Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Dokumentacja rosyjskiej gwary staroobrzędowców w północno-wschodniej Polsce - internetowa baza danych

2011/01/B/HS2/00505

Słowa kluczowe:

staroobrzędowcy dialektologia gwara rosyjska dwujęzyczność bilingwizm baza danych

Deskryptory:

 • HS2_5: Historia języka i dialektologia, badania współczesnego języka i analiza dyskursu, tekstologia i translatologia lingwistyczna
 • HS2_6: Językoznawstwo ogólne i porównawcze, teoria języka i teoria komunikacji, metody badań lingwistycznych (w tym: socjo-, etno-, psycho -i pragmalingwistyka), lingwistyka komputerowa;
 • HS3_12: Dziedzictwo kulturowe (w tym: inwentaryzacja pamiątek i zabytków kultury, aktywność regionalistyczna)

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Filologiczny

woj. kujawsko-pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Michał Głuszkowski 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 218 830 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-13

Zakończenie projektu: 2015-12-12

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Dysk zewnętrzny ADATA NH13 1TB.
 2. Kamera Canon Legria HF- R17. Za kwotę 2 000 PLN
 3. Nagrywarka blu-ray BD-R 10x 16xDVD.
 4. Skaner Epson Perfection V600 Photo.
 5. Dyktafon Olympus LS-11 (2 szt.). Za kwotę 5 000 PLN
 6. Licencja MVL Office Professional plus 2010 sngl EDU kod prod. 79P-03586E (9 szt.). Za kwotę 2 000 PLN
 7. Notebook Dell Inspiron i7-3612/3.1GHz/8MB/1TB/Blu-ray/W7HP. Za kwotę 3 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (11)
 • Publikacje książkowe (13)
 1. Zachowane imiesłowy w rosyjskiej gwarze staroobrzędowców mieszkających na Suwalszczyźnie (w odniesieniu do badań Irydy Grek-Pabisowej i Ireny Maryniakowej)
  Autorzy:
  Dorota Paśko-Koneczniak
  Czasopismo:
  Emigrantologia Słowian (rok: 2016, tom: 2, strony: ), Wydawca: Instytu Slawistyki Uniwersytetu Opolskiego
  Status:
  Złożona
 2. Akcentuacja zapożyczonych leksemów czasownikowych w gwarze staroobrzędowców mieszkających w regionie suwalsko-augustowskim
  Autorzy:
  Dorota Paśko-Koneczniak
  Czasopismo:
  Acta Baltico-Slavica (rok: 2015, tom: 39, strony: 186-197), Wydawca: Instytut Slawistyki PAN & Fundacja Slawistyczna
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.11649/abs.2015.005 - link do publikacji
 3. IDIOLEKTALNE ZRÓŻNICOWANIE PRZEŁĄCZANIA KODÓW W DWUJĘZYCZNOŚCI STAROWIERCÓW REGIONU SUWALSKO-AUGUSTOWSKIEGO
  Autorzy:
  Michał Głuszkowski
  Czasopismo:
  Acta Baltico Slavica (rok: 2013, tom: 37, strony: 265-275), Wydawca: SOW
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.11649/abs.2013.017 - link do publikacji
 4. Uwagi teoretyczne na temat zmiany kodu w monologach starowierców mieszkających w Polsce
  Autorzy:
  Michał Głuszkowski
  Czasopismo:
  Acta Baltico-Slavica (rok: 2015, tom: 39, strony: 159-173), Wydawca: Instytut Slawistyki PAN & Fundacja Slawistyczna
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.11649/abs.2015.008 - link do publikacji
 5. Недостатки и достоинства разных систем транскрипции при записи говора старообрядцев в Польше
  Autorzy:
  Adam Jaskólski
  Czasopismo:
  Acta Baltico-Slavica (rok: 2015, tom: 39, strony: 174-185), Wydawca: Instytut Slawistyki PAN & Fundacja Slawistyczna
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.11649/abs.2015.003 - link do publikacji
 6. Rola tradycji w kulturze staroobrzędowców mieszkających w Polsce na podstawie powiedzeń i przysłów funkcjonujących w ich gwarze
  Autorzy:
  Magdalena Grupa
  Czasopismo:
  Zeszyty Łużyckie (rok: 2016, ), Wydawca: ISZiP UW
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 7. Interferencje składniowe w gwarach wyspowych (na przykładzie rosyjskiej gwary staroobrzędowców z regionu suwalsko-augustowskiego i polskiej gwary mieszkańców Wierszyny na Syberii)
  Autorzy:
  Dorota Paśko-Koneczniak
  Czasopismo:
  Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej (rok: 2015, tom: 50, strony: 195-207), Wydawca: Instytut Slawistyki PAN
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.11649/sfps.2015.011 - link do publikacji
 8. Wpływ języka polskiego na leksykę medyczną w gwarze staroobrzędowców regionu suwalsko-augustowskiego
  Autorzy:
  Magdalena Grupa
  Czasopismo:
  Acta Baltico-Slavica (rok: 2016, tom: 40, strony: ), Wydawca: Instytut Slawistyki PAN & Fundacja Slawistyczna
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 9. Białoruskie elementy językowe w rosyjskiej gwarze staroobrzędowców mieszkających w regionie suwalsko-augustowskim
  Autorzy:
  Dorota Paśko-Koneczniak
  Czasopismo:
  Acta Baltico‑Slavica (rok: 2014, tom: 38, strony: 207-218), Wydawca: Instytut Slawistyki PAN & Fundacja Slawistyczna
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.11649/abs.2014.022 - link do publikacji
 10. PROBLEMATYKA AKCENTUACJI W ROSYJSKIEJ GWARZE STAROOBRZĘDOWCÓW (REGION SUWALSKO-AUGUSTOWSKI)
  Autorzy:
  Dorota Paśko-Koneczniak
  Czasopismo:
  Acta Baltico-Slavica (rok: 2013, tom: 37, strony: 277-286), Wydawca: SOW
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.11649/abs.2013.018 - link do publikacji
 11. ПРОШЛОЕ И ОТНОШЕНИЕ К ИСТОРИИ ОБЩИНЫ НА ПРИМЕРЕ ИЗБРАННЫХ ВЫСКАЗЫВАНИЙ СТАРООБРЯДЦЕВ, ПРОЖИВАЮЩИХ В ПОЛЬШЕ
  Autorzy:
  Michał Głuszkowski
  Czasopismo:
  ZESZYTY NAUKOWE Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu (rok: 2014, tom: 3, strony: 71-83), Wydawca: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu
  Status:
  Opublikowana
 1. Motywy kierujące polskimi starowiercami przy wyborze imienia dla dziecka
  Autorzy:
  Magdalena Ziółkowska-Mówka
  Książka:
  Rosja w dialogu kultur t.1 (rok: 2015, tom: 1, strony: 101-114), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe UMK
  Status:
  Opublikowana
 2. ДИГЛОССИЯ И СФЕРЫ УПОТРЕБЛЕНИЯ ПОЛЬСКОГО ЯЗЫКА И РУССКОГО ГОВОРА В ОБЩИНЕ СТАРООБРЯДЦЕВ СУВАЛЬСКО-АВГУСТОВСКОГО РЕГИОНА (ПОЛЬША)
  Autorzy:
  Grzybowski Stefan, Głuszkowski Michał
  Książka:
  Русские старообрядцы. Язык. Культура. История. (rok: 2013, tom: 2, strony: 379-389), Wydawca: Ин-т рус. яз. им. В. В. Виноградова РАН
  Status:
  Opublikowana
 3. Социальная память общины проживающих в Польше старообрядцев и ее «имплантаты»
  Autorzy:
  Głuszkowski Michał
  Książka:
  Проблемы российско-польской истории и культурный диалог. Материалы международной научной конференции 23-24 апреля 2013 года Новосибирск (rok: 2013, tom: 1, strony: 410-418), Wydawca: Институт истории СО РАН
  Status:
  Opublikowana
 4. Основные проблемы изучения фразеологии говора старообрядцев, проживающих в Польше
  Autorzy:
  Magdalena Grupa
  Książka:
  Współczesne badania nad językiem rosyjskim i jego odmianami (rok: 2016, ), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe UMK
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 5. Socjolingwistyczne badania podłużne bilingwizmu staroobrzędowców mieszkających w Polsce
  Autorzy:
  Michał Głuszkowski, Magdalena Grupa
  Książka:
  Bilingwizm polsko-obcy. Od teorii i metodologii badań do studium przypadków (rok: 2016, ), Wydawca: UJ
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 6. Najważniejsze elementy systemu wartości staroobrzędowców regionu suwalsko-augustowskiego. Na podstawie wypowiedzi przedstawicieli różnych pokoleń
  Autorzy:
  Michał Głuszkowski
  Książka:
  Wartości w świecie Słowian (rok: 2015, tom: IV, strony: 469-478), Wydawca: SOW ISPAN
  Status:
  Opublikowana
 7. Предварительные замечания об акцентуации существительных в русском говоре старообрядцев, проживающих в сувальско-августовском регионе Польши
  Autorzy:
  Dorota Paśko-Koneczniak
  Książka:
  Rosja w dialogu kultur t.1 (rok: 2015, tom: 1, strony: 89-100), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe UMK
  Status:
  Opublikowana
 8. Recollections of the First World War by the Old Believers Living in Poland
  Autorzy:
  Dorota Paśko-Koneczniak
  Książka:
  World War I from Local Perspectives: History, Literature and Visual Arts (rok: 2015, tom: 1, strony: 159-170), Wydawca: Peter Lang
  Status:
  Opublikowana
 9. Wykorzystanie słowników gwarowych w badaniach idiolektów
  Autorzy:
  Michał Głuszkowski
  Książka:
  Słowiańskie słowniki gwarowe - tradycja i nowatorstwo (rok: 2016, ), Wydawca: SOW ISPAN & ŁTN im. Wagów
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 10. Rosyjskie imiona pochodne starowierek z Suwalszczyzny. Budowa słowotwórcza i ładunek emocjonalny
  Autorzy:
  Magdalena Ziółkowska-Mówka
  Książka:
  Staroobrzędowcy za granicą II (rok: 2014, tom: II, strony: 99-109), Wydawca: Eikon
  Status:
  Opublikowana
 11. ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКА СРЕДНЕГО ПОКОЛЕНИЯ СТАРООБРЯДЦЕВ СУВАЛЬСКОГО И АВГУСТОВСКОГО РЕГИОНОВ
  Autorzy:
  Głuszkowski Michał
  Książka:
  Staroobrzędowcy za granicą II (rok: 2014, tom: II, strony: 89-98), Wydawca: Eikon
  Status:
  Opublikowana
 12. Перспективы исследования языка старообрядцев в Польше
  Autorzy:
  Stefan Grzybowski
  Książka:
  Rosja w dialogu kultur t.1 (rok: 2015, tom: 1, strony: 25-37), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe UMK
  Status:
  Opublikowana
 13. Rosyjska gwara staroobrzędowców w północno-wschodniej Polsce – wybór tekstów
  Autorzy:
  Dorota Paśko-Koneczniak, Magdalena Ziółkowska-Mówka, Magdalena Grupa, Stefan Grzybowski, Adam Jaskólski, Michał Głuszkowski
  Książka:
  Rosyjska gwara staroobrzędowców w północno-wschodniej Polsce – wybór tekstów (rok: 2016, ), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe UMK
  Status:
  Złożona