Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Procesy aktualizacji nazw własnych i pospolitych w obrazie zaburzeń językowych pochodzenia neurologicznego (afazja, dyspragmatyzm, zaburzenia języka w chorobach neurodegeneracyjnych)

2011/01/B/HS2/02479

Słowa kluczowe:

nazwy własne nazwy pospolite nazywanie anomia afazja dyspragmatyzm neurodegeneracja zaburzenia mowy i języka

Deskryptory:

 • HS2_6: Językoznawstwo ogólne i porównawcze, teoria języka i teoria komunikacji, metody badań lingwistycznych (w tym: socjo-, etno-, psycho -i pragmalingwistyka), lingwistyka komputerowa;

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 214 589 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-13

Zakończenie projektu: 2016-06-12

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Pakiet biurowy - MS Office (2 licencje). Za kwotę 3 000 PLN
 2. kamera wideo ze statywem. Za kwotę 1 590 PLN
 3. tablet. Za kwotę 3 000 PLN
 4. komputer stacjonarny z monitorem. Za kwotę 5 000 PLN
 5. drukarka HP LaserJet CP2025DN. Za kwotę 2 500 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (5)
 • Publikacje książkowe (2)
 1. The Nature of Naming Errors Related to Proper and Common Naouns in Agrammatic Primary Progressive Aphasia (PPA-G)
  Autorzy:
  Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska, Radosław Kaźmierski
  Czasopismo:
  Acta Neuropsychologica (rok: 2014, tom: nie dotychy, strony: nie dotyczy), Wydawca: Agencja Wydawnicza MEDSPORTPRESS
  Status:
  Złożona
 2. Hierarchiczność słownika mentalnego propriów
  Autorzy:
  Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska
  Czasopismo:
  Onomastica (rok: 2014, tom: LVIII, strony: 125-140), Wydawca: PAN - Komitet Języzkoznawstwa and Instytut Języka Polskiego
  Status:
  Opublikowana
 3. Modularność języka w świetle zaburzeń afatycznych
  Autorzy:
  Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska
  Czasopismo:
  Nowa Logopedia (rok: 2015, tom: 6, strony: 205-218), Wydawca: Małopolski Oddział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego
  Status:
  Opublikowana
 1. Anomia i jej wymiary. Sposoby diagnozowania
  Autorzy:
  Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska
  Konferencja:
  Metody i narzędzia diagnostyczne w logopedii (rok: 2013, ), Wydawca: Uniwersytet Warszawski
  Data:
  konferencja 13.09.-15.09.
  Status:
  Opublikowana
 2. Mózg a nazwy własne
  Autorzy:
  Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska
  Konferencja:
  19. slovenská onomastická konferencia (rok: 2015, ), Wydawca: Veda
  Data:
  konferencja 28-30 kwietnia 2014
  Status:
  Opublikowana
 3. Semantics of Proper Names. The Structure of the Mental Lexicon of Proper Names
  Autorzy:
  Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska
  Konferencja:
  Names and their Environment (rok: 2015, ), Wydawca: University of Glasgow
  Data:
  konferencja 25-29 sierpnia 2014
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 4. Non-Verbal Communication of People Suffering from Common Noun Naming Disorders and Proper Noun Naming Disorders
  Autorzy:
  Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska
  Konferencja:
  Polyslav XVI (rok: 2013, ), Wydawca: VERLAG OTTO SAGNER MUNCHEN
  Data:
  konferencja 5.9.2012-7.9.2012
  Status:
  Opublikowana
 5. Semantyka nazw własnych w ujęciu neurolingwistycznym
  Autorzy:
  Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska
  Konferencja:
  Mikrotoponimia i makrotoponimia (rok: 2015, ), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  Data:
  konferencja 27-29.10.2012
  Status:
  Opublikowana
 1. -
  Autorzy:
  Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska
  Książka:
  Naurobiologia nazywania. O anomii proprialnej i apelatywnej (rok: 2016, tom: -, strony: 421), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe UAM
  Status:
  Opublikowana
 2. Komunikacja niewerbalna w afazji oraz sposoby jej wspomagania systemem Makaton jako forma terapii językowej
  Autorzy:
  Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska
  Książka:
  Makaton w rozwoju osób ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi (rok: 2014, tom: -, strony: 233-257), Wydawca: Oficyna Wydawnicza "Impuls"
  Status:
  Opublikowana