Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Opracowanie naukowe i wydanie antologii poezji dwujęzycznych pisarzy polsko-litewskich z lat 1795-1830

2011/01/B/HS2/01704

Słowa kluczowe:

oświecenie romantyzm Litwa dwujęzyczność tożsamość

Deskryptory:

 • HS2_1: Historia literatury (w tym: starożytnej, nowożytnej, współczesnej; narodowej, światowej) oraz krytyka i interpretacja literacka
 • HS2_2: Teoria literatury, historia myśli literaturoznawczej, metody i orientacje badań literacko-kulturowych, antropologia literatury, komparatystyka i translatologia literacko-kulturowa
 • HS2_3: Studia edytorsko-filologiczne, słownikowo-encyklopedyczne, dokumentacyjno-bibliograficzne

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Polonistyki

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Paweł Bukowiec 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 39 390 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-01

Zakończenie projektu: 2013-02-28

Planowany czas trwania projektu: 12 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje książkowe (1)
 1. patrz tytuł książki
  Autorzy:
  koncepcja całości, wybór i opracowanie tekstów Paweł Bukowiec, wstęp Brigita Speičytė
  Książka:
  Žemaičių Šlovė – Sława Żmudzinów: Antologia dwujęzycznej poezji litewsko-polskiej z lat 1794-1830 (rok: 2012, tom: 1 i jedyny, strony: 1-259), Wydawca: TAiWPN Universitas
  Status:
  Opublikowana