromatologiczne. Bromatologia dla społeczeństwa XXI wieku. (rok: 2014, ), Wydawca: Wydawnictwo Malamut, Al. Wilanowska 45/5, 02-765 Warszawa
  Data:
  konferencja 10-12.09.2014
  Status:
  Opublikowana
 6. Wpływ diety z dodatkiem owoców czarnego bzu na kumulację kadmu w organizmach szczurów.
  Autorzy:
  E.Sikora, B.Borczak A.Kopeć, E.Piątkowska.
  Konferencja:
  XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Bromatologiczne. Bromatologia dla społeczeństwa XXI wieku. (rok: 2014, ), Wydawca: Wydawnictwo Malamut, Al. Wilanowska 45/5, 02-765 Warszawa
  Data:
  konferencja Warszawa, ISBN 978-83-934442-5-0
  Status:
  Opublikowana