Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wpływ wzmożonej aktywności ruchowej o różnej charakterystyce na szlak NO/sCG/cGMP i śmierć neuronów dopaminergicznych w zwierzęcym modelu choroby Parkinsona

2011/01/B/NZ5/01397

Słowa kluczowe:

trening wytrzymałościowy wysiłek jednorazowy zwierzęcy model choroby Parkinsona isoformy syntazy tlenku azotu cGMP dopamina i jej metabolity śmierć neuronów dopaminergicznych

Deskryptory:

 • NZ5_9: Prewencja chorób człowieka
 • NZ5_7: Leczenie chorób człowieka
 • NZ5_3: Patogeneza chorób człowieka

Panel:

NZ5 - Choroby niezakaźne ludzi i zwierząt: przyczyny, mechanizmy, rozpoznawanie i leczenie chorób, zatruć i urazów

Jednostka realizująca:

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Małgorzata Chalimoniuk 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 300 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-01

Zakończenie projektu: 2014-05-31

Planowany czas trwania projektu: 30 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (6)
 1. Endurence training upregulates the nitric oxide/soluble guanylyl cyclase/cyclic guanosine 3' 5'-monophosphate pathway in the striatum, midbrain and cerebellum of male rats IF: 2,843
  Autorzy:
  Chalimoniuk M., Chrapusta S.J., Lukacova N., Langfort J.,
  Czasopismo:
  Brain Research (rok: 2015, tom: 1618, strony: 29-40), Wydawca: ELSEVIR
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.brainres.2015.05.020. - link do publikacji
 2. Diversity of endurance training effects on antioxidant system and oxidative damage in different brain regions of adolescent rats IF: 2,386
  Autorzy:
  Chalimoniuk M., Jagsz S., Sadowska-Krepa E., Chrapusta S.J., Kłapcinska B., Langfort J.,
  Czasopismo:
  Journal of Physiology and Pharmacology (rok: 2015, tom: 66, strony: 539-547), Wydawca: POLISH PHYSIOLOGICAL SOC, JAGIELLONIAN UNIV SCHOOL MED, INST PHYSIOLOGY, 31-531 KRAKOW, 16 GRZEGORZECKA, POLAND
  Status:
  Opublikowana
 1. Expression and activity of human type IIA secretory phospholipoase A2 in serum patients with idiopathic parkinsopn's disease
  Autorzy:
  Cieslik M., Brodacki B., Langfort J., Stepien A., Chalimoniuk M
  Konferencja:
  Fourth European Workshop on Lipid Mediators, Pasteur Institute, September 27-28, 2012 Paris, France. (rok: 2012, ), Wydawca: Pasteur Institute
  Data:
  konferencja September 27-28, 2012
  Status:
  Opublikowana
 2. Testosterone supplementation does not normalize the activity of the striatal nitric oxide synthase/guanylyl cyclase/cGMP pathway in a rat model of Parkinson's disease (PD)
  Autorzy:
  Chrapusta SJ, Wesołowska-Waliszewska J, Brodacki B, Stępień A, Langfort J, Chalimoniuk M
  Konferencja:
  The XX World Congress on Parkinson's Disease and Related Disorders (rok: 2013, ), Wydawca: XX World Congress on Parkinson's Disease and Related Disorders
  Data:
  konferencja 8-11 December, 2013
  Status:
  Opublikowana
 3. Endurance training counteracts MPTP treatment-related changes in midbrain contents of dopamine and dopamine metabolites, and in parvalbumin expression
  Autorzy:
  Langfort J, Chalimoniuk M, Kania D, Lukacova N, Chrapusta SJ
  Konferencja:
  The XX World Congress on Parkinson's Disease and Related Disorders (rok: 2013, ), Wydawca: XX World Congress on Parkinson's Disease and Related Disorders
  Data:
  konferencja 8-11 December, 2013
  Status:
  Opublikowana
 4. Wpływ trening wytrzymałościowy na syntezę i metabolizm dopaminy w systemie nigrostriatalnym w doświadczalnym modelu parkinsonizmu
  Autorzy:
  Chalimoniuk M., Kania D., Langfort J.,
  Konferencja:
  IX Dni Fizjoterapii pt." postępy w rehabilitacji –od badań naukowych do praktyki klinicznej (rok: 2015, ), Wydawca: Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
  Data:
  konferencja 12-13 czerwiec
  Status:
  Opublikowana
 5. Endurance training differently affects the activity of the NOS/GC/cGMP pathway in the nigrostriatal system in healthy and 'parkinsonian' (MPTP-treated) Wistar rats
  Autorzy:
  Chalimoniuk M, Lukacova N, Chrapusta SJ, Langfort J
  Konferencja:
  The XX World Congress on Parkinson's Disease and Related Disorders (rok: 2013, ), Wydawca: XX World Congress on Parkinson's Disease and Related Disorders
  Data:
  konferencja 8-11 December, 2013
  Status:
  Opublikowana
 6. Endurance training enhances the activity of the NOS/GC/cGMP pathway in the striatum, midbrain and cerebellum in healthy young adult rats
  Autorzy:
  Małgorzata Chalimoniuk, Nadezda Lukacova, Stanisław Chrapusta, Józef Langfort
  Konferencja:
  7th International Symposium on Experimental and Clinical Neurobiology (rok: 2013, ), Wydawca: Institute of Neurobiology, Slovak Academy of Sciences
  Data:
  konferencja June 23-27,2013
  Status:
  Opublikowana