Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Szkolnictwo żydowskie we Lwowie w latach 1772-1939

2011/01/D/HS6/03173

Słowa kluczowe:

szkolnictwo żydowskie Lwów Galicja historia oświaty

Deskryptory:

 • HS6_12: Teoria i filozofia wychowania, historia oświaty i wychowania

Panel:

HS6 - Człowiek i życie społeczne: psychologia, pedagogika, socjologia

Jednostka realizująca:

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Pedagogiczny

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Mirosław Łapot 

Liczba wykonawców projektu: 1

Konkurs: SONATA 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 78 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-08

Zakończenie projektu: 2015-12-07

Planowany czas trwania projektu: 48 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (10)
 • Publikacje książkowe (2)
 1. Żydowskie szkolnictwo handlowe we Lwowie w okresie międzywojennym IF: 5
  Autorzy:
  Mirosław Łapot
  Czasopismo:
  Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Czestochowie. Pedagogika (rok: 2014, tom: XXIII, strony: 431-452), Wydawca: Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.16926/p.2014.23.33 - link do publikacji
 2. Edukacja dziewcząt żydowskich w Szkole Ludowej im. Abrahama Kohna we Lwowie (1844-1939)
  Autorzy:
  Mirosław Łapot
  Czasopismo:
  Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pedagogika (rok: 2015, tom: XXIV, strony: ), Wydawca: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 3. Rozwój żydowskiego szkolnictwa świeckiego we Lwowie w latach 1772–1879 IF: 5
  Autorzy:
  Mirosław Łapot
  Czasopismo:
  Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pedagogika, t. XXII (rok: 2013, tom: XXII, strony: 383-396), Wydawca: AJD w Częstochowie
  Status:
  Opublikowana
 4. Problemy świeckiej szkoły żydowskiej w Galicji doby autonomicznej w świetle publikacja Artura Załęckiego (Abrahama Witryola)
  Autorzy:
  Mirosław Łapot
  Czasopismo:
  Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Rocznik Polsko-Ukraiński (rok: 2015, tom: XVII, strony: ), Wydawca: Akademia im. Jana Dłuigosza w Częstochowie
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 5. Egzorta jako forma edukacji religijnej dzieci żydowskich w szkołach publicznych we Lwowie (1867-1939)
  Autorzy:
  Mirosław Łapot
  Czasopismo:
  Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie (rok: 2012, tom: XXI, strony: 393-404), Wydawca: Wydawnictwo AJD w Częstochowie
  Status:
  Opublikowana
 6. Szkoła Ludowa im. Tadeusza Czackiego we Lwowie (1879-1914) – nowy rozdział w dziejach edukacji Żydów lwowskich
  Autorzy:
  Mirosław Łapot
  Czasopismo:
  Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. "Rocznik Polsko-Ukraiński" (rok: 2014, tom: XVI, strony: 00-00), Wydawca: Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.16926/rpu.2014.16.20 - link do publikacji
 7. Innowacje pedagogiczne w Gimnazjum Męskim Żydowskiego Towarzystwa Szkół Ludowych i Średnich we Lwowie (1930-1939) IF: 5
  Autorzy:
  Mirosław Łapot
  Czasopismo:
  Przegląd Historyczno-Oświatowy (rok: 2014, tom: 44989, strony: 157-175), Wydawca: Wydawnictwo Instytutu Techonologii Eksploatacji - Państwowego Instytutu Badawczego
  Status:
  Opublikowana
 8. Chedery lwowskie w okresie autonomii galicyjskiej (1867-1918) IF: 5
  Autorzy:
  Mirosław Łapot
  Czasopismo:
  Kwartalnik Historii Żydów (rok: 2014, tom: nr 3, strony: s. 496-513), Wydawca: Żydowski Instytut Historyczny w Warszawie/Jewish History Quarterly
  Status:
  Opublikowana
 9. Incydenty antysemickie w szkołach lwowskich
  Autorzy:
  Mirosław Łapot
  Czasopismo:
  Przegląd Nauk Stosowanych (rok: 2015, tom: 6, strony: 107-119), Wydawca: Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości
  Status:
  Opublikowana
 10. Ławka szkolna w szkole galicyjskiej na przełomie XIX i XX w. (przyczynek do dziejów wyposażenia szkół w Polsce)
  Autorzy:
  Mirosław Łapot
  Czasopismo:
  "Rocznik Polsko-Ukraiński. Kształcenie zawodowe, pedagogika i psychologia" (rok: 2013, tom: XV, strony: s. 413-423), Wydawca: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
  Status:
  Opublikowana
 1. Warunki sanitarno-higieniczne szkolnictwa ludowego w dobie autonomii galicyjskiej na przykładzie szkół żydowskich we Lwowie
  Autorzy:
  Mirosław Łapot
  Książka:
  Z badań nad tradycją polskiej pedagogiki. Ksiega Jubileuszowa dedykowana Profesor Danucie Koźmian, red. J. Król, E. Magiera, Szczecina 2016 (rok: 2016, ), Wydawca: Uniwersytet Szczeciński
  Status:
  Złożona
 2. O ROLI JĘZYKA HEBRAJSKIEGO W NAUCZANIU RELIGII MOJŻESZOWEJ NA PRZYKŁADZIE SZKOLNICTWA GALICYJSKIEGO DOBY AUTONOMICZNEJ
  Autorzy:
  red. Aneta Majkowska i Mirosław Łapot
  Książka:
  Edukacja - tradycja i współczesność. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazmierzowi Rędzińskiemu (rok: 2013, tom: 1, strony: 539-546), Wydawca: Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
  Status:
  Opublikowana