Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Gry językowe - komputerowe modelowanie ewolucji języka

2011/01/B/HS2/01293

Słowa kluczowe:

gry językowe modelowanie komputerowe ewolucja jezyka

Deskryptory:

 • HS2_6: Językoznawstwo ogólne i porównawcze, teoria języka i teoria komunikacji, metody badań lingwistycznych (w tym: socjo-, etno-, psycho -i pragmalingwistyka), lingwistyka komputerowa;

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Neofilologii

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Dorota Lipowska 

Liczba wykonawców projektu: 1

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 43 800 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-01

Zakończenie projektu: 2015-05-31

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (4)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Emergence of social structures via preferential selection IF: 35
  Autorzy:
  Adam Lipowski, Dorota Lipowska, Antonio Luis Ferreira
  Czasopismo:
  Physical Review E (rok: 2014, tom: 90(3), strony: 032817-1–032817-5), Wydawca: APS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevE.90.032817 - link do publikacji
 2. Robust criticality of an Ising model on rewired directed networks IF: 35
  Autorzy:
  A. Lipowski, K. Gontarek, D. Lipowska
  Czasopismo:
  Physical Review E (rok: 2015, tom: 91(6), strony: 062801-1–062801-6), Wydawca: APS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevE.91.062801 - link do publikacji
 3. Naming game on adaptive weighted networks IF: 30
  Autorzy:
  D. Lipowska, A. Lipowski
  Czasopismo:
  Artificial Life (rok: 2012, tom: 18, strony: 311-323), Wydawca: The MIT Press
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1162/artl_a_00067 - link do publikacji
 4. Phase transition and fast agreement in naming game with preference for multiword agents IF: 35
  Autorzy:
  Dorota Lipowska, Adam Lipowski
  Czasopismo:
  Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment (rok: 2014, tom: 8, strony: P08001-1--P08001-11), Wydawca: IOP Publishing
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1088/1742-5468/2014/08/P08001 - link do publikacji
 5. Generic criticality of community structure in random graphs IF: 35
  Autorzy:
  Adam Lipowski, Dorota Lipowska
  Czasopismo:
  Physical Review E (rok: 2014, tom: 90(3), strony: 032815-1–032815-7), Wydawca: APS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevE.90.032815 - link do publikacji
 6. Gra w nazywanie z preferencyjnym wyborem partnerów IF: 7
  Autorzy:
  Dorota Lipowska
  Czasopismo:
  Investigationes Linguisticae (rok: 2012, tom: XXV, strony: 108-127), Wydawca: Instytut Językoznawstwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Status:
  Opublikowana
 1. Emergence of Social Structures via Preferential Selection
  Autorzy:
  Adam Lipowski, Dorota Lipowska
  Konferencja:
  ICCSA 2014 The 4th International Conference on Complex Systems and Applications (rok: 2014, ), Wydawca: Normandie University
  Data:
  konferencja 23 - 26 czerwca 2014
  Status:
  Opublikowana
 2. Jak komunikują się agenty, czyli o grze w nazywanie
  Autorzy:
  Dorota Lipowska
  Konferencja:
  Język, kultura, komunikacja (rok: 2014, ), Wydawca: Polska Akademia Nauk, Oddział we Wrocławiu
  Data:
  konferencja 29 września 2014
  Status:
  Opublikowana
 3. Language diversity in the naming game on adaptive weighted networks.
  Autorzy:
  D. Lipowska
  Konferencja:
  Evolang9.The 9th International Conference on the Evolution of Language. (rok: 2012, ), Wydawca: Evolang9 Organizing Committee
  Data:
  konferencja 13-16 March 2012
  Status:
  Opublikowana
 4. Naming game as virtual experiment
  Autorzy:
  Dorota Lipowska
  Konferencja:
  Empirical Methods In Language Studies – EMLS 2014 (rok: 2014, ), Wydawca: Uniwersytet Łódzki
  Data:
  konferencja 7-8 kwietnia 2014
  Status:
  Opublikowana
 1. .
  Autorzy:
  Dorota Lipowska
  Książka:
  Komputerowe modelowanie ewolucji języka , Wydawca: Wydawnictwo Naukowe UAM
  Status:
  Złożona