Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Biologicznie dostępny fosfor jako potencjalne źródło zasilania wewnętrznego w jeziorach zmienionych antropogenicznie

2011/01/B/ST10/06569

Słowa kluczowe:

osady denne fosfor biodostępny zasilanie wewnętrzne bakterie

Deskryptory:

 • ST10_17: Hydrogeologia, hydrologia, zanieczyszczenia wód
 • ST10_9: Biogeochemia, cykle biogeochemiczne

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa

woj. warmińsko-mazurskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Renata Augustyniak 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 252 800 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-19

Zakończenie projektu: 2017-06-18

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Wirówka laboratoryjna z osprzętem Rotina firmy Hettich: koszt 18 202,32. Za kwotę 26 500 PLN
 2. Wytrząsarka laboratoryjna z inkubacją wraz osprzętem INNOVA 40 firmy New Brunswick Scientific: koszt 52 279,92 PLN. Za kwotę 40 000 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (7)
 • Publikacje książkowe (3)
 1. Bottom deposits of stratified, seepage, urban lake (on example of Tyrsko Lake, Poland) as a factor potentially shaping lake water quality
  Autorzy:
  Renata Augustyniak, Maciej Neugebauer, Joanna Kowalska, Daniel Szymański, Grzegorz Wiśniewski, Zofia Filipkowska, Jolanta Grochowska, Michał Łopata, Katarzyna Parszuto, Renata Tandyrak
  Czasopismo:
  Journal of Ecological Engineering (rok: 2017, tom: 18(5), strony: 55–62), Wydawca: Polish Society of Ecological Engineering
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12911/22998993/74624 - link do publikacji
 2. Phosphorus fractions in the littoral and profundal sediment of an urban lake.
  Autorzy:
  Brzozowska, R., Dunalska J., Grochowska, J.,Filipkowska, Z., Samul,I.
  Czasopismo:
  World Journal of Environmental Research (rok: 2014, tom: 4(2), strony: 74-78), Wydawca: SPROC LTD. Academic World Education & Research Center
  Status:
  Opublikowana
 3. Seasonal variability of carbon forms in water and bottom sediments in lakes with a different type of mixing
  Autorzy:
  Daniel Szymański, Julita A. Dunalska, Renata Augustyniak, Justyna Sieńska
  Czasopismo:
  Polish Journal of Natural Sciences (rok: 2016, tom: 31(2), strony: 199-211), Wydawca: Wydawnictwo UWM Olsztyn
  Status:
  Opublikowana
 4. Sediment phosphorus fractions in an urban lake and its usability for predicting of the internal loading phenomenon
  Autorzy:
  Brzozowska R., Wiśniewski G., Dunalska J., Filipkowska Z.
  Czasopismo:
  International Journal of Environment and Health (rok: 2013, tom: Vol. 6, No 4, strony: 340-349), Wydawca: Inderscience Enterprises Ltd.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1504/IJENVH.2013.056975 - link do publikacji
 1. Preliminary qualitative and quantitative analysis of phosphorus in the water-sediment interface of the profundal of five urban lakes (Mazurian Lake District, Poland)
  Autorzy:
  Brzozowska R., J. Dunalska, Z. Filipkowska, G. Wiśniewski, D. Szymański
  Konferencja:
  XXII Meeting of Polish Hydrobiological Society (rok: 2012, ), Wydawca: PTH
  Data:
  konferencja 19-22.09. 2012
  Status:
  Opublikowana
 2. Wody interstycjalne jako potencjalne źródło zasilania wewnętrznego w jeziorach stratyfikowanych
  Autorzy:
  Brzozowska R., Dunalska J., Filipkowska Z., Neugebauer M.
  Konferencja:
  Naturalne i antropogeniczne przemiany jezior (rok: 2013, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Limnologiczne
  Data:
  konferencja 24-27 września 2013
  Status:
  Opublikowana
 3. Phosphorus fractions in the bottom sediment of an urban lake (Sukiel Lake, Poland) and its usability for predicting of the internal loading phenomenon in lake.
  Autorzy:
  Brzozowska R., G. Wiśniewski, J. Dunalska, Z. Filipkowska
  Konferencja:
  I International Congress of Environmental Sciences and Technology (rok: 2012, ), Wydawca: Mar del Plata, Argentina
  Data:
  konferencja 28.05 – 1.06.2012
  Status:
  Opublikowana
 4. Littoral bottom sediment of four urban lakes as a potential factor influencing phosphorus level in the littoral zone
  Autorzy:
  Renata Augustyniak, Arkadiusz Witkowski, Julita Dunalska, Jolanta Grochowska, Zofia Filipkowska, Maciej Neugebauer
  Konferencja:
  Lakes, reservoirs and ponds. Impact-threats-conservation. (rok: 2016, ), Wydawca: Polish Limnological Society
  Data:
  konferencja 31.05.2016-3.06.2016
  Status:
  Opublikowana
 5. Multiannual changes of the chemical composition of sediment of Sukiel Lake (Mazurian Lake District, Poland)
  Autorzy:
  Wiśniewski G., R. Brzozowska, J. Dunalska
  Konferencja:
  Natural and anthropogenic transformations of lakes" (rok: 2012, ), Wydawca: PTLim
  Data:
  konferencja 19-21.09.12
  Status:
  Opublikowana
 6. Frakcje fosforu w osadach dwóch płytkich jezior miejskich
  Autorzy:
  Brzozowska R., Dunalska J., Grochowska J., Szymański D., Neugebauer M.
  Konferencja:
  "Naturalne i antropogeniczne przemiany jezior" (rok: 2014, ), Wydawca: PTLim,
  Data:
  konferencja 23-26 września 2014
  Status:
  Opublikowana
 7. Seasonal changesof total carbon, nitrogen and phosphorus concentration in the near-bottom and interstitial water of three deep, stratified urban lakes
  Autorzy:
  Brzozowska R., Dunalska J., Filipkowska Z.
  Konferencja:
  Global conference of environmental studies (CENVISU-2013) (rok: 2013, ), Wydawca: Academic World Education&Research Center
  Data:
  konferencja 24-27 April 2013
  Status:
  Opublikowana
 1. Wpływ czynników fizyczno-chemicznych i mikrobiologicznych na zasilanie wewnętrzne fosforem wód wybranych jezior miejskich
  Autorzy:
  Augustyniak R.
  Książka:
  Wpływ czynników fizyczno-chemicznych i mikrobiologicznych na zasilanie wewnętrzne fosforem wód wybranych jezior miejskich (rok: 2018, tom: 140, strony: 1-242), Wydawca: Komitet Inżynierii Środowiska PAN, Seria "Monografie"
  Status:
  Opublikowana
 2. Phosphorus fractions in the bottom sediment of an urban lake (Sukiel Lake, Poland) and its usability for predicting of the internal loading phenomenon in lake
  Autorzy:
  Brzozowska R., G. Wiśniewski, J. Dunalska, Z. Filipkowska
  Książka:
  Maria dos Santos Afonso y Rosa M. Torres Sanchez (1a ed.):Ciencia y tecnologia ambiental: un efoque integrador (rok: 2012, tom: 1a, strony: 108-113), Wydawca: Asociacio Argentina para el Progreso de las Ciencias
  Status:
  Opublikowana
 3. Ocena stanu troficznego jezior miejskich Olsztyna na podstawie indeksu Carlsona.
  Autorzy:
  Szymański D., Dunalska J., Brzozowska R., Sieńska J., Zieliński R.
  Książka:
  Interdyscyplinarne zagadnienia w inżynierii i ochronie środowiska (rok: 2014, tom: 4, strony: 872-880), Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
  Status:
  Opublikowana