Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Mineje jako przykład literatury hymnograficznej oraz narzędzie kształtowania światopoglądu prawosławnych

2011/01/B/HS2/03346

Słowa kluczowe:

chrześcijaństwo zabytki literatury księgi liturgiczne kształtowanie świadomości zbiorowej

Deskryptory:

 • HS3_12: Dziedzictwo kulturowe (w tym: inwentaryzacja pamiątek i zabytków kultury, aktywność regionalistyczna)
 • HS1_11: Język religii, sacrum, mit, symbolika religijna
 • HS2_6: Językoznawstwo ogólne i porównawcze, teoria języka i teoria komunikacji, metody badań lingwistycznych (w tym: socjo-, etno-, psycho -i pragmalingwistyka), lingwistyka komputerowa;

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Humanistyczny

woj. warmińsko-mazurskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Helena Pociechina 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 112 050 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-01

Zakończenie projektu: 2013-11-30

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (1)
 • Publikacje książkowe (3)
 1. Soderzhanie tainstva pokajanija v svete sovremennogo prava (po materialam staroobriadcjeskij rukopisi)
  Autorzy:
  Pociechina, Helena; Wiśniewska, Natalia
  Czasopismo:
  Acta Neophilologica (rok: 2013, tom: XV, strony: 323-332), Wydawca: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  Status:
  Opublikowana
 1. publikacja książkowa
  Autorzy:
  Pociechina, Helena; Kravetsky, Alexander; Pletneva, Alexandra; Orzechowska, Joanna; Kamalova, Alla
  Książka:
  Menaia: an example of hymnographyc literature and a tool to shape the orthodox worldview (rok: 2013, ), Wydawca: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
  Status:
  Opublikowana
 2. Izdanie "Viecznoj Pravdy" Avvakuma Komissarova iz sobrania Vojnovskogo monastir'a: smisl zametok na pol'ax
  Autorzy:
  Helena Pociechina
  Książka:
  Staroobrzędowcy za granicą (rok: 2014, tom: 2, strony: 337-346), Wydawca: UMK w Toruniu
  Status:
  Opublikowana
 3. pozycja książkowa
  Autorzy:
  Pociechina, Helena; Kravetsky, Alexander; Pletneva, Alexandra; Orzechowska, Joanna; Kamalova, Alla
  Książka:
  Минеи: образец гимнографической литературы и средство формирования мировоззрения православных (rok: 2013, ), Wydawca: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  Status:
  Opublikowana