Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Poszukiwanie związków biologicznie aktywnych wśród ligandów receptorów serotoninowych, szczególnie 5-HT7, i dopaminowych o potencjalnym działaniu psychotropowym

2011/01/B/NZ4/00695

Słowa kluczowe:

modele zwierzęce in vivo receptory 5-HT7 receptory dopaminowe pochodne heterocyklicznych układów azotowych badania krystalograficzne

Deskryptory:

 • NZ4_16: Farmacja

Panel:

NZ4 - Biologia na poziomie tkanek, narządów i organizmów: budowa i czynność układów, narządów i organizmów ludzi i zwierząt, metody diagnostyki i terapii, medycyna doświadczalna, onkologia doświadczalna, podstawy nauk neurologicznych, farmacja, farmakoterapia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Farmaceutyczny

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Anna Wesołowska 

Liczba wykonawców projektu: 12

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 380 425 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-15

Zakończenie projektu: 2014-12-14

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Generator elektroszoków. Za kwotę 33 000 PLN
 2. Notebooki. Za kwotę 5 488 PLN
 3. Waga precyzyjna.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (7)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (7)
 1. Antidepressant- and anxiolytic-like activity of 7-phenylpiperazinylalkyl-1,3-dimethyl-purine-2,6-dione derivatives with diversified 5-HT1A receptor functional profile IF: 2,951
  Autorzy:
  Partyka A, Chłoń-Rzepa G, Wasik A, Jastrzębska-Więsek M, Bucki A, Kołaczkowski M, Satała G, Bojarski AJ, Wesołowska A
  Czasopismo:
  Bioorganic Medicinal Chemistry (rok: 2015, tom: 23, strony: 212-221), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.bmc.2014.11.008. - link do publikacji
 2. Arylpiperazinylalkyl derivatives of 8-amino-1,3- dimethylpurine-2,6-dione as novel multitarget 5- HT/D receptor agents with potential antipsychotic activity IF: 4,293
  Autorzy:
  Chłoń-Rzepa G, Bucki A, Kołaczkowski M, Partyka A, Jastrzębska-Więsek M, Satała G, Bojarski AJ, Kalinowska-Tłuścik J, Kazek G, Mordyl B, Głuch-Lutwin M, Wesołowska A
  Czasopismo:
  Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry (rok: 2016, tom: 31, strony: 1048-1062), Wydawca: Taylor&Francis Online
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3109/14756366.2015.1088844 - link do publikacji
 3. NEW 7-ARYLPIPERAZINYLALKYL-8-MORPHOLIN-4-YL-PURINE-2,6-DIONE DERIVATIVES WITH ANXIOLYTIC ACTIVITY - SYNTHESIS, CRYSTAL STRUCTURE AND STRUCTURE-ACTIVITY STUDY IF: 1,404
  Autorzy:
  Grażyna Grażyna Chłoń-Rzepa, Paweł Żmudzki, Maciej Pawłowski, Anna Wesołowska, Grzegorz Satała, Andrzej J. Bojarski3, Mateusz Jabłoński, Justyna Kalinowska-Tłuścik
  Czasopismo:
  Journal of Molecular Structure (rok: 2014, tom: 1067, strony: 243-251), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
 4. Novel spirohydantoin derivative as a potent multireceptor-active antipsychotic and antidepressant agent IF: 2,951
  Autorzy:
  Czopek A, Kołaczkowski M, Bucki A, Byrtus H, Pawłowski M, Kazek G, Bojarski AJ, Piaskowska A, Kalinowska-Tłuścik J, Partyka A, Wesołowska A
  Czasopismo:
  Bioorg Med Chem (rok: 2015, tom: 23, strony: 3436-3447), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.bmc.2015.04.026 - link do publikacji
 5. Structureeactivity relationships and molecular studies of novel arylpiperazinylalkyl purine-2,4-diones and purine-2,4,8-triones with antidepressant and anxiolytic-like activity IF: 3,902
  Autorzy:
  Zagórska A, Kołaczkowski M, Bucki A, Siwek A, Kazek G, Satała G, Bojarski AJ, Partyka A, Wesołowska A, Pawłowski M
  Czasopismo:
  Er J Med Chem (rok: 2015, tom: 97, strony: 142-154), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ejmech.2015.04.046 - link do publikacji
 6. New Arylpiperazinylalkyl Derivatives of 8-Alkoxy-purine-2,6-dione and Dihydro[1,3]oxazolo[2,3-f]purinedione targeting Serotonin 5-HT1A/5-HT2A/5-HT7 and Dopamine D2 Receptors IF: 1,529
  Autorzy:
  Chłoń-Rzepa G, Zagórska A, Pawłowski M, Satała G, Bojarski AJ, Partyka A, Wesołowska A, Pękala E, Słoczyńska K
  Czasopismo:
  Arch Pharm Chem Life Sci (rok: 2015, tom: 348, strony: 242-253), Wydawca: Wiley-VCH
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/ardp.201500015 - link do publikacji
 7. Novel tricyclic[2,1-f]theofilline derivatives of LCAP with activity in mouse models of affective disorders IF: 2,033
  Autorzy:
  Anna Partyka, Jakub Jarosz, Anna Wasik, Magdalena Jastrzębska-Więsek, Agnieszka Zagórska, Maciej Pawłowski, Anna Wesołowska
  Czasopismo:
  Journal of Pharmacy and Pharmacology (rok: 2013, tom: 66, strony: 1755-1762), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1111/jphp.12305. - link do publikacji
 1. Central activity of novel LCAP derivative with a very high affinity for 5-HT1A receptors
  Autorzy:
  Wesołowska A, Partyka A, Wróbel D Wasik A, Chłoń G, Satała G, Bojarski AJ
  Konferencja:
  XVIIIth International Congress of the Polish Pharmacological Society (rok: 2013, ), Wydawca: Pharmacological Reports
  Data:
  konferencja 23-25.05.2013
  Status:
  Opublikowana
 2. 7-Arylpiperazinylalkyl derivatives of purine-2,6-dione in functional and behavioral experiments
  Autorzy:
  Partyka A, Wróbel D Wasik A, Jastrzębska-Więsek M, Chłoń G, Satała G, Bojarski AJ, Wesołowska A
  Konferencja:
  XVIIIth International Congress of the Polish Pharmacological Society (rok: 2013, ), Wydawca: Pharmacological Reports
  Data:
  konferencja 23-25.05.2013
  Status:
  Opublikowana
 3. Psychotropowe właściwości nowych pochodnych imidazo[2,1-f]-puryno-2,4-dionu w wybranych testach behawioralnych u gryzoni
  Autorzy:
  Partyka A, Jastrzębska-Więsek M, Wasik A, Wróbel D, Zagórska A, Siwek A, Bojarski AJ, Pawłowski M, Wesołowska A
  Konferencja:
  Szkoła Chemii Medycznej (rok: 2013, ), Wydawca: Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
  Data:
  konferencja 17-18.10.2013
  Status:
  Opublikowana
 4. A multireceptor ligand ACz37 representing a new series of arylpiperazine analogs with antipsychotic and antidepressant activity in mice
  Autorzy:
  Wesołowska A, Czopek A, Partyka A, Wasik A, Wróbel D, Jastrzębska-Więsek M, Zagórska A, Kołaczkowski M, Pawłowski M
  Konferencja:
  26th ECNP Congress (rok: 2013, ), Wydawca: European Journal of Neuropsychopharmacology
  Data:
  konferencja 5-9.10.2013
  Status:
  Opublikowana
 5. Bicyclopiperazine and 1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline derivatives of spirohydantoins as potential 5-HT7 receptor ligands
  Autorzy:
  Czopek A, Zagórska A, Pawłowski M, Siwek A, Kazek G, Partyka A, Wesołowska A
  Konferencja:
  19th Internacia Medicina Esperanto Kongreso (IMEK) (rok: 2014, ), Wydawca: Abstract Book
  Data:
  konferencja 16-20.07.2014
  Status:
  Opublikowana
 6. New tricyclic theophylline derivatives with aryl-, arylsulphonamide- and bicyclo-piperazinylakyl moieties as potential ligands of monoamine receptors
  Autorzy:
  Zagórska A, Czopek A, Pawłowski M, Siwek A, Kazek G, Partyka A, Jastrzębska-Więsek M, Wesołowska A
  Konferencja:
  19th Internacia Medicina Esperanto Kongreso (IMEK) (rok: 2014, ), Wydawca: Abstract Book
  Data:
  konferencja 16-20.07.2014
  Status:
  Opublikowana
 7. Synthesis, crystal and molecular structure of new 7-arylpiperazinylalkyl-8-morpholin-4-yl-purine-2,6-dione derivatives with anxiolytic activity
  Autorzy:
  Chłoń-Rzepa G, Żmudzki P, Pawłowski M, Wasik A, Wesołowska A, Satała G, Bojarski AJ, Jabłoński M, Kalinowska-Tłuścik J
  Konferencja:
  International Conference on Medicinal Chemistry 49th RICT "Drug discovery and selection – when chemical biology meets drug design" (rok: 2013, ), Wydawca: nie dotyczy
  Data:
  konferencja 3-5.07.2013
  Status:
  Opublikowana