Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Analizy jakościowe i ilościowe mikotoksyn, enzymów hydrolizujących kutikulę i metabolitów wtórnych entomopatogennego grzyba Conidiobolus coronatus jako potencjalnych bioinsektycydów

2011/01/D/NZ6/03114

Słowa kluczowe:

Conidiobolus coronatus metabolity wtórne mikotoksyny enzymy proteo- chityno- lipolityczne LC-MS GC-MS HPLC

Deskryptory:

 • NZ6_7: Mykologia
 • ST5_16: Chemia biologiczna
 • ST4_3: Metody spektroskopowe i spektrometryczne

Panel:

NZ6 - Immunologia i choroby zakaźne ludzi i zwierząt: odporność, choroby immunologiczne, immunoterapia, choroby zakaźne i inwazyjne

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii

woj. pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Monika Paszkiewicz 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: SONATA 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 364 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-01

Zakończenie projektu: 2014-11-30

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. 0.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Secondary metabolites of Conidiobolus coronatus grown on minimal and rich media IF: 1,3
  Autorzy:
  Marek Gołębiowski, Magdalena Cerkowniak, Monika Paszkiewicz, Mieczysława I. Boguś, Emilia Włóka, Piotr Stepnowski
  Czasopismo:
  Chem Pap (rok: 2016, tom: -, strony: -), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/chempap-2016-0067 - link do publikacji
 2. Mycotoxin production by entomopathogenic fungus Conidiobolus coronatus
  Autorzy:
  Magdalena Tyma1, Monika Paszkiewicz1*, Marta Ligęza-Żuber2, Emilia Włóka2, Mieczysława I. Boguś2, Piotr Stepnowski1
  Czasopismo:
  International Journal of Environmental & Agriculture Research (rok: 2017, tom: -, strony: -), Wydawca: AD Publications
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 3. Trichothecenes production by entomopathogenic fungus Conidiobolus coronatus
  Autorzy:
  Monika Paszkiewicz1*, Magdalena Tyma1, Marta Ligęza-Żuber2, Emilia Włóka2, Mieczysława I. Boguś2, Piotr Stepnowski1
  Czasopismo:
  Mycological Prog (rok: 2016, tom: -, strony: -), Wydawca: Peertechz Journals
  Status:
  Opublikowana
 1. Zastosowanie technik chromatograficznych do analizy mikotoksyn entomopatogennego grzyba Conidiobolus coronatus
  Autorzy:
  Monika Paszkiewicz, Anna Topij, Dorota Wirkus, Magdalena Cerkowniak, Mieczysława I. Boguś, Piotr Stepnowski, Marek Gołębiowski
  Książka:
  Kierunki rozwoju patologii owadów w Polsce (rok: 2012, tom: 1, strony: 253-263), Wydawca: Instytut badawczy Łeśnictwa
  Status:
  Opublikowana