Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Roczność i wieloletniość w finansach publicznych

2011/01/B/HS5/03357

Słowa kluczowe:

zasada roczności budżetu wieloletnie planowanie finansowe konstytucjonalizacja zasady roczności i wieloletniości dyrektywność nowe zarządzanie finansami publicznymi Wieloletni Plan Finansowy Państwa Wieloletnia Prognoza Finansowa JST

Deskryptory:

 • HS5_3: Prawo publiczne i socjalne, nauka o administracji
 • HS4_10: Gospodarka publiczna, infrastruktura społeczna, administracja publiczna

Panel:

HS5 - Normy i władza: prawo, nauki o polityce, polityka regionalna i społeczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa

woj. podlaskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Eugeniusz Ruśkowski 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 246 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-08

Zakończenie projektu: 2014-06-07

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 • Publikacje książkowe (7)
 1. Roczność i wieloletniość w finansach publicznych Litwy
  Autorzy:
  E. Ruśkowski
  Czasopismo:
  Rocznik Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy (rok: 2013, tom: 12, strony: s. 123-145), Wydawca: Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy/ MSZ RP
  Status:
  Opublikowana
 2. Medium-term budgetary frameworks in the light of Council Directive 2011/85/EU as a basic of multiannual fi nancial planning in member states
  Autorzy:
  M. Tyniewicki
  Czasopismo:
  Białostickie Studia Prawnicze (rok: 2014, tom: 16, strony: 44934), Wydawca: Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Temida 2
  Status:
  Złożona
 3. Annuality and multi-annuality in the public finances of selected european countries – before Council Directive 2011/85/EU
  Autorzy:
  E. Ruśkowski
  Czasopismo:
  Białostockie Studia Prawnicze (rok: 2014, tom: 16, strony: 44935), Wydawca: Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Temida 2
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 4. Multiannual financial planning of the state in Poland compared with selected european countries
  Autorzy:
  J. Stankiewicz
  Czasopismo:
  Białostckie Studia Prawnicze (rok: 2014, tom: 16, strony: 44936), Wydawca: Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Temida 2
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 5. Performance budgeting and the multiannual programming of public finances
  Autorzy:
  U.K. Zawadzka-Pąk
  Czasopismo:
  Białostockie Studia Prawnicze (rok: 2014, tom: 16, strony: 44931), Wydawca: Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Temida 2
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 1. Aspekty prawne wykorzystania instrumentów wieloletniego planowania finansowego w Polsce
  Autorzy:
  J. Stankiewicz
  Książka:
  Finanse publiczne i prawo finansowe wobec wyzwań kryzysu gospodarczego, pod red. pod red. K. Sawickiej, W. Miemiec (rok: 2014, tom: nie dotyczy, strony: s. 271-281), Wydawca: Wolters Kluwer
  Status:
  Opublikowana
 2. Roczność i wieloletniość w finansach publicznych (wstępne wyniki badań)
  Autorzy:
  E. Ruśkowski
  Książka:
  XXV lat przeobrażeń w prawie finansowym i prawie podatkowym – ocena dokonań i wnioski na przyszłość, pod red. Z. Ofiarskiego (rok: 2014, tom: nie dotyczy, strony: s. 145-154), Wydawca: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego
  Status:
  Opublikowana
 3. Wieloletniość w finansach publicznych Wielkiej Brytanii oraz Francji
  Autorzy:
  U.K. Zawadzka-Pąk
  Książka:
  XXV lat przeobrażeń w prawie finansowym i prawie podatkowym – ocena dokonań i wnioski na przyszłość, pod red. Z. Ofiarskiego i in. (rok: 2014, tom: nie dotyczy, strony: s. 175-184), Wydawca: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego
  Status:
  Opublikowana
 4. Comparison Between Long-Termism in Reform of Public Finance in Poland and Other Central and Eastern European Countries
  Autorzy:
  E. Ruśkowski, J. Stankiewicz, M. Tyniewicki, U.K. Zawadzka-Pąk
  Książka:
  Annual and Long Term Public Finances in Central and Eastern European Countries / Годовое и многолетнее планирование в публичных финансах стран Центральной и Восточной Европы pod red. Eugeniusz Ruśkowski Janusz Stankiewicz Marcin Tyniewicki Urszula Zawadzka-Pąk (rok: 2013, tom: nie dotyczy, strony: ss. 708), Wydawca: Temida 2
  Status:
  Opublikowana
 5. Ewolucja Wieloletniego Planu Finansowego Państwa w Polsce
  Autorzy:
  J. Stankiewicz
  Książka:
  XXV lat przeobrażeń w prawie finansowym i prawie podatkowym – ocena dokonań i wnioski na przyszłość, pod red. Z. Ofiarskiego (rok: 2014, tom: nie dotyczy, strony: s. 165-174), Wydawca: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego
  Status:
  Opublikowana
 6. Wieloletnie planowanie finansowe w krajach Unii Europejskiej. Stan obecny i perspektywy
  Autorzy:
  E. Ruśkowski, M. Tyniewicki
  Książka:
  Instytucje prawnofinansowe w warunkach kryzysu, pod red. K. Sawickiej, W. Miemiec (rok: 2014, tom: nie dotyczy, strony: s. 282-298), Wydawca: Wolters Kluwer
  Status:
  Opublikowana
 7. nie dotyczy
  Autorzy:
  Eugeniusz Ruśkowski, Janusz Stankiewicz, Marcin Tyniewicki, Urszula K. Zawadzka-Pąk
  Książka:
  Roczność i wieloletniość w finansach publicznych (rok: 2014, tom: nie dotyczy, strony: 1-208), Wydawca: Wolters Kluwer
  Status:
  Przyjęta do publikacji