Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Ostatni rok życia Europejczyka - analiza warunków społeczno-ekonomicznych końca życia i determinanty umieralności na podstawie danych SHARE w latach 2005-2010

2011/01/B/HS4/04815

Słowa kluczowe:

ostatni rok życia modele hazardu populacja 50+ analiza przetrwania trajektoria życia

Deskryptory:

 • HS4_11: Warunki i jakość życia, dochody, ubóstwo
 • HS4_4: Dynamika ludności i procesy demograficzne
 • HS4_3: Ekonometria i metody statystyczne

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Małgorzata Kalbarczyk-Stęclik 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 105 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-19

Zakończenie projektu: 2014-05-18

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Oprogramowanie (STATA, WinEdt) (2 szt.). Za kwotę 6 600 PLN
 2. Dodatkowe oprogramowanie (Acrobat Professional).

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 1. Life history and risk of death after 50: a survival analysis for Europe IF: 0,703
  Autorzy:
  Nicińska Anna, Kalbarczyk-Stęclik Małgorzata
  Czasopismo:
  Canadian Journal on Aging- Revue Canadienne Du Vieillissement (rok: 2015, tom: 34(4), strony: 481-491), Wydawca: CAMBRIDGE UNIV PRESS
  Status:
  Opublikowana
 2. End of life in Europe: an empirical analysis
  Autorzy:
  Nicińska Anna, Kalbarczyk-Stęclik Małgorzata
  Czasopismo:
  Ekonometria (rok: 2013, tom: 39, strony: 184-197), Wydawca: Wydawnictwa UE
  Status:
  Opublikowana
 3. Ostatni rok życia Polaków w świetle danych SHARE: analiza porównawcza
  Autorzy:
  Małgorzata Kalbarczyk-Stęclik, Anna Nicińska
  Czasopismo:
  Studia Demograficzne (rok: 2013, tom: 1/163, strony: 53-72), Wydawca: Komitet Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk
  Status:
  Opublikowana
 4. Umieralność a historie życia
  Autorzy:
  Małgorzata Kalbarczyk-Stęclik, Anna Nicińska
  Czasopismo:
  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego (rok: 2014, tom: 2(36), strony: 65-78), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
  Status:
  Opublikowana
 5. Wydarzenia z przeszłości a sytuacja ekonomiczna i zdrowotna osób powyżej 50. roku życia w Europie
  Autorzy:
  Małgorzata KALBARCZYK-STĘCLIK, Anna NICIŃSKA
  Czasopismo:
  Wiadomości statystyczne (rok: 2015, tom: 648(5), strony: 17-26), Wydawca: Polskie Towarzystwo Statystyczne
  Status:
  Opublikowana