Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Klasyfikacja europejskiej przestrzeni regionalnej w świetle koncepcji inteligentnego rozwoju - ujęcie dynamiczne

2011/01/B/HS4/04743

Słowa kluczowe:

metody klasyfikacji metody porządkowania liniowego metoda przesunięć modele panelowe distance to target referencyjny system graniczny ścieżka harmonijnego rozwoju analizy regionalne teorie rozwoju regionalnego

Deskryptory:

 • HS4_3: Ekonometria i metody statystyczne

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki

woj.

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Danuta Strahl 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 186 400 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-06

Zakończenie projektu: 2013-06-05

Planowany czas trwania projektu: 18 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Zestaw: komputer AIO z drukarką. Za kwotę 3 954 PLN
 2. Laptop. Za kwotę 2 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (15)
 1. Ocena pozycji polskich regionów ze względu na inteligentną specjalizację w europejskiej przestrzeni z wykorzystaniem klasyfikacji rozmytej
  Autorzy:
  Markowska M., Jefmański B.,
  Czasopismo:
  Problemy rozwoju regionalnego (rok: 2012, tom: PN nr 244, strony: 102-113), Wydawca: Uniwersytet Ekonmiczny we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowana
 2. The Assessment of Relations Between Smart Growth and Social Cohesion in Regional Dimansion IF: 0,031
  Autorzy:
  Bal-Domańska B.
  Czasopismo:
  Argumenta Oeconomica (rok: 2017, tom: ., strony: .), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 3. Smart specialization of workforce structure in the European Union countries – dynamic analysis applying shift-share analysis method
  Autorzy:
  Sobczak E.
  Czasopismo:
  Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe, (rok: 2012, tom: 41000, strony: 219-232), Wydawca: Uniwersytet Łódzki
  Status:
  Opublikowana
 4. ANALYSIS OF SMART SPECIALIZATION IN EUROPEAN REGIONS USING FUZZY CLASSIFICATION IF: 0,031
  Autorzy:
  Markowska M., Kusterka-Jefmańska M., Jefmański B.
  Czasopismo:
  Argumenta Oeconomica (rok: 2016, tom: 2(37), strony: 31-65), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15611/aoe.2016.2.02 - link do publikacji
 5. Fuzzy classification of European regions in the evaluation of smart growth
  Autorzy:
  Markowska M., Jefmański B.,
  Czasopismo:
  Przegląd Statystyczny (rok: 2012, tom: 59 (1), strony: 74-93), Wydawca: PAN Komitet Statystyki i Ekonometrii
  Status:
  Opublikowana
 6. European regional space classification regarding smart growth level
  Autorzy:
  Markowska M., Strahl D.
  Czasopismo:
  Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe (rok: 2012, tom: 41000, strony: 233-247), Wydawca: Uniwersyetet Łódzki
  Status:
  Opublikowana
 1. Creative regions vs. social cohesion – assesment of relations in the cross-section of European Union NUTS-2 regions applying panel models W: Regional Development and Planning
  Autorzy:
  Bal-Domańska B.
  Konferencja:
  Międzynarodowa konferencja Uniwersytetu J.E. Purkynego, Social and Economic Development and Regional Politics in Ústí Region (rok: 2012, ), Wydawca: Univerzita J.E. Purkyne v Usti nad Labem
  Data:
  konferencja 02-03.07.2012
  Status:
  Opublikowana
 2. Does smart growth enhance economic cohesion? An analysis for the EU regions of new and old accession countries [w:] Regional Economy in Theory and Practice, PN nr 286
  Autorzy:
  Bal-Domańska B.
  Konferencja:
  XX Konferencja Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nt. "Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce (rok: 2013, ), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  Data:
  konferencja 17-18.09.2012
  Status:
  Opublikowana
 3. Klasyfikacja europejskiej przestrzeni regionalnej ze względu na filary inteligentnego rozwoju
  Autorzy:
  Markowska M., Strahl D.
  Konferencja:
  VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa im. Profesora Aleksandra Zeliasia, Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych zorganizowana przez Katedrę Statystyki Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Komitet Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk (rok: 2013, ), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  Data:
  konferencja 15-18.05.2012
  Status:
  Opublikowana
 4. Smart specialization, creativity and innovation as the basis for the construction of the harmonious growth path of the European Union member states
  Autorzy:
  Sobczak E.
  Konferencja:
  VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa im. Profesora Aleksandra Zeliasia, Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych zorganizowana przez Katedrę Statystyki Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Komitet Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk (rok: 2014, ), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  Data:
  konferencja 07-10. 05. 2013
  Status:
  Opublikowana
 5. Typology of European regions vs. effects of workforce changes by the level of research and development activities intensity [w:] Regional economy in theory and practice, PN nr 286
  Autorzy:
  Sobczak E.
  Konferencja:
  XX Konferencja Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nt. "Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce (rok: 2013, ), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  Data:
  konferencja 17-18.09.2012
  Status:
  Opublikowana
 6. Wykorzystanie referencyjnego systemu granicznego do klasyfikacji europejskiej przestrzeni regionalnej ze względu na inteligentny rozwój W: Taksonomia 20. Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania, PN nr 278
  Autorzy:
  Markowska M., Strahl D.
  Konferencja:
  XXI Konferencja SKAD PTS "Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania" (rok: 2013, ), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  Data:
  konferencja 10-12.09.2012
  Status:
  Opublikowana
 7. Polish Regions against the background of the European regional space with regard to smart growth – aggregate perspective. [w:] Regional Economy in Theory and Practice, PN nr 286
  Autorzy:
  Markowska M., Strahl D.
  Konferencja:
  XX Konferencja Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nt. "Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce" (rok: 2013, ), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, PN nr 286
  Data:
  konferencja 17-18.09.2012
  Status:
  Opublikowana
 8. Regiony polskie na tle europejskiej przestrzeni regionalnej ze względu na charakterystyki inteligentnego rozwoju. [w:] Innowacyjność w rozwoju lokalnym i regionalnym, PN nr 285
  Autorzy:
  Markowska M., Strahl D.
  Konferencja:
  XX Konferencja Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nt. "Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce" (rok: 2013, ), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  Data:
  konferencja 17-18.09.2012
  Status:
  Opublikowana
 9. Smart workforce structures versus regional development in European Union countries of new accession (UE12) W: Ekonomicky Rozvoj a Management Regionu. Sbornik Prispevku z Konference Hradecke Ekonomicke Dny 2013,
  Autorzy:
  Sobczak E., Bal-Domańska B.
  Konferencja:
  Międzynarodowa Konferencja Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu, Katedra ekonomie, Katedra managementu Ekonomický rozvoj a management region" (rok: 2013, ), Wydawca: Wyd. Uniwersytetu Hradec Kralove, Gaudeamus
  Data:
  konferencja 19-20. 02. 2013
  Status:
  Opublikowana
 10. Multicriteria classification of the European regional space considering economic and social cohesion and smart growth
  Autorzy:
  Markowska M., Strahl D.
  Konferencja:
  VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa im. Profesora Aleksandra Zeliasia, Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych zorganizowana przez Katedrę Statystyki Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Komitet Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk (rok: 2014, ), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  Data:
  konferencja 07-10.05.2013
  Status:
  Opublikowana
 11. Ocena relacji zachodzących między inteligentnym rozwojem a spójnością ekonomiczną w wymiarze regionalnym z wykorzystaniem modeli panelowych, W: Taksonomia 21. Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania, PN nr 279
  Autorzy:
  Bal-Domańska B.
  Konferencja:
  XXI Konferencja SKAD PTS "Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania" (rok: 2013, ), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  Data:
  konferencja 10-12.09.2012
  Status:
  Opublikowana
 12. The assessment of Usti nad Labem position in smart cities ranking (European medium-sized cities, W: Regional Development and Planning
  Autorzy:
  Markowska M.
  Konferencja:
  Międzynarodowa konferencja Uniwersytetu J.E. Purkynego, Social and Economic Development and Regional Politics in Ústí Region" (rok: 2012, ), Wydawca: Univerzita J.E. Purkyne v Usti nad Labem
  Data:
  konferencja 02-03.07.2012
  Status:
  Opublikowana
 13. Markowska M., Jefmański B., Zastosowanie rozmytej analizy skupień do oceny dynamiki i kierunku zmian rozwoju inteligentnej specjalizacji polskich regionów [w:] Innowacyjność w rozwoju lokalnym i regionalnym, PN nr 285
  Autorzy:
  Markowska M., Jefmański B.
  Konferencja:
  XX Konferencja Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nt. "Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce (rok: 2013, ), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  Data:
  konferencja 17-18.09.2012
  Status:
  Opublikowana
 14. Efekty strukturalne zmian zatrudnienia wg sektorów zaawansowania technologicznego w regionach europejskich [w:] Innowacyjność w rozwoju lokalnym i regionalnym, PN nr 285
  Autorzy:
  Sobczak E.
  Konferencja:
  XX Konferencja Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nt. "Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce (rok: 2013, ), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  Data:
  konferencja 17-18.09.2012
  Status:
  Opublikowana
 15. Inteligentna specjalizacja a spójność społeczna regionów państw Unii Europejskiej - ocena relacji
  Autorzy:
  Bal-Domańska B.
  Konferencja:
  XX Konferencja Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nt. "Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce" (rok: 2013, ), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  Data:
  konferencja 17-18.09.2012
  Status:
  Opublikowana