Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Mikrobiologiczna degradacja ksenoestrogenów i estrogenów w obecności metali ciężkich oraz NaCl

2011/01/B/NZ9/02898

Słowa kluczowe:

ksenoestrogeny degradacja mikrobiologiczna metale ciężkie

Deskryptory:

 • NZ9_9: Biotechnologia środowiskowa

Panel:

NZ9 - Stosowane nauki o życiu: rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, rybactwo, żywienie i żywność, biotechnologia środowiskowa

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

woj. łódzkie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Jerzy Długoński 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 346 500 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-12

Zakończenie projektu: 2014-12-11

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (16)
 1. Alachlor oxidation by the filamentous fungus Paecilomyces marquandii IF: 3,925
  Autorzy:
  Mirosława Słaba, Rafał Szewczyk, Milena Adela Piatek, Jerzy Długonski
  Czasopismo:
  Journal of Hazardous Materials (rok: 2013, tom: 261, strony: 443-450), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jhazmat.2013.06.064 - link do publikacji
 2. Intracellular proteome expression during 4-n-nonylphenol biodegradation by the filamentous fungus Metarhizium robertsii. IF: 2,235
  Autorzy:
  Rafał Szewczyk, Adrian Soboń, Sylwia Różalska, Katarzyna Dzitko, dietmar Waidelich, Jerzy Długoński
  Czasopismo:
  International Biodeterioration & Biodegradation (rok: 2014, tom: 93, strony: 44-53), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ibiod.2014.04.026 - link do publikacji
 3. Phospholipids and protein adaptation of Pseudomonas sp. to the xenoestrogen tributyltinchloride (TBT). IF: 1,353
  Autorzy:
  Przemysław Bernat, Paulina Siewiera, Andrzej Soboń, Jerzy Długoński
  Czasopismo:
  World Journal of Microbiology and Biotechnology (rok: 2014, tom: 30, strony: 2343-2350), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11274-014-1659-3 - link do publikacji
 4. Utilization of 4-n-nonylphenol by Metharhizium sp. isolates IF: 1,389
  Autorzy:
  Sylwia Różalska, Julia Pawłowska, Marta Wrzosek, cezary Tkaczuk, Jerzy Długoński
  Czasopismo:
  Acta Biochimica Polonica (rok: 2013, tom: 60 (4), strony: 677-682), Wydawca: Polish Biochemical Society and of the Committee of Biochemistry and Biophysics Polish Academy of Sciences
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 5. Estradiol improves tributyltin degradation by the filamentous fungus Metarhizium robertsii IF: 2,131
  Autorzy:
  Paulina Siewiera, Przemysław Bernat, Sylwia Różalska, Jerzy Długoński
  Czasopismo:
  International Biodeterioration & Biodegradation (rok: 2015, tom: 104, strony: 258-263), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ibiod.2015.06.014 - link do publikacji
 6. Tributyltin (TBT) induces oxidative stress and modifies lipid profile in the filamentous fungus Cunninghamella elegans IF: 2,757
  Autorzy:
  Przemysław Bernat, Ewa Gajewska, Rafał Szewczyk, Mirosława Słaba, Jerzy Długoński
  Czasopismo:
  Environmental Science and Pollution Research (rok: 2014, tom: 21, strony: 4228-4235), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11356-013-2375-5 - link do publikacji
 7. Butyltins degradation by Cunninghamella elegans and Coichliobolus lunatus co-culture IF: 3,925
  Autorzy:
  Przemysław Bernat, Rafał Szewczyk, Mariusz Krupiński, Jerzy Długoński
  Czasopismo:
  Journal of Hazardous Materials (rok: 2013, tom: 246-247, strony: 277-282), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.hazmat.2012.12.034 - link do publikacji
 8. Comparative study of fatty acids composition during cortexolone hydroxylation and tributyltin chloride (TBT) degradation in the filamentous fungus Cunninghamella elegans IF: 2,074
  Autorzy:
  Przemysław Bernat, Jerzy Długoński
  Czasopismo:
  International Biodeterioration & Biodegradation (rok: 2012, tom: 74, strony: 44932), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ibiod.2012.07.001 - link do publikacji
 9. Detoxification and elimination of xenoestrogen nonylphenol by the filamentous fungus Aspergillus versicolor IF: 2,059
  Autorzy:
  Mariusz Krupiński, Rafał Szewczyk, Jerzy Długoński
  Czasopismo:
  International Biodeterioration and Biodegradation (rok: 2013, tom: 82, strony: 59-66), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ibiod.2013.03.011 - link do publikacji
 10. Mechanism study of alachlor biodegradation by Paecilomyces marquandii with proteomic and metabolomic methods IF: 4,529
  Autorzy:
  Rafał Szewczyk, Adrian Soboń, Mirosława Słaba, Jerzy Długoński
  Czasopismo:
  Jounal of Hazardous Materials (rok: 2015, tom: 291, strony: 52-64), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jhazmat.2015.02.063 - link do publikacji
 11. Biodegradation and utylization of 4-n-nonylphenol by Aspergillus versicolor as a sole carbon and energy source IF: 4,331
  Autorzy:
  Mariusz Krupiński, Tomasz Janicki, Bartłomiej Pałecz, Jerzy Długoński
  Czasopismo:
  Journal of Hazardous Materials (rok: 2014, tom: 280, strony: 678-684), Wydawca: Esevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jhazmat.2014.08.060 - link do publikacji
 12. Fungal transformation of 17α-ethinylestradiol in the presence of various concentration of sodium chloride IF: 2,131
  Autorzy:
  Sylwia Różalska, Przemysław Bernat, Piotr Michnicki, Jerzy Długoński
  Czasopismo:
  International Biodeterioration & Biodegradation (rok: 2015, tom: 103, strony: 77-84), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ibiod.2015.04.016 - link do publikacji
 13. Metarhizium robertsii morphological flexibility during nonylphenol removal IF: 2,235
  Autorzy:
  Sylwia Różalska, Sława Glińska, Jerzy Długoński
  Czasopismo:
  International Biodeterioration & Biodegradation (rok: 2014, tom: 95, strony: 285-293), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ibiod.2014.08.002 - link do publikacji
 14. Adaptive alterations in the fatty acids composition under induced oxidative stress in heavy metal-tolerant filamentous fungus Paecilomyces marquandii cultured in ascorbic acid presence. IF: 2,757
  Autorzy:
  Mirosława Słaba, Ewa Gajewska, Przemysław Bernat Małgorzata Fornalska, Jerzy Długoński
  Czasopismo:
  Environmental Science and Pollution Research (rok: 2013, tom: 20, strony: 3423-3434), Wydawca: Sprniger
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11356-012-1281-6 - link do publikacji
 15. Comparative study of metal induced phospholid modifications in the heavy metal tolerant filamentous fungus Paecilomyces marquandii and implications for the fungal membrane integrity IF: 1,389
  Autorzy:
  Mirosława Słaba, Przemysław Bernat, Sylwia Różalska, Justyna Nykiel, Jerzy Długoński
  Czasopismo:
  Acta Biochimica Polonica (rok: 2013, tom: 60 (4), strony: 695-700), Wydawca: Polish Biochemical Society and of the Committee of Biochemistry and Biophysics Polish Academy of Sciences
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 16. Efficient alachlor degradation by the filamentous fungus Paecilomyces marquandii with simultaneous oxidative stress reduction IF: 4,494
  Autorzy:
  Mirosława Słaba, Sylwia Różalska, Przemysław Bernat, Rafał Szewczyk, Milena A. Piątek, Jerzy Długoński
  Czasopismo:
  Bioresource Technology (rok: 2015, tom: 197, strony: 404-409), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.biortech.2015.08.045 - link do publikacji